Rundveehouderij

Nieuws 61 reacties

't Hart: snel actie voorkomen dierrechten

Amersfoort – Snelle actie is nodig om de invoering van dierrechten in de melkveehouderij te voorkomen. En die introductie moet voorkomen, wil de zuivelsector verder kunnen groeien.

Voor 1 juli moet er een plan liggen waarmee staatssecretaris Dijksma uit de voeten kan. Zo niet, dan komen de dierrechten er mogelijk per 1 januari 2014. Dit stelt de hoogste directeur Cees 't Hart van FrieslandCampina. Hij meent dat het een spannende vraag is of het lukt om met een voldoende sterk plan te komen. Een plan waarmee het mestoverschot serieus wordt aangepakt. "Denk maar niet dat ik relaxed in mijn stoel zit. Er zijn nog genoeg aspecten om bezorgd over te zijn. Waar ik me nog het meeste zorgen over maak, is dat er nog steeds mensen zijn die zich geen zorgen maken en denken dat het allemaal wel goed komt. Dat doet het niet vanzelf."

Voorkomen van dierrechten is niet alleen in het belang van de veehouderij en zuivel, maar ook voor de Nederlandse economie als geheel, stelt hij.  "FrieslandCampina staat borg voor bijna 4 miljard euro aan export en de agrofoodsector voor 11 procent van de werkgelegenheid. Zo’n 75 procent van de mensen in Nederland leeft van 25 procent van de handel met het buitenland. In die 25 procent handel is de zuivel een hele grote."

FrieslandCampina wil, samen met de rest van de zuivel, het voortouw nemen bij de aanpak van het mestoverschot ('t Hart zegt bescheiden: mede het voortouw). Daar zijn ook de andere sectoren bij nodig. De onderneming neemt de handschoen op, omdat de leden dat willen, stelt ’t Hart. "Die willen de introductie van dierrechten voorkomen."

Hij begrijpt die wens en staat daar achter. "Kijk, het gaat niet zo goed met de Nederlandse economie en dan heb je met zuivel iets in handen dat, vooral dankzij de export, geld oplevert voor de bv Nederland. Dan ga je dat beperken in z’n ontwikkeling? Zoiets begrijp ik niet. Dat moeten we voorkomen. Als er voorwaarden zijn aan de groei, en die voorwaarden zijn redelijk – mij lijken ze redelijk – dan moeten we iets doen."

Wat voor aanpak van het mestprobleem FrieslandCampina voor ogen staat, wil ’t Hart niet zeggen. "Dat staat in een concept-plan dat aan de staatssecretaris zal worden aangeboden. Dat plan laten we natuurlijk eerst haar lezen." Wel wil hij kwijt dat er nog aan een aantal opties wordt gewerkt.

Begin dit jaar was de opstelling van FrieslandCampina nog dat het meer een sectoraal dan een zuivelprobleem was. Nu zeggen de leden van de coöperatie echter dat er iets moet gebeuren. "We worden dit dossier ingetrokken. Als de leden vinden dat we iets moeten doen, dan gaan we iets doen", stelt de FrieslandCampina-directeur.

Laatste reacties

 • gerrit.lammertink1

  kijk als de PVDA dit nou ook leest en (begrijpt) dan zijn we op de goede weg

 • wijntje41

  Niet langer mister nice guy spelen maar met zijn allen keihard op die PvdA in hakken .

 • alco1

  Hopelijk heeft 't Hart goed geluistert naar wat ik op sommige vergaderingen weleens naar voren bracht. De mestwet moet voordat met mestverwerking wordt begonnen herzien worden.
  1e Boeren die het uitstekend voor elkaar hebben met hun land qua structuur, ontwatering, beregening, dubbel gewas telen (eerst een snit gras, waarna maïs) en arbeids technisch scoren boven gemiddelde. Zij zien steeds vergaande verschraling, omdat er bij de bemesting uitgegaan mag worden van gemiddelden.
  2e Boeren die extensief zijn voeren vooral producten van eigen land. Dit zijn vooral structuurrijke producten, waardoor de koe veel minder kilogrammen droge stof vreet dan bij intensieve bedrijven, die veel krachtvoeders en structuurarme ruwvoeders kopen. Dat heeft tot gevolg dat de extensieven ook veel minder kilo's mest met ook nog sterk lagere gehaltes tot hun beschikking krijgen voor hun bemesting, waardoor ook steeds meer tekorten.
  Als hierin gerechtigheid komt, zal het mestoverschot grotendeels als sneeuw voor de zon verdwijnen.

