Rundveehouderij

Nieuws

'Zuivelprijzen naar hoger reëel niveau'

Baarn - De voorspelbaarheid van de zuivelmarkt is beperkt. Toch is de verwachting van toonaangevende instellingen zoals de wereldvoedselorganisatie FAO, dat de wereldmarkt voor zuivel in de komende jaren ook in reële termen naar een hoger niveau gaat.

Dit zei zuiveldeskundige Arjan Krijger van het Productschap Zuivel (PZ) op de jaarvergadering van de zuivelhandel (Gemzu) in Baarn. De consumptie van zuivel stijgt met name buiten de EU, Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Genoemde markten zijn grotendeels verzadigd. Door de groei van de totale vraag naar zuivel zal er in 2022 naar verwachting een tekort zijn van 50 miljard kilo. Dit gebeurt ondanks het feit dat de mondiale zuivelconsumptie stijgt naar 200 miljard kilo.

In de projecties voor de langere termijn wordt er van uitgegaan dat Europa en de Verenigde Staten belangrijkste kaasproducenten zullen blijven. Nieuw-Zeeland zal het zwaartepunt blijven leggen op de poeders. Wei zal ook de komende jaren een belangrijk product worden. De mondiale handel in dit product is in de afgelopen twaalf jaren verdubbeld en ook fors in waarde gestegen. De belangrijkste afnemers zijn nu bovendien te vinden in China en de rest van Azië.

Over de vraag hoe de zuivelhandel zal verlopen, blijft volgens Krijger weinig te zeggen. Getuige daarvan de zwakke markt en getemperde verwachtingen daarover nog maar een kleine maand geleden en de bijna op hol geslagen prijsontwikkeling voor zuivelgrondstoffen nu. Volatiliteit blijft waarschijnlijk een belangrijk kenmerk voor de zuivelmarkten, al lijkt bij voorbeeld de melkpoedermarkt minder last te hebben dan de botermarkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.