Rundveehouderij

Nieuws 1925 x bekeken

LEI: saldo melkveehouderij gedaald

Wageningen – Het saldo per melkveebedrijf is in het eerste kwartaal van 2013 met 4.000 euro gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Wel bleef het nog net boven het langjarig gemiddelde. Dat blijkt uit de Barometer agrarische sectoren van het Landbouw Economische Instituut (LEI). De opbrengsten liggen op een lager niveau door de lagere melkprijs in het eerste kwartaal van 2013 ten opzichte van dezelfde periode in 2012. De voorschotprijzen liepen aan het eind van 2012 op, maar in het eerste kwartaal van 2013 weer terug. Desondanks liggen ze 4 euro hoger dan het langjarig gemiddelde. Dit wordt mede veroorzaakt door een krapper aanbod van melk.

De verwachting is dat de melkprijs aan gaat trekken. FrieslandCampina verwacht een ruim 7 procent hogere melkprijs voor 2013 in vergelijking met 2012. De prijzen op de wereldmarkt zijn toegenomen door droogte in Nieuw-Zeeland.

Hoewel de voerprijs licht is afgenomen, lagen de voerkosten 20 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2012. Het LEI verwacht dat door lagere grondstofprijzen de voerprijs verder afneemt.

Vanwege de hoge voerkosten herbevolken de integraties de stallen minder snel. Hierdoor ligt de prijs van de nuchtere kalveren op een laag niveau. De nukaprijzen liggen al geruime tijd onder het langjarig gemiddelde.

De prijzen van de slachtkoeien zijn in het eerste kwartaal gestegen. Het aantal slachtingen is in deze periode ruim 10 procent lager dan in dezelfde periode van het vorig jaar. Dit komt wellicht doordat de melkveehouders hun dieren langer aanhouden om het melkquotum vol te krijgen. De prijs ligt boven het langjarig gemiddelde.

Of registreer je om te kunnen reageren.