Rundveehouderij

Nieuws 19 reacties

Zuivelketen komt met nieuwe milieumaatregelen

Den Haag - De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland komen nog voor de zomer met concrete maatregelen die de druk op het milieu, als gevolg van een mogelijke groei van de melkproductie, verlichten. Dat hebben zij afgelopen donderdag aangekondigd tijdens het Zuivelsymposium van NZO en LTO Nederland in Den Haag.

Beide partijen blijven ook na afschaffing van de quotering in 2015, binnen het initiatief Duurzame Zuivelketen, samenwerken om er voor te zorgen dat de melkveehouderij zich binnen de grenzen van het milieu op een maatschappelijk aanvaardbare wijze kan blijven ontwikkelen. NZO en LTO Nederland reageren daarmee op de uitnodiging van staatssecretaris Dijksma aan het bedrijfsleven om te komen met concrete plannen voor de realisatie van de milieudoelen van de overheid.

Het is volgens Kees Romijn, LTO-vakgroepvoorzitter melkveehouderij, belangrijk dat de doelen van de duurzame zuivelketen telkens worden herijkt. “Al moet dat natuurlijk niet leiden tot een verzwakking van de doelen.” Het continue in beweging zijn is volgens de vakgroepvoorzitter zeker zo belangrijk als het zetten van een stip aan de horizon. Schaalvergroting mag volgens hem geen excuus zijn voor het niet halen van gestelde doelen. Als je de uitbreiding van de melkveehouderij nu al niet goed begeleidt, loop je in de toekomst zeker vast. Het aantal melkveehouderijen in Nederland gaat komende jaren nog sterk dalen. De productie per bedrijf gaat verder omhoog en dat betekent volgens Romijn dat veel van de stallen die nu worden neergezet, in de toekomst nog een keer moeten worden verdubbeld.

Tijdens het zuivelsymposium, waaraan politici en maatschappelijke organisaties deelnamen, werd het belang benadrukt van samenwerking bij de verduurzaming van de zuivelsector. Gepleit werd voor een pact, waarbij overheid, politiek, NGO’s en andere partijen in de keten een relevante bijdrage leveren aan een toekomstbestendige melkveehouderij. Opvallend was de positieve houding van zowel de politiek, uitgezonderd de SP, en maatschappelijke organisaties als de Dierenbescherming en Natuur en Milieu ten aanzien van de weg die de Nederlandse zuivelsector is ingeslagen.

Ook staatssecretaris Dijksma sprak vol lof over de zuivelsector, maar plaatste ook een aantal kanttekeningen. Dijksma: “U bent het paradepaardje van de Nederlands agro sector, maar dat schept ook verantwoordelijkheden.” Ze is tevreden met de inspanning die tot nu toe geleverd is op het gebied van antibioticareductie en weidegang, maar maakte duidelijk dat nog niet alle problemen zijn opgelost. Er blijft discussie over diergezondheid en het antibioticagebruik moet in 2015 uiteindelijk met 70 procent zijn gereduceerd ten opzichte van 2009. Ook moet de sector blijven nadenken over de inpasbaarheid van de landbouwambities in de samenleving. En dan is er nog het probleem van de mest. “U heeft als sector ruimte gekregen om het op te lossen. We hebben afspraken en ik ga u daar aan houden.”

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Wat gaan we doen, nog verder onder onttrekkingsniveau bemesten zeker, de wal keert eens het schip..

 • jancoenmans

  Al die grote bedrijven betekent het einde van een gezonde (melkveehouderij)sector!!!

 • Koen Franken

  DE melkveehouderij is al helemaal ziek , hangt met subsidie aan elkaar als die er af gaat dan komen de echte ondernemers pas bovendrijven

 • Zuperboer

  Gaat die lekker in de lichtstad tini?

 • Mozes

  Tini, als u en andere varkenshouders zulke goede ondernemers zijn waarom heeft de varkenshouderij dan zo'n slechte marktpositie? Ze hebben niets anders te bieden dan de laagste prijs en het voordeel van die laagste prijs komt ook nog eens bij de supermarkt terecht.

 • W Geverink

  Dat is omdat er meer varkensvlees wordt geproduceerd dan nodig is om de markt te voorzien Mozes. Er is geen quotum waardoor de aanvoer niet gezamelijk gestuurd kan worden en prijzen chronisch rond, meest onder de kostprijs blijven. De varkensprijs is afhankelijk van rampen elders om omhoog te gaan.

 • Mozes

  W Geverink, de internationale verhouding tussen vraag en aanbod kun je weinig aan veranderen. Ook in de melkveehouderij niet. Waar je wel wat aan kunt doen is de prijs voor jou product in verhouding tot het internationale prijsniveau.
  Als de internationale prijs voor varkens slecht is, is die in Nederland heel slecht. Is de internationale prijs voor varkens goed dan komt die in Nederland niet verder dan matig.
  In de melkveehouderij zien wij een ander beeld. Als de internationale melkprijs extreem slecht is ( bv 20 cent) weten we in Nederland toch nog 23 á 24 cent te halen.
  Samengevat: de Nederlandse varkenshouderij presteert slechter dan het internationale prijsniveau terwijl de Nederlandse melkveehouderij aanzienlijk beter presteert dan het internationale niveau.

 • W Geverink

  Door Eu import marktbescherming en exportsubsidie is de prijs voor varkensvlees in de EU veel hoger dan wat wij hier in Canada uitbetaald krijgen per kg geslacht gewicht. Of de melkprijs in Europa zo hoog blijft na 2015 is afhankelijk van of overschotten worden geexporteerd op kosten van de belastingbetaler zoals voor 1983 of dat de afzet van overproductie na 2015 het risico wordt van de melkveehouders zelf.

