Rundveehouderij

Nieuws

Nieuw keurmerk voor kaas van de boerderij

Zwolle - De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) heeft een nieuw beeld- en woordmerk, ‘Kaas van de boerderij’, voor kaas van de boerderij. Het nieuwe kaasmerk is een reactie op een verhitte discussie over het wel of niet verwarmen van melk voor de productie van boerenkaas.

Onder boerenkaasmakers in Nederland was lange tijd verdeeldheid over de eisen waaraan hun kazen moesten voldoen. Vraag was of de melk die gebruikt wordt bij het maken van boerenkaas boven de 40 graden mocht worden verwarmd, ofwel gethermiseerd. Het BBZ-bestuur wilde om het probleem uit de wereld te helpen de definitie van rauwmelks veranderen in ongepasteuriseerd, maar dat stuitte op veel verzet. Een nieuw keurmerk moet de gemoederen nu  tot bedaren brengen.

‘Kaas van de boerderij’ staat voor alle kaas die in Nederland op de boerderij is met bereid, met melk van de eigen koeien, schapen geiten of buffels. Het kaasmerk in de vorm van een tonnetjesmodel, dat bij de bereiding op de kaas wordt gelegd, biedt garantie voor echte boerderijbereiding. Een van de eisen is dat de kaas gemaakt wordt van eigen melk en melk van ten hoogste twee andere melkveebedrijven die samen niet meer produceren dan de eigen productie. Producenten die het nieuwe kaasmerk willen gebruiken, moeten in tegenstelling tot de producenten van Boerenkaas, verplicht lid zijn van de BBZ.

Eerder was het tonnetjesmodel kaasmerk uitsluitend beschikbaar voor Boerenkaas. Boerenkaas is door de EU erkend als Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS). Uitsluitend kaas die bereid is zoals in het GTS-dossier staat beschreven mag de naam Boerenkaas dragen. Boerenkaas blijft herkenbaar aan de aanduidingen ‘Gegarandeerde Traditionele Specialiteit’ en ‘rauwmelks’. Op Kaas van de Boerderij staat aangeven welke warmtebehandeling, gepasteuriseerd, gethermiseerd of rauwmelks, de melk heeft ondergaan. Het beeldmerk is voor kaasproducenten vanaf 1 april beschikbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.