Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

NZO en LTO Nederland richten ketenorganisatie voor zuivel op

Zoetermeer - De Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland richten een ketenorganisatie op. Daarmee spelen ze in op de aanstaande opheffing van het Productschap Zuivel (PZ) en lopen ze vooruit op de officiële Europese erkenning van interbranche-organisaties.

Het plan is dat de ketenorganisatie per 1 januari 2014 operationeel wordt. Om het draagvlak te vergroten, wordt nog met de Nederlandse Melkveehoudersbond (NMV) gesproken over aansluiting. Dit om het draagvlak verder te vergroten. Of de deur ook openstaat voor de Dutch Dairymen Board (DDB), wordt in het midden gelaten.

De opzet is dat de nieuwe keten/interbranche-organisatie de bevoegdheid krijgt om zaken op gebied van diergezondheid, voedselveiligheid en kwaliteit met algemeen verbindende maatregelen te borgen. Voor de financiering van een aantal noodzakelijk geachte activiteiten moet de organisatie eveneens de bevoegdheid krijgen om heffingen op te leggen voor een aantal activiteiten. Voorzitter Cees Romijn van de LTO vakgroep melkveehouderij verwacht niet dat er veel discussie zal zijn over de wenselijkheid hiervan. "Iedereen in de melkveehouderij weet dat hier een breed sectorbelang mee is gediend. Het gaat om ons imago en onze afzetmarkt. Dat moeten we veiligstellen."

De nieuwe ketenorganisatie wil ook een platform bieden voor overleg met partijen die aan de zuivelketen gelieerd zijn, zoals de veevoerindustrie, dierenartsen, handel en retail.

Eén reactie

  • arib

    Zorg voor een zo'n breed mogelijk draagvlak. Daarbij het andere geluid niet verafschuwen of weren. Hier hangt de MvAB of AVV door EZ veel van af. En door de (reeds lange termijn) expertise van de sectororganisaties te bundelen komt er een goed kwalitatieve belangenbehartiging en bestuur.

Of registreer je om te kunnen reageren.