Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Rabo voorziet beter jaar Australische zuivel

Utrecht - De Australische melkveehouderij en zuivelindustrie kunnen na het rampzalige productiejaar 2012/2013 een beter seizoen tegemoet zien.

De melkprijs ligt bij de start al 20 procent hoger dan een jaar geleden en de exportmogelijkheden zijn beter.

Dit concludeert Rabobank International in een bericht over de Australische zuivel.

Het voorbije seizoen begon met hevige regenval. Daarna kregen boeren te maken met extreme droogte en tekorten aan ruwvoer. De melkproductie daalden daardoor met 2,7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Veel bedrijven voelen daar de gevolgen nog van. Er is vaak nauwelijks genoeg voer beschikbaar om de huidige veestapel te handhaven. Naast het weer zat ook de afzet dwars. De Australische zuivelsector is relatief weinig exportgericht en kan op de interne markt weinig verdienen door de dominante positie van een paar grote supermarkten. De export van melkpoeders biedt enig soelaas, maar de industrie zoekt naar extra mogelijkheden om geld te verdienen. Zo proberen enkele zuivelbedrijven kaas en houdbare melk te exporteren naar onder meer China en een aantal Zuidoost-Aziatische landen.

Voor het nieuwe productieseizoen verwachte de Rabobank een productiegroei van ongeveer 1,5 procent. Daarmee wordt het verlies van vorig jaar niet helemaal goed gemaakt, maar het herstel kost dan ook nog wat tijd.

Voor heel Oceanië (dus inclusief Nieuw-Zeeland) verwacht Rabobank het komende seizoen een productiegroei voor zuivel met 1,2 procent. De zuivelexport voor deze regio zal in de tweede helft van 2013 ongeveer 2,6 procent kleiner zijn dan in de tweede helft van 2012, zo is de verwachting. Met de start van het nieuwe seizoen zullen ook de zuivelprijzen iets dalen, maar de vraag vanuit onder meer China en Rusland blijft sterk.

Eén reactie

  • koestal

    voor Nederland dan ??

Of registreer je om te kunnen reageren.