Rundveehouderij

Nieuws 4276 x bekeken 38 reacties

'A- en B-systeem geen optie voor FrieslandCampina'

Heerde - Invoering van een melkprijssysteem met A- en B-prijzen is geen optie voor FrieslandCampina. Reden is dat het bedrijf een te groot volume basiszuivel heeft. Dit zei voorzitter Piet Boer van de zuivelcoöperatie op een bijeenkomst van de Dutch Dairymen Board (DDB).

Binnen de gelederen van de DDB bestaat sympathie voor de introductie van melkprijssystemen met A- en B-quota (fabrieksquota), omdat die mogelijk bescherming kunnen bieden tegen afbrokkelende prijzen in een situatie van oplopende melkproductie. Met name in de eerste jaren vanaf 2015 wordt een golf aan extra melk verwacht.

In Nederland wil tot nog toe alleen CZ Rouveen gaan werken met A- en B-prijzen. Dit bedrijf heeft echter een groot aandeel kaasproducten met een relatief hoge toegevoegde waarde. Coöperatie Cono heeft ook sympathie uitgesproken voor een min of meer beheerste melkproductie. In Frankrijk hebben meer zuivelbedrijven aangegeven dat ze met een A- en B-systeem willen werken.

Boer stelt dat FrieslandCampina er geen heil in ziet. Het aandeel melk dat wordt verwerkt tot producten met een hoge toegevoegde waarde is te klein gezien de totale melkplas. Daar staat tegenover dat FrieslandCampina wel de beschikking wil houden over een voldoende groot volume melk om diverse markten te kunnen bedienen. Ook heeft het de volumes melk nodig om er bepaalde kostbare ingrediënten uit te kunnen winnen.

Laatste reacties

 • drientje

  Kijk de belangen van het lid/leverancier telt niet, alleen die van het management.

 • josrodenburg

  Ook heeft het de volumes melk nodig om er bepaalde kostbare ingrediënten uit te kunnen winnen. mag ik dan concluderen dat we altijd een redelijke melkprijs krijgen ook als de markt verzadigt is??

 • alco1

  We hebben het hier al zo vaak over gehad. Na 2015 zal alleen in ons land de productie naar alle waarschijnlijkheid op lopen Veel andere landen hebben nu al het quotum niet vol. De extra melk van uit Nederland zal echter maar een druppel zijn op de gloeiende plaat wat wereldmarkt heet. Dus het zal daarom de melkprijs niet veel be invloeden. Het kostenplaatje zal wel duurder worden, dus de marge nog kleiner, maar dat los je niet op met een A en B melk systeem.

 • joannes

  Nu dat is dan duidelijk! Piet Boer bij FC heeft niet de eindproducten mix om de Nederlandse grondstof prijs , de rauwe melk, op het huidige volume niveau te fixeren op de A prijzen. Wat betekent dat? Wel dat elke liter meer, prijs druk oplevert en dat we zelfs voor A melk gewoon met wereld markt prijzen rekening moeten houden. Dat zullen vooral die boeren die netjes afgewacht hebben niet waarderen. Want de hoogste kostprijs wordt het meest kwetsbaar naast natuurlijk de gokkers met maximale financiering. En FC wel..... die heeft maar 1 belang: omzet op wereld niveau met goedkope melk omdat dat in lijn is met hun waarderings systeem.

 • W Geverink

  Ondanks dat Frankrijk het quotum niet vol molk is de zuivelkoeling in de supers daar nooit leeg geweest. Het quotum in Europa is altijd voldoende ruim geweest om de af boerderij prijs laag te houden en voldoende krap dat het de belasting betalers geen arm en been heeft gekost om de boter en poeder bergen weg te werken zoals voor 1983. Ik denk dat het niet meer dan redelijk is om vooraf af te spreken dat als na 2015 onbeperkt gemolken mag worden de sector zelf gaat betalen voor het dumpen van overschotten.