 • schoenmakers1

  de overheid geeft niks om geld, kijk maar naar de nertsen, je zult toch met andere argumenten moeten komen

 • Mozes

  Alco1, de door jou genoemde problemen kunnen opgelost worden met de kringloopwijzer. Deze moet dan ook politiek geaccepteerd worden.

 • koestal

  dierrechten invoeren is hetzelfde als een belangrijk deel van de economie om zeep helpen ,betekent nog meer werkloosheid !!

 • pietbongers

  hallo alco1 mooi dat je er zelf over begint ,maar alle bedrijven die krachtvoer voeren van uit buiten land zorgen er voor dat ze ook die mineralen terug brengen van waar ze vandaan komen ,planten halen de meeste energie uit de lucht zo,n 97 % en de rest uit de grond ,daar voor hebben ze lang niet zoveel stront voor nodig en zeker niet de buitenlandse ingrediënten ,ik denk dat je jezelf hard straft ,monocultuur teelten die verarmen de grond ,voer gewassen met een bio diversieteit van meer dan 20 soorten gras ,of graan ,verschillende soorten met bonen dat zijn verrijkers van bodem leven en dus produktie .

 • Klaverweg

  laat dierrechten maar komen en maak ze dan inwisselbaar zodat de varkensboeren hun rechten kunnen verkopen aan koeboeren of zelf kunnen gaan melken.

 • Henk Tennekes

  De waterkwaliteit in sloten en beken is in de helft van de Nederlandse lanbouwgebieden onvoldoende. Voor zowel stikstof als fosfor blijkt dat de gemeten concentratie op ongeveer de helft van de locaties te hoog is. In een ongunstig jaar voldoet slechts een kwart van de sloten en beken aan de milieu-eisen. Intussen wordt het Nederlandse beleid nauwlettend gevolgd door de Europese Commissie. Als de waterkwaliteit niet verder verbetert, haalt Nederland de waterkwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water niet en kan de Europese Commissie sancties opleggen.

  Het overschot aan stikstof en fosfor in het oppervlaktewater leidt tot giftige algenbloei, vissterfte en een afnemende biodiversiteit. In het landelijk gebied is de bemesting van landbouwgrond met grote hoeveelheden dierlijke mest en kunstmest de belangrijkste bron. Sinds 1950 heeft de bemesting voor steeds meer waterkwaliteitsproblemen gezorgd.
  Ik begrijp de argumenten van directeur Cees 't Hart van FrieslandCampina, maar ik vraag me wel af wat voor aanpak van het mestprobleem FrieslandCampina voor ogen staat. De waterkwaliteitsproblemen kunnen niet vooruitgeschoven worden omwille van de gewenste groei van de zuivelsector. De zuivel sector dient ook een belangrijke bijdrage te leveren aan een goede waterkwaliteit.
  Bron: H2O - Tijdschrift voor professionals in de waterbranche, 19 juni 2012

 • alco1

  Pietbongers. De natuur laat zich niet berekenen, die laat het zien. Laat het goede voorbeeld maar zien, maar volgens mij ben jij ook iemand van achter een bureau.

 • Mozes

  Henk Tennekes, net 1 of 2 weken geleden werd bekent gemaakt dat in vrijwel heel Nederland de doelstellingen tav waterkwaliteit ruimschoots gehaald worden. In veel gebieden worden de doelstellingen zelfs ruim overtroffen. Alleen in Oost Brabant en Noord- en Midden Limburg worden de doelstellingen nog niet gehaald.
  De door jou aangehaalde informatiebron loopt blijkbaar ver achter bij de actualiteit.

 • jordi 1455

  Henk toevallig dat er ongeveer een half jaar geleden op boerderij.nl stond dat het oppervlaktewater te schoon was.

 • alco1

  @Henk Tennekes. Zou bemesting de oorzaak zijn dan moeten we daar tegen optreden. Dit is echter maar een aanname. Ook gebieden waar totaal geen landbouw is zien we jouw verschijnselen.

