Rundveehouderij

Nieuws

Dairy Chain Friesland investeert meer dan 15 miljoen euro in zuivelonderwijs

Leeuwarden - Onderwijs, het bedrijfsleven en lokale overheden hebben samen de Dairy Chain Friesland opgezet om in te spelen op de snel groeiende vraag naar goed opgeleid personeel in de zuivelsector. Dairy Chain Friesland wordt de komende zes jaar uitgevoerd en voorziet in een forse investering van tussen de 15 en 20 miljoen euro.

De komst van de zuivelbedrijven A-Ware, Fonterra en mogelijk Ausnutria naar Heerenveen, en de uitbreidingsplannen van FrieslandCampina in Leeuwarden, zorgen in de komende twee jaar voor meer dan 500 miljoen aan investeringen in de Friese zuivelsector. In verschillende scenario’s wordt volgens initiatiefnemers gerekend op meer dan 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen in de zuivelketen. Naast de primaire melkveehouderij en de zuivelbedrijven, gaat het hier om arbeidsplaatsen in de toeleverende, verwerkende en dienstverlenende sectoren. De verwachting is dat deze arbeidsmarkt naar 2020 toe flink onder druk komt te staan. Er is daarom een urgentie om meer studenten en schoolverlaters op te leiden voor deze sector.

Onderdeel van Dairy Chain Friesland is een verbeterde infrastructuur voor scholen en bedrijven om de sector te faciliteren bij innovaties en de uitvoering van onderzoek. Ook een kwaliteitsslag in het onderwijs, waar zowel studenten als werkenden gebruik van kunnen maken, maakt deel uit van het plan. Bij de uitvoering is kennisontwikkeling en kennisverspreiding in de hele zuivelketen een belangrijke peiler.

Met Dairy Chain Friesland wordt voortgebouwd op het fundament dat met Dairy Campus Leeuwarden is gelegd. Dairy Chain Friesland heeft de ambitie om zich door te ontwikkelen naar een internationaal toonaangevend instituut op het gebied van opleidingen, trainingen en toegepast onderzoek.

Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Hogeschool, Nordwin College, Friesland College, Dairy Campus en University Campus Fryslân hebben in samenwerking met FrieslandCampina, Innexus (netwerk Food-bedrijven Noord Nederland), provincie Friesland en de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen het plan Dairy Chain Friesland – Dairy in the total foodchain opgesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.