 • alco1

  W. Geverink, daar sla je nu de spijker op zijn kop. Ik was destijds in het begin fel tegen de invoering van het quotum in deze vorm. Dat het uitgevoerd zou worden door de Staat die een tweezijdig belang heeft, namelijk ook een belang ten opzichte van de consument. Ik was er wel voor als de boeren het zelf in handen konden nemen en dan echt onder de vraag produceren. De markt regulering op deze wijze heeft alleen maar veel geld uit de boerenstand doen vloeien en nu met de vrije wereldmarkt zal geen enkele regulering een succes worden.

 • agratax2

  FrieslandCampina is zo het lijkt te groot geworden om het belang van zijn leden te behartigen. FC wil blijkbaar zoveel mogelijk melk binnen de muren hebben om de markt te bedienen tegen elke prijs. Het maakt kennelijk niet uit de boer melkt wel door tot de deurwaarder de deur sluit, daarna is er wel een ander die de koeien over neemt en graag zijn omzet wil vergroten. De achter grond van dit alles is >hoe meer< hoe lager de kosten. Hier kan ik geen spelt tussen krijgen zo lang het niet betekent dat er extra investeringen voor nodig zijn. Welke boer kan bepalen tot hoe ver hij kan gaan zonder over de rand van het ravijn te duikelen? Het feit dat de fabriek te groot is voor een A en B stelsel betwijfel ik, dit betekent dat in Canada geen grote melkfabrieken zijn want volgens FC kan het systeem niet bestaan als het bedrijf een bepaalde grens is over gegaan of heeft het iets te maken met de verafschuwde >bonus< cultuur?

 • alco1

  Nogmaals. In Canada is men niet afhankelijk van export.

 • Piet, Midden-Europa

  In antwoord/aanvulling op alco1 is,Friesland-Campina wel afhankelijk van EXPORT en zit daarom niet te wachten op A en B systemen !!!... Vermoedelijk hebben zij liever een C systeem/prijs dan kunnen zij zelfs de wereldmarkt bedienen !!!... Dat is primer hun doel !, de melkveehouders mogen produceren tot over hun OREN !!!...

 • koestal

  FC wil alleen melk als goedkope grondstof van de melkveehouder,maar verder bemoeien ze zich overal op de boerderij mee

 • hoving1

  in ontario zijn veel kleine melkfabrieken wat niet van invloed is op de melkprijs voor de farmer maar wel voor de prijzen in de winkel

 • alco1

  Boeren noemen elkaar collega's, maar zijn in feite concurrenten.
  Ook melkfabrieken doen niets anders dan zich proberen te onderscheiden van hun concurrenten, vooral door een hogere prijs voor de melk te geven.

 • joannes

  @alco1, zouden coöperaties niet moeten zoeken naar de hoogste opbrengstprijs voor de grondstof:rauwe melk? Het was, en is volgens mij nog steeds, het doel en de missie van een boerencoöperatie! Boeren zijn inderdaad concurrenten van elkaar maar zich bewust dat een coöpertieve samenwerking voor betere eindproducten en verwerking in hun voordeel is. Al lijkt de individuele zeggenschap tot een minimum gereduceerd zou de missie en het doel scherp moeten blijven staan!

 • alco1

  @ Johannes. Wij boeren (sommige) gaan van fabriek naar fabriek voor de hoogste prijs. Daardoor blijft men bij de fabriek wel scherp. Pas als alle fabrieken onder één coöperatie zouden vallen(wat het NMA nooit zal toelaten)kunnen wij richting retail pas iets afdwingen.

 • natuurboer

  Afwijzen A - en B- systeem betekend dat FC alleen tevreden is als haar leden met elkaar teveel melk produceren. Te weinig melk wil FC niet en evenwicht tussen vraag en aanbod van melk wil FC ook niet. Dan blijft er alleen maar over dat FC er naar streeft om overproductie bij haar leden te bewerkstelligen.

