Rundveehouderij

Nieuws

Kunstmestgift na maaien van grasland kan een week uitgesteld worden

Wageningen - De bemesting van grasland met stikstofkunstmest kan gemiddeld tot een week na maaien uitgesteld worden zonder negatieve gevolgen voor de opbrengst. Dat blijkt uit veldonderzoek van Wageningen UR Livestock Research en het Louis Bolk Instituut, gefinancierd door Productschap Zuivel.

Uitstel van bemesting geeft meer flexibiliteit in de bedrijfsvoering en zou de beworteling kunnen stimuleren. Dat laatste werd in het onderzoek echter niet aangetoond. Uit veldonderzoek bleek dat gemiddeld uitstel van de bemesting met kunstmest tot 6 dagen na maaien geen duidelijk effect had op drogestofopbrengst en eiwitopbrengst van grasland. Bij uitstel tot 12 dagen nam de drogestofopbrengst duidelijk af, terwijl de eiwitopbrengst op peil bleef.

Of registreer je om te kunnen reageren.