 • Zuperboer

  Geachte heer Tennekes daar bent U weer. Rond 1940 hadden we in Nederland 2500000 melkkoeien. Daarvan zijn er maar liefst 1000000 verdwenen door de jaren heen. U heeft vast wel een tijdschrift waarin de kwaliteit van het slootwater in 40-45 of enige andere periode in die buurt is onderzocht. Kortom waar praten we over. Het wordt tijd dat we goed gefundeerd onderzoek gaan verrichten en gefingeerde problematiek eruit filteren. Landbouwers zijn de oosteuropese zure regenwouden meer dan zat. Kom met scheikundige onderbouwing van de ammoniak of google eens op Hekstra/ammoniak dat levert interessante inzichten op die al 30 jaar oud zijn en willens en wetens genegeerd worden. Stop met het kapotmaken van de land- en tuinbouw en met het wegjagen van hard werkende en ondernemende medemensen die toevallig worden aangeduid als landbouwers.

 • pensboer

  Dierrechten voorkomen lijkt niet verstandig!
  30 jaar melkquotering heeft de sector geen schade gedaan. De Dutch Dairy Board en NMV hebben gepleit voor het behoud van de melkquotering, dit heeft de LTO niet overgenomen. Want de vrije markt lonkt nog steeds, terwijl er veel politieke partijen tot inzicht komen dat we moeten terug gaan naar een beschermde markt. Dus bij afschaffing van quotering za er toch een andere sturing moeten komen, om de mest te reguleren. Bovendien wordt de melkveesector een rechtstreekse concurrent van mestazet met de varkenshouderij. Terwijl we toch weten dat de mestafzet al 30 jaar een probleem is. Riky Schut-Hakvoort

 • Miriamnu

  Ga eens wat anders doen, of ga anders boeren.
  dierrechten invoeren is hetzelfde als een belangrijk deel van de economie om zeep helpen ,betekent nog meer werkloosheid is kortzichtig denken.
  Ga anders boeren, misschien minder geld, maar een veel betere wereld. Gezonder ook

 • probe14

  Dierrechten is een zegen voor het gezinsbedrijf. Onze grote Cees heeft daar geen belang bij. Zijn belang is een overschot creëren zodat boeren onder kostprijs gaan draaien. Way laten we ons toch weer gek maken door lto, en de agrobusiness. Kijk eens hoe het in Canada loopt met quotum regeling. Een normaal bedrijf met 80 koeien verdient daar nog de kost. Hopelijk komen er koerechten. Naast de rechten voor varkens en pluimvee. Misschien blijkt de pvda dan wel onze beste vriend.

 • probe14

  Dierrechten is een zegen voor het gezinsbedrijf. Onze grote Cees heeft daar geen belang bij. Zijn belang is een overschot creëren zodat boeren onder kostprijs gaan draaien. Way laten we ons toch weer gek maken door lto, en de agrobusiness. Kijk eens hoe het in Canada loopt met quotum regeling. Een normaal bedrijf met 80 koeien verdient daar nog de kost. Hopelijk komen er koerechten. Naast de rechten voor varkens en pluimvee. Misschien blijkt de pvda dan wel onze beste vriend.

 • Ishtar

  Een vraag aan Cees 't Hart (die ooit zei dat de 'Royal' Friesland Campina geen coöperatie is), en hij als het om de melkprijs voor boeren gaat,
  het hem geen moer kan schelen.
  Vraag,
  Heel veel grote bedrijven betalen helemaal of heel weinig belasting in Nederland.
  Dit door speciale constructies etc.
  Kan ik ergens vinden of FC belasting betaald, en zo ja hoeveel?
  Zo nee, waarom niet?
  Logisch dat Cees veel melk wil voor zijn fabriek.
  Logisch is ook al dat als het quotum er af gaat dat de prijs tijdelijk stabiel zal zijn en dan gaat zakken.
  FC heeft dan meer melk tegen de zelfde of lagere prijs.
  Laten we duidelijk af gaan spreken dat we in de NL pers geen klagende boeren gaan horen dan.
  Dat boeren geen steun gaan vragen aan de staat of aan Brussel.
  Men gaat maar voor de poorten klagen bij FC of bij de NZO, deal?
  FC heeft ook een RTRS dal met Monsanto gesloten?
  Triest dat als er wereldwijd protesten en zorgen zijn over het militaire bedrijf Monsanto dat boerenbelangenbehartigers en hun
  coöperaties niet thuisgeven............
  Er telt maar 1 ding voor Cees, en dat is geld en investeren in Azie.......

 • alco1

  Isthar. We kunnen ook afspreken dat mensen zonder kennis van zaken niet reageren.