 • joannes

  Je zou weleens hartstikke gelijk kunnen hebben @natuurboer, maar dan is dit wel tegenstrijdig aan de missie en het doel van de coöperatie van Boeren.

 • alco1

  Het afwijzen van A en B melk betekend dat er realistisch nagedacht wordt.
  A melk betekent wereldmarktprijs, anders loopt de retail weg.
  B melk zou daar onder moeten zitten, waardoor we weer moeten werken met een quotering die weer net als in het verleden hopeloos veel geld vanuit de landbouw naar de bejaarden tehuizen doet vloeien.
  Realistisch bekeken zal dus de A melk niets meer opbrengen. B melk minder. Hogere kosten door quotering.

 • farmer135

  degenen die meer melken dan hun quotum nu is, een B prijs betalen voor die extra melk, want dat zorgt voor een overschot op de markt....

 • joannes

  Onzin @alco1, A melk voor bestaande volumes betekent niet automatisch dezelfde dynamiek als quotum melk. Met de mogelijkheid van B melk staat er nog maar een minimale straf op méér melk in vergelijking met de quotum periode. Wat B melk duidelijk maakt is, willen ze die extra melk goed kunnen verwaarden, dat de verwerkers werken aan een goede verwaarding van de grondstoffen. En niet zoals nu, wat de uitnodiging is, de wereld plat gaan gooien met goedkope poeders op een markt waar iedereen in de wereld op wil gaan melken. Wie heeft er als boer in NL behoefte aan, met dure grond, ingekocht geimporteerd voer, mestafvoer kosten, enz,enz, te gaan concurreren met New Zealandse productie voor poeders. Wat we willen is een goede verwaarding of anders de kop niet gek maken. Want het leidt tot zelfvernietiging van de melk sector. Wanneer FC de verwaarding los laat krijg je kaalslag. Want alleen de hypermoderne met voldoende schaal, mechanisatie en gezondheid bedrijven kunnen het dan nog een poosje uithouden maar met die New Zealandse,US, Russische, Oost Duitse bedrijven kan je niet op de poedermarkt concurreren. Het enigste waar dit beleid goed voor is, is de directie want zo´n process duurt een paar jaar en dan zijn ze al weer vertrokken naar de volgende baan met de omzet bonus. Laat ze werken waar ze voor zijn aangenomen, meerwaarde creëren, en niet meer volume. Want dat is de kortste bocht naar hun bonus.

 • abtje

  Als je boven je quotum melkt en buiten de vereffening valt belaal je superheffing, slimmerd. Is die opbrengst dan al niet beboet?

 • Mels

  Joongens wat een gelul allemaal,ze doen alsof ze met de melk geen raad weten maar ondertussen willen ze maar wat graag.Waarom worden die nieuwe fabrieken anders gebouwd? Ga je over op A en B melk dan denk je toch niet dat de Bmelk goedkoper de fabriek verlaat dan de A melk,of wel soms? Als er differentiatie in komt geven ze voor een deel melk wat minder en dat is dan B melk,wat ze van de centen afgeroomd hebben stoppen ze in het overgrote deel en dat is dan A melk en alle boeren zijn dan blij,nou is dat ff een teleurstelling dat de sigaar wederom uit eigen doos komt.Heren OGEN open en denk verder dan de melkslang lang is.......

 • alco1

  Johannes. Je moet maar in de directie komen en dan laten we je eigen reacties over een paar jaar lezen.

 • joannes

  Nu @alco1, leg mij dan eens uit hoe NL koeboeren met die bedrijven in het buitenland kunnen concurreren! Misschien dat ik iets over het hoofd zie. De melkquota die nu als een zware markt verstoorder worden gezien is, is mogelijk de oorzaak dat er te veel geld bij de bestaande melkers blijft hangen, maar A en B melk neemt het absolute karakter weg en geeft ruim baan aan de B melkers wanneer de prijzen blijven of verbeteren. Maar wanneer de A melk prijzen niet gegarandeerd kunnen worden op dit niveau met de relatief, met andere landen, hoge kosten is het gauw afgelopen met de illusie. Dan blijven alleen de bedrijven met een goede kostprijs en een goede balans over en de rest kan voor een baas gaan werken. En wanneer al die fabrieken die nu gebouwd worden vol moeten met productie die tegen brandprijzen verkocht moet worden heb ik liever die fabrieken aan de paal dan de boerderijen. Beter half gekeerd als heel gedwaald!

