Rundveehouderij

Nieuws 1098 x bekeken

Praktijkproject Welzijnsmonitor Vleeskalveren van start

Den Haag - Wageningen UR en Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) gaan het Praktijkproject Welzijnsmonitor Vleeskalveren uitvoeren. Zij doen dit in opdracht van het Ministerie van EZ en het Productschap Vee en Vlees (PVV).

Overheid en bedrijfsleven vinden het belangrijk dat het welzijn op kalverbedrijven objectief gemeten kan worden en dat de daarvoor te hanteren methode (internationaal) erkend wordt.

In een eerder internationaal onderzoeksproject Welfare Quality is samen met Italië en Frankrijk een welzijnsmonitor voor vleeskalveren ontwikkeld. In het onderliggende praktijkproject wordt nagegaan of de monitor een betrouwbaar en praktisch uitvoerbaar instrument is om het welzijn van kalveren in kaart te brengen. Ook wordt bekeken of de uitkomsten van de monitor bruikbaar zijn voor een praktisch advies aan de kalverhouder, en wat de effecten van deze adviezen zijn op de kalveren en het bedrijf.

Belangrijke waarnemingen aan het kalf zijn gedrag en gezondheid. Daarnaast worden waarnemingen aan de slachtlijn gedaan. Met de vastgelegde welzijnsparameters wordt een sterkte/zwakte analyse van de koppel gemaakt. De dierenarts en bedrijfsbegeleider spelen een belangrijke rol het welzijn verder te verbeteren via adviezen aan de hand van uitkomsten van de monitor. Ook ketenpartijen kunnen gebruik maken van het inzicht in het dierenwelzijn en zo welzijnsuitingen richting de markt borgen. Het is belangrijk dat de vereenvoudigde monitor ook binnen Europa wordt geaccepteerd.

In totaal nemen 70 kalverhouders, 50 blank en 20 rosé, deel aan het project. Het project heeft een looptijd van drie jaar.

 

Of registreer je om te kunnen reageren.