Rundveehouderij

Nieuws 1067 x bekeken

Europese vleesveemester financieel beter dan fokker

Brussel - Europese ondernemers die vleesvee afmesten hebben het de afgelopen jaren financieel beter gedaan dan fokkers en gemengde bedrijven. Dat staat in een EU-rapport over de roodvleesproductie over productiekosten, marges en inkomens van 2000 tot 2009 met een doorkijk 2010 en 2011.

Op mestbedrijven is de netto toegevoegde waarde (FNVA) per voltijds arbeidskracht in 2009 bijna 30.000 euro; op fokbedrijven is dat krap 16.000 euro en op gemengde bedrijven ruim 17.000. Ook de netto inkomens liggen op de mestbedrijven op een hoger niveau.

Sinds 2006 neemt de winstgevendheid in alle deelsectoren af, maar de mesters hebben daar de minste last van gehad. Ook in 2010 en 2011 staan de marges onder druk, maar de onderzoekers zien dat ondernemers de laatste jaren hun arbeid efficiënter inzetten en snijden in de directe kosten. Die maken het grootste deel uit van de kostprijs.

De totale omzet bij alle vleesveetakken nam tussen 2000 en 2009 toe maar stijgende productiekosten hebben niet tot hogere inkomens geleid. Ook de aangepaste premies hadden een negatief effect op de marge. Over de hele periode namen de voerkosten op de mestbedrijven met 45 procent toe en op de fokbedrijven met 74 procent. Diergebonden kosten stegen met respectievelijk 16 en 39 procent. De omzet steeg in dezelfde periode ook, maar slechts met respectievelijk 6 en 21 procent. De mestbedrijven ontvangen de grootste hoeveelheid aan premies van alle dierlijke categorieën. In deze periode zijn belangrijke veranderingen doorgevoerd, vooral de directe betalingen van premies tussen 2004 en 2006.

In de tien lidstaten die in 2004 lid zijn geworden van de EU, zijn zowel marge als inkomen lager dan in de vijftien oorspronkelijke staten. Dat komt door kleinere dieraantallen per bedrijf, lagere vleesprijzen en minder efficiënte productie.

Rene Stevens

Of registreer je om te kunnen reageren.