 • jordi 1455

  info387, Het zou wel zo eerlijk zijn dat we de qoutum om kunnen tot dierrechten want anders moeten we voor de 2e keer investeren in lucht.

 • Ishtar

  @Alco als jij mij een PDF en link kan geven hoeveel belasting FC betaald.
  En/of dit vis buitenlandse constructies gaat, zal ik zeker overwegen om niet meer te reageren.
  Dit zou toch makkelijk te vinden moeten zijn voor jou, met zoveel kennis van zaken?

 • daan1908

  Nogmaals , er wordt op dit moment heel veel geld geinvesteerd door de melkveehouders en eveneens door de melkverwerkers . De stallen staan er al of zijn in de bouw danwel planfase . Volgens de laatste stand van zaken wordt de ruimte voor dierlijke mest verder ingeperkt .
  Daar komt 20% meer melk bij vanaf 2015 , dit wordt minimaal verwacht , dan hoeft men geen deskundige te zijn om te zien aankomen dat dit door de overheid /Brussel niet getolereerd wordt . Als er nu door de sector zelf wordt gezocht naar een blijvende oplossing dan houden we de dierrechten buiten de deur . Zoniet dan is de ramp niet te overzien.
  Dan krijgen we halflege stallen en dito melkfabrieken .Ik hoef verder denk ik niets uit te leggen .

 • Miriamnu

  Dan krijgen we halflege stallen en dito melkfabrieken
  wat zou dat fijn zijn zeg, eindelijk de vleesindustrie genormaliseerd.
  Ik ben voor dierenrechten, niet meer dan normaal.

 • jordi 1455

  Miriamnu je weet amper wat het inhoud.

 • Henk Tennekes

  Met behulp van citaten uit een erkend tijdschrift voor de waterbranche heb ik mijn zorgen over de waterkwaliteit in Nederlandse landbouwgebieden tot uitdrukking gebracht. Dat ontlokt woedende reacties bij sommige lezers, die gelijk weer op de man gaan spelen, en daarmee mijn integriteit in twijfel proberen te trekken. Ik heb slecht nieuws voor deze mannenbroeders. Ik zal gebruik blijven maken van mijn grondrecht op vrije meningsuiting, of jullie nou hoog of laag springen.

 • alco1

  Ishtar. Vragen stellen kan iedereen. Als je kennis van zaken hebt dan moet je met argumenten en feiten komen, waarom je die belastingen wilt inzien.

 • trijnie

  Nee, alles gelezen maar kan er geen touw aan vastknopen. Gaat het nu om mest of echt om rechten van de koe. Of een koequotum?

 • alco1

  Isthar. Zoals Henk, die komt tenminste met argumenten, onderstaaft met onderzoeken. Dat wij ons ook verweren met andere publicaties, moet hij ook respecteren en ons niet neerzetten als een stelletje woedende boeren, anders zal het nooit tot resultaat leiden.

 • Broederijbrok

  'HET VOORTOUW NEMEN BIJ DE AANPAK VAN HET ESTOVERSCHOT'

  Noem het maar het koetouw. De pluimveesectorheeft zijn zaak voor elkaar met mestverbranding en export van pluimveemest. sinds de verbranding heeft dit de sector 'lucht' gebracht op de mestmarkt en gezorgd voor daling van de afzetkosten voor alle sectoren. De pluimveesector wil ook de afschaffing van de pluimveerechten. De belofte in de mestwet zegt afschaffing in 2015, de overheid moet consistent beleid voeren. Alle boeren die daarop anticiperen moeten daarop kunnen vertrouwen. ALLEN voor een LPF in EUROPA

 • Ishtar

  @Alco, jij bent toch melkveehouder en levert aan FC?
  Dan mag ik aannemen dat jij de links hebt of kan krijgen.
  Wel, als jij mij vraagt om argumenten en feiten, waarom een FC belasting zou moeten afdragen aan NL, dan denk ik dat, waarom snap je dat nu gewoon niet?
  Als Friesland 25 miljoen belasting geld gaat investeren om melkfabrieken bereikbaar te houden, dan denk ik, wel waarom betaald de NZO dat niet?
  <>
  En toen dacht ik, zal FC wel eens belasting betalen?
  FC krijgt ook veel landbouwsubsidie uit Brussel, boeren investeren veel, zodat ze geen of weinig belasting betalen. Melkboeren krijgen veel subsidie.
  En FC haalt melk bij boeren op, haalt waardevolle elementen en mineralen uit die melk, en verkoopt die apart voor heel veel geld, en wat er over is is empty melk en gaat dat verkopen aan naïeve burgers alsof dat het gezondste geschenk uit de hemel is en noodzakelijk is voor de mens.
  En erger nog ze vertellen bewust niets aan de consument, tja.......
  Dus wat is de belasting bedrage van die 'coöperatie' FC aan onderwijs, ouderen, scholing etc kinderen?
  Of is het alleen maar handje ophouden en lekker bonus vangen en mooi in een mercedes rondrijden van alle subsidie die opgebracht is door hardwerkende mensen?