 • aarthamstra1

  Helaas boeren, DE MULTINATIONAL maakt de dienst uit, Zij bepalen ,sturen de boer daar heen waar ze hem (nog) kunnen gebruiken.
  Voor de toekomst zal dat zijn om reclame te maken voor de producten die ze op de markt zetten, Groen, veilig, gezond, milieu vriendelijk,
  koeien in de wei, kippen in de buiten ren, varkens in het buiten modder bad.
  Het zal als maar gekker worden .De ondernemer (boer) met het meeste geluk ,zoals enigst kind , en daarbij ook slim en vlug zal het langste volhouden,als slaaf te werken voor de Multinational. De massa haalt, maakt hij in de toekomst zelf in de MEGASTAL.
  Multinational zal,wil zo sturen dat er altijd net iets meer aanbod dan vraag is.
  Zal zijn product in massa daar halen waar het minst kost. Met het op het de verpakking De HOLLANDSE WEIDE koe . lees maar eens wat de inhoud is van een pak HOLLANDSE vla vol geplakt met de mooiste LEUGENS, Ze beweren dat ze niet liegen omdat in zeer kleine woorden ook de (waarheid) er op staat.

 • Koen Franken

  Moses, Wat ik er mee bedoel is dat wij als varkensboeren helemaal afhankelijk zijn van de grillen van de markt , en zeg helemaal niet dat we goede ondernemers zijn als dat zo zou zijn zouden we wel in staat zijn om zelf de markt te sturen en niet zoals nu uitgespeeld worden door de retail .Maar besef eens wat er gebeurt als alle subsidie volgend jaar een plotseling weg zou vallen zijn de problemen niet te overzien dat bedoel ik ermee mosen de melkveehouderij is teveel afhankelijk van de gulheid van Brussel en daarom zo kwetsbaar

 • metal

  Ja dank zij lto gaan alle bedrijven die nog op een normale manier melk willen produceren naar de knoppen Lang leve de mega bedrijven.
  In Nederland is boeren een loterij Wordt je uitgekocht dan kun je net doen wat je wilt.Een boer die op een normale manier de boterham verdient verdubbelt niet zijn stal Dat is er voor de uitgekochte boer en de met subsidie volgepompte ruilverkavelings boeren en polderboeren.
  Daar doet lto alleen zijn best voor .
  Ja en onze zuivelreus heeft liever 1000 mega bedrijven dan 10000 normale bedrijven.
  Daar kunnen ze naar de toekomst mooi zelf een ondernemer op zetten want deze bedrijven zijn niet meer over te nemen.

 • W Geverink

  Beste Metal. Als je naar de landen kijkt die voor de wereldmarktprijs melken is het op de eerste plaats belangrijk om een lage kostprijs te hebben en voldoende reserves om slechte periodes te overbruggen. Een Texaanse melkveehouder vertelde mij dat ze daar rekenen met $1000 per koe in de bankrekening als overlevenspot. Als je er nu al vast rekening mee houdt dat na 2015 de melkprijs naar de kloten gemolken wordt kan het alleen maar meevallen. Wie weet komt de plek van de buurman die met zijn splinternieuwe stal gegokt heeft dat alles goed komt als je maar veel koeien melkt voor een prikkie te koop.

 • koestal

  zitten weer van die lui achter het bureau weer wat te bedenken,innovatie noemen ze dat tegenwoordig ,kom eens achter dat bureau vandaan en steek je handen eens uit de mouwen,zo maken dit soort lieden zich zelf onmisbaar

 • koestal

  Romijn :de productie per bedrijf gaat de komende jaren nog flink omhoog .Hoe vertaalt zich dat in fte,s per bedrijf ? Wat is dan de meerwaarde ?

 • koestal

  Nu al koeien met fosfaatgebrek door de mestregels ,wat betekent dat weer voor dierenwelzijn ? Daar hoor je ze dan niet over,dan zeker maar weer even een pilletje toedienen !

 • poldes

  nzo en lto doen aan zelfcastijding.
  de melk aan de fabrieken is van uitstekende kwaliteit.
  de koeien lopen administratief buiten.
  de consumentenprijs voor zuivelproducten hier is relatief goedkoop.(voor iedere beurs te betalen)
  heel de zuivelketen is duurzaam;behalve de melkproducent die onder de kostprijs wordt betaald.
  er is bij mestwet geregeld hoeveel te weinig wij verplicht zijn te bemesten.
  en dan moet ineens de zuivel miljeu vriendelijker?
  het is druk en nog eens druk en voorwaarden scheppen aan de primaire producent.compleet overbodig en onterecht.
  nzo lijkt steeds meer de vomen aan te nemen van een kartel dat melkveehouders dwingt de melk goedkoop af te geven .

 • abtje

  @Poldes. In een keer goed. Die Pipo's zitten achter hun bureautje uit het raam te staren, concluderend dat ze overbodig geworden zijn en dat kan dus niet. Begint er weer een te oreren en de rest volgt. We kunnen onze baantjes weer ten koste van de boer behouden.

 • koestal

  melken is goed voor de economie,waarom dan moeilijk doen?

 • m.nieuweboer

  Ook de mest weer bovengronds aanwenden nu blijkt uit nieuw onderzoek dat er wel emissie van NH3 is maar geen depositie.Hierdoor zal het gedode bodemleven zich weer herstellen en zal uitspoeling van mineralen naar bodem en oppervlakte water niet of nauwelijks meer plaats vinden.De uitspoeling is sinds de mest in de bodem wordt geïnjecteerd sterk toegenomen volgens het milieu compendium !!

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.