Rundveehouderij

Nieuws

EP voor vrijwillige productiebeperking

Den Haag – LTO is tegen een nieuw Europees systeem van marktbeheer voor de zuivelsector. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is wel positief.

Beide organisaties reageren op het feit dat het Europees Parlement zich afgelopen woensdag voor een nieuw beheersplan, dat op 1 april 2015 na afschaffing van de quotering zou moeten ingaan, hebben uitgesproken.

Het systeem komt er op neer dat bij lage melkprijzen veehouders vrijwillig, gedurende minimaal drie maanden, minimaal 5 procent minder gaan produceren ten opzichte van een jaar eerder. Deze groep veehouders wordt beloond op kosten van veehouders die juist meer dan 5 procent meer produceren ten opzichte van een jaar eerder.

"Ze proberen de melkquotering via een omweg in de benen te houden”, aldus voorzitter van de LTO-vakgroep melkveehouderij Kees Romijn. Het plan is volgens hem 'van de zotte' en 'niet uitvoerbaar'.  "Voordat de Europese Commissie de juiste productiecijfers heeft verzameld zijn we al bij de volgende crisis."

NMV-voorzitter Dirk Jan Schoonman spreekt van een stap in de goede richting. Hij geeft aan dat zuivelbedrijven nu al exact weten hoeveel melk hun leden leveren. Genoemde regeling moet volgens hem zonder problemen kunnen worden ingevoerd. Hij vindt het  jammer dat een voorstel tot het behoudt van het melkquotum niet door het Parlement is gekomen. Een vorm van marktregulering blijft volgens hem nodig om een nieuwe crisis in de melkveehouderij te voorkomen.

Het idee circuleert al jaren in Brussel, maar Romijn noemt het ‘opmerkelijk’ dat het Parlement zich nu voor het beheersplan heeft uitgesproken. De LTO-voorzitter vestigt zijn hoop op de Commissie en de Landbouwraad. “Volgens mij gaan zij het voorstel niet steunen.” Zo’n acht landen, waaronder Duitsland en Engeland, zouden zich volgens LTO niet in het plan kunnen vinden. De verwachting is dat het Parlement, de Commissie en de Landbouwraad nog deze zomer tot een akkoord komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.