 • wmeulemanjr1

  het gaat om de grote fabriek !!!!!!!!!!! daarom moet de boer veeeeeeeeeeeel melk gaan leveren, voor niet al te veeeel melkgeld !!!!!!!

 • LouiseB

  Geen rechten voor de koeien, alleen rechten voor de boer. Heb ik dat goed begrepen ?

 • probe14

  Jordi. Bij de invoering van koerechten zullen 3 referentiejaren leidend zijn. Dus niet dubbel betalen, maar een eerlijke toedeling. Hopelijk gaat Dijksma niet door de boch voor de lobby van grote agrocencerns en hun trekpop lto. Leve de gezinsbedrijven. Dat we daar ooit de pvda voor nodig hebben. Het kan verkeren.

 • daan1908

  Prijs de dag niet voordat het avond is . Nou het is bijna zover.
  Sorry er staan er nu 34 reacties , hoeveel gaan er nu echt over bovenstaand artikel ? Probeer in ieder geval een nuttige discussie te voeren en haal er niet van alles en nog wat bij wat totaal niets met deze materie te maken heeft . Welterusten .

 • cmalin

  Dierrechten invoeren is hetzelfde als een belangrijk deel van de economie om zeep helpen ,betekent nog meer werkloosheid !!
  Dierenrechten moeten ook vooral voor CDA'ers net zo belangrijk worden als mensenrechten! Dames en heren uit de rundvee-, varkens- en pluimveehouderij, kijk niet alleen naar de centen, maar ook naar het welzijn van je (dieren-) onderdanen! Ook in dit land dienen dieren rechten te hebben in plaats van op de kiloprijs te worden gecategoriseerd!

 • koestal

  Henk Tenkes,als de waterkwaliteit zo slecht is in sloten en kanalen moeten ze eerst maar de zuiveringsinstallaties afsluiten ,vooral i Zuid- Holland waar de kwaliteit slecht is en de bevolkingsdichtheid hoog is,het is wel erg gemakkelijk om dat op het bordje bij de boeren te schuiven

 • probe14

  Dierrechten wordt vaak en ook hier verwardt met dierenrechten. Dierrechten betreft een quotering van het nationaal te houden aanta dieren. Het recht om een bepaald aantal te mogen houden. Iedere boer krijgt een aantal toegewezen nadat hij in de afgelopen jaren heeft gehouden. Onderling zijn de rechten verhandelbaar zodat er bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Ook kan men per jaar bijhuren of verhuren afhankelijk van de situatie in dat jaar. In de varkens en pluimvee werkt het al jaren zo. Het enige wat daar nog verbeterd kan worden is handhaving. Het is o zo gemakkelijk voor de controle instanties om de overtreders op te sporen en dst is we

 • probe14

  ... wel zo eerlijk. Met quotering hebben we een plafond in het totaal aantal dieren in dit mooie landje. Volgens mij voor iedereen beter behalve de snelle grote groeiers. En daat laten de belangenbehartigers en agrobusiness hun oren naar hangen. De grote groep familiebedrijven laat zich helaas niet horen.

 • trijnie

  @info387,heel erg bedankt voor je uitleg, nu begrijp ik waar het over gaat....
  Ik had al wel in die richting gedacht maar helemaal duidelijk was het me niet.
  Mooi dus een'koequotum' in de plaats van het melkquotum.
  Blijft het misschien toch nog enigszins binnen de perken, hoewel ik ook lees over + 20 % meer. Voor sommige mensen is niets genoeg, toch.....

