Rundveehouderij

Nieuws

Broeikasgassen schaden vleeskwaliteit

Rio de Janeiro - Een teveel aan broeikasgassen in de atmosfeer kan de kwaliteit van het vlees aantasten. Tot die conclusie komt het Braziliaanse centrum voor landbouwonderzoek Embrapa.

De Embrapa-onderzoekers voerden proeven uit in een gesloten omgeving. Ze simuleerden de hoeveelheid broeikasgassen, bijvoorbeeld CO2, die in de lucht kunnen terechtkomen als het huidige ritme van uitstoot van gassen aanhoudt.

De broeikasgassen hebben een invloed op de samenstelling van de grassen die door het vee worden gegraasd. De onderzoekers stelden vast dat de brachiaria, tropische grassen die het vaakst voorkomen in Brazilië, wel beter groeien, maar minder voedingsstoffen bevatten als er meer broeikasgassen in de lucht zitten.

Het gras "groeit met meer vezels", zegt onderzoekscoördinator Adibe Luiz Abdalla. "Dat is een probleem voor veehouders in een zuidelijk en doorgaans droog land als Zuid-Amerika," zegt hij. "Daardoor moet je andere bronnen van voedingsstoffen ontwikkelen om de kwaliteit van het vlees en de gezondheid van het vee op peil te houden."

Niet alleen voor de grassen zijn de toenemende hoeveelheden broeikasgassen slecht nieuws. "We denken dat het gas ook een negatief effect kan hebben op andere gewassen, bijvoorbeeld op bonen en katoen. Maar dat is nog niet bestudeerd."

Van alle rundvlees op de wereld komt 21 procent uit Latijns-Amerika, vooral uit Brazilië, Argentinië en Uruguay. Bij kippenvlees en varkensvlees is het aandeel iets kleiner. Daarbij kippenvlees gaat het om 17 procent.

Experts benadrukten vorige week nog dat Latijns-Amerika een cruciale rol speelt bij het voorzien in de wereldwijd stijgende vraag naar voedsel.

Of registreer je om te kunnen reageren.