Rundveehouderij

Nieuws 5 reacties

Rabobank strenger om koerechten

Utrecht - Rabobank beoordeelt financieringsaanvragen van melkveehouders strenger vanwege de mogelijke invoering van dierrechten voor rundvee en de trage behandeling van de nieuwe mestwet. Het gaat om financiering van melkveebedrijven die willen uitbreiden na 2015. De dreiging van dierrechten zet een rem op de mestverwerking.

Rabobank wil dat melkveehouders rekening houden met de mogelijkheid dat zij hun stal niet volledig kunnen benutten na 2015. Wim Thus, verantwoordelijk voor de financiering van de dierlijke landbouw bij Rabobank Nederland: “Het is niet zeker of melkveehouders ook de koeien kunnen houden na 2015 die zij voor ogen hebben. We willen dat een boer kan aantonen over voldoende betalingscapaciteit te beschikken als blijkt dat hij zijn stal niet volledig kan benutten. Dus zijn we kritischer.”

Behalve dat de inhoud van de nieuwe mestwet nog onduidelijk is, is Thus bezorgd of invoering per 1 januari 2014 überhaupt nog haalbaar is. “De nieuwe mestwet ligt nog niet bij de Tweede Kamer. De wet moet voor het kerstreces zijn goedgekeurd, wil de mestverwerkingsplicht in kunnen gaan per 1 januari 2014 om te kunnen voldoen aan voldoende mestverwerkingscapaciteit voor dat het melkquotum vervalt in 2015. Kortom, het wordt krap voor de staatssecretaris om dat te halen. Des te meer reden voor ons bij de boeren aan te dringen om financiële ruimte te reserveren voor de situatie waarbij uitbreiding van het aantal koeien niet mogelijk is.” Afschaffing van varkens- en pluimveerechten is volgens Thus nog niet in zicht. “Dan moet de sector aantoonbaar de afzet van het mestoverschot hebben geregeld. En dat is nog niet het geval.”

Siko van Houten, adviseur van Agrifirm Exlan, merkt dat de mogelijke komst van koerechten al een rem zet op de ontwikkeling van mestverwerking. “Boeren maken de afweging om geld te reserveren voor koerechten of te investeren in mestverwerking.”

Al jaren anticiperen melkveehouders op afschaffing van het melkquotum in 2015. Zij bereiden zich voor op de mogelijkheid het bedrijf verder te ontwikkelen door grond aan te kopen en bouwen te stallen. Het kabinet kondigde echter deze winter aan een slag om de arm te willen houden. Dijksma heeft al diverse malen aangegeven koerechten niet te willen invoeren, maar zegt zich genoodzaakt te zien een nieuwe quoteringssysteem op te zetten voor de melkveehouderij als mestverwerking niet voldoende van de grond komt. Dit dreigement geeft veel onrust bij boeren.

Laatste reacties

 • wmeulemanjr1

  Dan moeten de melkfabrieken ook niet meer grootschalig gaan investeren in extra verwerking van de vele melk na 2015 ,,die er mogelijk niet gaat komen'??

 • Sjaak

  ' Wim Thus, verantwoordelijk voor de financiering van de dierlijke landbouw bij Rabobank Nederland.'

  Ben benieuwd in welke mate Thus z'n verantwoordelijkheid neemt....
  Weet nog goed, hoe z'n 'onderdanen', de accountmanagers, de boer op gingen om toch vooral groei te promoten, alles was mogelijk...
  Kritische opmerkingen over mest en voer werden nonchalant weggewuifd... 'Daar vinden ze wel iets op' was dan het antwoord.
  Veel collega's luisterden gretig naar dergelijke verhalen en namen, die voor waarheid aan, wat eigenlijk ook zou moeten zijn!
  Vervolgens gingen ze driftig aan de slag, zoals een goed ondernemer betaamd, en werden plannen werkelijkheid...
  Echter, die werkelijkheid blijkt nu niet datgene te zijn wat er verwacht werd en nu gaat dan de GROTE Thus zijn verantwoordelijkheid nemen....

  Welnu, heer Thus, diegene die zijn verantwoordelijkheid sowieso moet nemen, is de ondernemer...Hij kan niet anders dan anticiperen op de volatiliteit van de sector/markt, desnoods met gedwongen verkoop....
  Het zou de heer Thus sieren, wanneer hij zijn verantwoordelijkheid neemt en de bank kan bewegen tot het anticiperen op de volatiliteit van de
  sector/markt. Dat houdt dus in dat de financiering aangepast moet worden!

  Gezien het aantal verkopen en horende het aantal schrijnende verhalen is die verantwoordelijkheid dus nog ver te zoeken...

  Gelukkig ben ik (eigen)wijs!

 • info58

  de rabo is bang om te veel quotumgeld te laten verdampen en tegelijkertijd geld te investeren in mestverwerking. door nu op dierrechten te anticiperen wordt de uitbreiding (als die er al zou komen) vertraagd of uit gesteld

 • alco1

  @Sjaak. Je hebt groot gelijk in je verhaal. Maar ik ken ook voorbeelden dat de Rabo een negatief oordeel gaf over een financiering. De stap werd toen gezet naar de Deutsche Bank en de Rabo werd belachelijk gemaakt en het zijn dezelfde boeren die nu die Deutsche Bank aanklagen.
  Gelukkig ben ik ook (eigen) wijs.

 • koestal

  ze waren al strenger geworden

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.