 • Hedaar

  dieren hebben rechten en gaan ze ook krijgen, de economie is een zeepbel begrijpt u dat dan nog steeds niet? er is geen economie, het is alles gebakken lucht..kijkt u wel eens tv hier of leest u het nieuws op internet..gelooft u nog steeds in de wereld zoals ze leek te zijn maar niet was? niet ís ook? hopelijk gaat dan uw hart eens open..en ziet u het wezen in het dier voor wat het werkelijk is..een deel van de schepping net als wij..en gaat u er misschien eens een keer in liefde mee om

 • Hedaar

  btw een quotum is wellicht de enige manier waarop men de boel kan reguleren..dat boeren dit zelf kennelijk niet doen en uit liefde voor het toch al uitgemolken dier is om van te huilen

 • joannes

  @Hedaar, waar is de liefde voor de boer? Die is eerder uitgemolken dan het dier! Heb jij dan niet in de gaten dat die boer steeds meer koeien nodig heeft om een fatsoenlijk inkomen te verdienen. En dat, niet in een van 9:00 tot 17:00 6 weken 5 dagen in de week met 6 weken vakantie per jaar maar 24 uur 7 dagen in de week en bij vakantie de vervanger flink betalen met hopen dat hij de dierren goed verzorgd en er geen drama van maakt. Wanneer je nu eens voorstelt de zuivel prijzen te verdubbelen is het met de mest snel af gelopen. Dan kunnen we met de helft minder koeien uit!

 • alco1

  @joannes. Meestal ben ik het wel met je eens. Echter de prijzen verdubbelen, waardoor Nederlanders zelf dubbel betalen en export wegvalt zal betekenen dat de crisis nog erger zal worden. Veel mensen reageren zonder enige kennis van economie. Als ik ook zo was, zou ik naast hun staan en met hen strijden. Echter is de werkelijkheid anders en is van belang een balans te zoeken.
  De tijd heeft geleerd dat er boeren stoppen en anderen dit weer overnemen. Zolang de melkquotering er is geweest heeft dit verschijnsel miljarden weg doen vloeien naar bejaarden tehuizen. Dit moeten we niet weer willen, want toen in '84 de quotering begon was het hypotheek nog maar in geringe mate aanwezig. Nu staan er veel, mede door al die lucht investeringen op een hachelijk randje.
  Waar het artikel in feite overgaat is dat het mestprobleem opgelost wordt om dierrechten te voorkomen. Een eerste stap heb ik al omschreven in # 3

 • poldes

  joannes,
  de spijker op de kop.
  duidelijk.

 • trijnie

  Als de boeren eens meer één lijn trekken' en elkaar niet zo beconcureren, zou er dan niet eens een punt achter het steeds meer kunnen worden gezet?
  Als er straks weer veel te veel op de markt komt, net als de boterbergtijd, krijgen jullie weer minder voor je produkt.
  En dan hebben de kleinere bedrijven er het meeste last van en dat zou jammer zijn want juist die mensen houden vaak nog rekening met het milieu.

 • sjaakbea

  @Henk Tennekes Als je in bovenstaande reacties een 'op de man spelen' voelt heb je wel een beetje babyhuid. Verder zou je eens naar de hoeveelheid N en P2O5 van water dat uit de Oostvaardersplassen stroomt moeten kijken voor je standaard de landbouw de zwarte piet toespeelt. Uiteraard moeten we dierrechten voorkomen. De mestwet is voldoende borging om grootschalige overbemesting tegen te gaan. Niet nog meer bureaucratische geld vretende monsters die het saldo van gezinsbedrijven+ verlagen.

 • Henk Tennekes

  @sjaakbea. Ik weet niet of u het door heeft, u reactie is een case in point (een voorbeeld van op de man spelen). Ik vraag me werkelijk af waarom zo velen onder u denken zich gehoor te moeten verschaffen door iemand, die een andere kijk op de zaak heeft, weg te zetten.

 • alco1

  Sommige mensen denken de wijsheid in pacht te hebben, zonder daarbij enige moeite te nemen om andersdenkende serieus te nemen en eens normaal antwoordt te geven, maar ze direkt te veroordelen.

 • pietbongers

  Hallo alco1 fijn dat je inzicht in je zelf krijg na een dag of wat reageren ,ik nodig je graag uit op mijn boerderij om te komen kijken en zal uit leggen waarom je er zo naast zit ,misschien wil je ook je echt naam schrijven zeker zo prettig .

 • alco1

  Hallo Piet. Gaarne ben ik bereid bij je te komen en zal morgenvroeg mijn 06 geven, want ik sta nu op het punt om nog even te gaan zaalvoetballen.

