Rundveehouderij

Nieuws 3 reacties

Bundeling Europees onderzoek tegen methaan

Wageningen/Aarhus - Onderzoekers van de universiteiten van Wageningen en Aarhus brengen de kennis van vijftig collega's uit zeventien EU-lidstaten bijeen teneinde samen de methaanuitstoot van melkkoeien omlaag te brengen.

Dit meldt Wageningen UR.

Onderzoekster Yvette de Haas schreef samen met collega Jan Lassen van de universiteit in Aarhus een subsidie-aanvraag voor het project en kreeg uiteindelijk 6 ton subsidie toegekend door de Europese Commissie. De subsidie, die geldt voor vier jaar, is vooral bedoeld om netwerkbijeenkomsten te organiseren voor alle Europese wetenschappers die een bijdrage leveren aan klimaatvriendelijkere melk.

Naast het ontwikkelen van protocollen om op grote schaal methaan te kunnen meten, gaan de onderzoekers op zoek naar indicatoren die nog makkelijker en goedkoper te meten zijn. Het uiteindelijke doel is om koeien te fokken die evenveel melk produceren en net zo gezond zijn als de huidige generatie melkkoeien, maar substantieel minder broeikasgassen uitstoten.

Groot voordeel van het nieuwe project is dat onderzoek op grote schaal mogelijk wordt. Voor het opstellen van een betrouwbare en gemakkelijk uitvoerbare meetmethodiek en het daaraan verbinden van informatie over genetica zijn de gegevens nodig van 10.000 tot 15.000 melkkoeien. Dat is veel meer dan nu beschikbaar is.

Het bemonsteren gebeurt op verscheidene manieren. Met sensoren in melkrobots, met lasers die meerdere keren per dag op de neus van de koe gericht worden, met respiratiekamers en door het meten van de samenstelling van de melk. Het uiteindelijke meetprotocol zal bestaan uit een combinatie van meetmethoden, laat De Haas weten.

Laatste reacties

 • abtje

  Inderdaad typisch Wageningen, subsidiegeld binnenhalen en dan onderzoeken we wel wat. We weten nu al dat het te weinig is om serieuze conclusies te trekken, dus bij de volgende lading geld volgt vervolgonderzoek.

 • kremer

  De NLTO had in het verleden een mooi vooruit strevend project in Noord-Sleen, daar hoor je tegenwoordig weinig meer van.

 • jan van den broek

  Methaanuitstoot van koeien, een brandbaar gas.
  Als dit was op te vangen hoeft er niet naar schaliegas geboord te worden.
  Klimaat- vriendelijke melk geweldig toch, weet iemand een antwoord als tijdens ,het melken een landbouw- medewerker een wind laat of de melk dan nog steeds als klimaatvriendelijk verkocht mag worden Graag een klein onderzoek om deze vraag juist te beantwoorden.

Of registreer je om te kunnen reageren.