Rundveehouderij

Nieuws 1280 x bekeken

Abab: koesaldo 16 procent gedaald

Tilburg – Het koesaldo is in 2012 met 16 procent gedaald ten opzichte van 2011 naar 441 euro. Dat blijkt uit de voorlopige melkveecijfers 2012 van Abab Accountants en Adviseurs.

De daling wordt vooral veroorzaakt door een daling van de melkopbrengsten met 395 euro per koe en een stijging van de voerkosten van 95 euro per koe. Daartegenover staat een toename van de omzet en aanwas per koe van 44 euro. Op bedrijfsniveau daalde het resultaat melkveehouderij in 2012 met ruim € 42.500 naar € 24.609. De kritieke opbrengstprijs steeg met €0,80 naar €32,97 per 100 kilo melk.

Het rekenen met resultaten per koe zal volgens Abab de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de melkveehouderij. Om hierop in te spelen worden in de analyserapporten van Abab de cijfers van bedrijven niet alleen gepresenteerd per 100 kilo melk maar ook per koe. Het koesaldo bestaat uit de melkopbrengsten en de omzet en aanwas verminderd met de krachtvoerkosten en de veekosten. Op deze manier ontstaat een saldo, waarmee ongeacht intensiteit van het bedrijf, het technisch resultaat bij de melkkoeien goed te vergelijken is.

De melkprijs daalde met € 4,30 per 100 kilo melk, waarbij Abab opmerkt dat de prestatietoeslag over 2012 nog niet is verwerkt. De omzet en aanwas per 100 kilo melk steeg met €0,54 naar €4,33. Hierbij valt op dat de gemiddelde opbrengstprijs voor nuchtere kalveren 5 euro lager was dan in 2011 en dat de verkochte melkkoeien gemiddeld ruim 100 euro meer opbrachten. Opvallend is voor Abab dat voor het eerst sinds jaren de gemiddelde melkproductie per koe gedaald is met 72 kilo per koe naar 8.539 kilo.

De krachtvoerkosten stegen met € 1,05 naar € 9,13 per 100 kilo melk. Deze stijging is nagenoeg helemaal toe te schrijven aan de stijging van de mengvoerkosten. Het mengvoerverbruik was in 2012 nagenoeg hetzelfde als in 2011, maar de gemiddelde prijs van het mengvoer steeg met €3,60 per 100 kilo.

2013 is volgens Abab op een vergelijkbare manier begonnen. De verhouding melkprijs–voerprijs, moet volgens de accountants verbeteren zodat de continuïteit in de melkveehouderij niet in gevaar wordt gebracht.

Of registreer je om te kunnen reageren.