 • alco1

  Piet mijn Nr. 06 27273345 tot 10 uur ben ik bereikbaar en daarna vanaf één uur.

 • joannes

  @alco1, heb je dan niet in de gaten dat al die reageerders die de bedrijven willen beperken met mest of dierrechten en klagen over water en natuurkwaliteit helemaal geen gevoel van nut hebben bij boeren en boeren activiteit? Zij willen naar Natuurbeheer met diversiteit en efficiënt boeren past daar niet in. Met allerlei argumenten voor dieren, de natuur en de water kwaliteit. Kortom een activiteit die ze het liefst willen verbannen en uit nood met strenge restricties binnen de kaders willen houden. Dat bedoel ik met liefde voor de boer die er niet (meer) is. De consumenten wanen rechten te hebben over een achtertuin die ze niet economisch bezitten maar vanuit de Politiek willen beteugelen. Nu wanneer de agrarische sector ondanks dat alles nog willen groeien terwijl in andere landen geen beperkingen zijn of misschien wel voordelen als subsidies zou het goed zijn de consument daarover in te lichten. En wat is duidelijker als de consumenten prijs. De boeren doen het onmogelijke en betalen alles zonder enig begrip van de bevolking.

 • blije big

  Waarom geen dierrechten dit is in de varkenshouderij toch ook zo. Gelijke monniken gelijke kappen.

 • daan1908

  Omdat het Ot en Sien tijdperk echt achter ons ligt . We moeten vooruit en niet achteruit .

 • alco1

  Poeh blije big. Die dierrechten in de varkenshouderij hebben een beste vleesprijs garantie. Of niet!!!!! Een overduidelijk voorbeeld dat we ze niet moeten hebben.
  Ik heb ook een onderhoud gehad met Piet Bongers. Het bleek dat hij mijn stukjes niet goed gelezen (begrepen) had.

 • metal

  Lto wilde samen met de zuivel het Quotum er af hebben voor de met subsidie en overheidsgeld volgepompte verplaatsers zodat die flink kunnen groeien van 50 naar minimaal het dubbele
  En dan hebben wet het volgens lto over een eerlijke landbouw in Nederland het is een loterij.
  Groot groter groots en niks verdienen en daar zijn we dan trots op.
  Boeren praten alleen maar over hoeveel koeien ze hebben en niet wat ze verdienen want dat beetje schamen ze zich voor.
  Laat de dierrechten maar snel komen en een dit op basis van het gemiddeld aantal dieren van de laatste 5 jaar aant

 • alco1

  Een eerlijke landbouw is een landbouw die totaal geen bemoeienissen kent, dit maakt alleen maar afgunst en mis marketing. De markt moet zijn werk doen, waarin ieder de verplichting heeft voor een goede verzorging voor dier en natuur.

 • pcmm & wgh van engeland

  Te veel boeren denken dat de oplossing bij het meer produceren. De ZLTO en Campina zijn gebaat bij meer dieren dus zij zijn tegen dierrechten. Maar wat is nu het beste voor de boer? Zoals al eerder iemand had gezegd. Dierrechten zal een zegen zijn voor het familiebedrijf. Zonder dierrechten worden de marges alleen maar kleiner en zullen de bedrijven steeds groter moeten worden. Kleinere boeren stoppen en op de grote bedrijven zitten de boeren met de handen in het haar hoe ze al die Polen aan de gang moeten houden. We moeten stoppen met het denken dat we meer voedsel moeten producen, we moeten gaan denken hoe we meer kunnen verdienen zonder dat we alsmaar harder hoeven te gaan werken. Omdat veel boeren dit niet kunnen denk ik dat het aanblijven van quotering of dierrechten de enige oplossing is.

 • gerjan slingenbergh

  @ PCMM & WGH VAN ENGELAND Ik ben het helemaal eens met de eerste stelling
  maar vergeet niet dat dierrechten er alleen in Nederland gaan komen.
  Quotering is een EU maatregel en als je produceren wilt voor een koopkrachtige markt zul je toch in Europees verband de produktie moeten beperken.

 • drientje

  Bijkomstigheid is ook nog dat als we een regering krijgen die vind dat er te veel
  koeien in Nederland zijn, de dierrechten zo afgenomen kunnen worden zonder enige vorm van vergoeding. Zie de uitspraak van het Europese Hof omtrent de varkensrechten.

Laad alle reacties (57)

Of registreer je om te kunnen reageren.