Rundveehouderij

Nieuws 1259 x bekeken

Beroep Omega 3 tegen DeltaMilk over extra melkgeld

Arnhem - Eisen leden van DeltaMilk achteraf veel meer melkgeld dan hun toekomt, of heeft zuivelbedrijf Omega 3 zich niet aan de gemaakte afspraken gehouden? Deze vraag was maandag inzet van een zitting in hoger beroep voor de rechtbank in Arnhem.

Aanleiding voor het geschil was een overeenkomst uit 2007 tussen Omega 3 en veertien leden van DeltaMilk. De zuivelmarkt was hoog en Omega 3 wilde graag de melkaanvoer zeker stellen. Ze stelde de boeren dus een melkprijs in het vooruitzicht van de Cono-prijs + 3 cent.  Dat werd overeengekomen.

Volgens Omega 3 waren toeslagen voor weidegang en Caring Dairy expliciet uitgesloten, de Delta-boeren zeiden dat ze zich dat niet konden herinneren, maar een aantal betrokkenen van toen was er niet meer bij. De Delta-boeren meenden dat een prijs inclusief alle toeslagen was afgesloten. Bij de uitwerking van de afspraken in een contract werd gerefereerd aan de Cono-prijs, maar werd over de weidegang- en Caring Dairy-toeslagen niet gerept.

Toen in mei 2009 het eerste leveringsjaar werd afgesloten, kwam er protest van de Delta-boeren dat een paar toeslagen werden gemist. Het verweer van Omega 3 was dat deze toeslagen niet inbegrepen waren. Het geschil gaat over 1,25 cent per kilo melk over drie jaren, ofwel over in totaal zo’n 3,5 ton aan melkgeld.

In een eerdere zaak voor de rechtbank in Utrecht is DeltaMilk in het gelijk gesteld, in deze zaak in hoger beroep wordt ongeveer begin augustus uitspraak verwacht. De nieuwe uitspraak is ook van belang voor een mogelijke tweede zaak. DeltaMilk heeft namelijk eenzelfde geschil met kaasmaker Özgazi in Etten-Leur, maar daar zijn veel meer boeren bij betrokken.

Of registreer je om te kunnen reageren.