Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

NMV verbaasd over rapport Algemene Rekenkamer

Ingen - De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) verbaast zich over het rapport “Duurzaamheid intensieve veehouderij” van de Algemene Rekenkamer. Het rapport is volgens de bond ‘slechts’ een literatuuronderzoek. Daarbij zou er selectief zijn geshopt in allerlei rapporten.

De NMV noemt als voorbeeld de 1.000 mol ammoniakdepositie, die als maximum wordt genoemd voor kwetsbare natuurgebieden, een niet onderbouwd en eenzijdig getal. Het is volgens de bond al langer bekend dat andere oorzaken, zoals beheer, onderhoud en hydrologie van groter belang zijn bij het in standhouden van bepaalde habitatsoorten.

Verder noemt de NMV de conclusie en de aanbevelingen die de onderzoekers in het rapport geven kortzichtig en getuigen van weinig kennis over de materie. “Zo wordt verondersteld dat er met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ruimte voor uitbreiding in de intensieve veehouderij komt en dat er daardoor gelegenheid zou zijn om meer ammoniak uit te stoten. De PAS is juist ontwikkeld om bedrijfsontwikkelingsruimte te krijgen in combinatie met vermindering van ammoniakemissie.”

De NMV concludeert dat er niet eenvoudigweg kan worden geconcludeerd dat aanscherpen van eisen en maatregelen voor de veehouderij, de biodiversiteit zal bevorderen.

Eén reactie

  • koestal

    ja ,achter het bureau,lekker warm en droog en een goed salaris

Of registreer je om te kunnen reageren.