 • alco1

  @Joannnes. Ik ben jarenlang trainer bij de voetbal, ook bij de jeugd. Bij de F-jes waant iedereen zich nog als speler bij een topclub in de eredivisie. In die gedachten wordt men ouder en steeds meer kinderen zien in dat hun fantasie toch niet de waarheid wordt.
  Zo is het ook met heel veel melkveehouders. Zich heel veel wijs laten maken door crediet verstrekkers en leveranciers, zonder zelf na te denken of hun onderneming wel toekomst perspectief heeft, met voor heel veel boeren dramatische gevolgen.
  Ik ben bereid me sterk te maken voor oplossingen, maar het moet draagvlak hebben. Een hogere A melkprijs kan alleen bij een lagere B prijs wegkomen, dus zoals @Mels zegt: 'Een koekje van eigen deeg' Het zal niets doen aan de totale wereld productie, wat de markt, dus prijs bepaald. Het is zelfs zo dat als de boeren hier niet meer melken voor B prijs, het ook afgelopen is met de hogere A prijs en de fabriek niet meer concurrerend kan werken, met alle gevolgen daar weer van.
  Het enigste waar wij wat aan kunnen doen is de op stuwende kostprijs door de mestwet. Gewassen bemesten met wat ze nodig hebben geeft hogere en betere gewas opbrengsten en geen afvoer kosten. Er is zelfs dan in Nederland helemaal geen overschot meer. We leven niet meer in de jaren tachtig toen heel veel akkerbouw land helemaal geen organische mest zag.

 • Mels

  Alco1,Heerlijk duidelijke taal. De oogkleppen moeten af. Niet rekenen met resultaten uit het verleden maar plannen maken met scenario's die voor de hand liggen. Kan zomaar zijn dat een daarvan is dat minder melken en land verhuren meer oplevert dan een stal vol koeien met een berg werk en mestafvoerkosten skyhigh. Ik weet het niet maar boom er nogal eens over en dit laatste komt steeds vaker langs.

 • joannes

  @alco1, Het idee is: wanneer er niet meer gemolken wordt koopt de verwerker alleen A melk. B melk wordt alleen afgenomen wanneer de boer meer dan zijn norm volume levert en de B melk prijs wordt bepaalt door de verwerker op basis van haar verkoop capaciteit voor die extra melk. Het kan hoger of lager zijn afhankelijk van het succes van die verwerker voor die extra melk. De A melk prijs gaat uit van het bestaande norm volume en kan eventueel nog in % bij gesteld worden afhankelijk van normale maar meer vertraagde markt. Hiermee worden de uitbreiders direct betrokken bij de verkoopbaarheid van hun melk en de stoppers verliezen hun rechten (de opbrengstprijs voor hun melk) wat minder snel. Overigens wanneer de B melk boven de A melk geprijst is, is het A melk recht niets waard. De druk ligt hiermee maximaal bij de verwerkers en de uitbreiders en wordt niet terug gespeeld naar de boeren.

 • Mels

  Al is natuurlijk niet alle grond te verhuren.

 • Mels

  Johannes. Het blijft een sigaar uit eigen doos. Die B melk is toch niet anders als de A melk of ben ik vreemd. Je moet denken in de volumes van de fabriek. Niet in je eigen volume.hoe groot dat ook lijkt.

 • alco1

  Systeem is nu. Een boer heeft een quotum 1.000.000 liter
  hij melkt 1.100.000 liter
  gevolg 100.000 Super heffing
  Jouw systeem 1.000.000 liter A melk is marktprijs
  hij melkt 1.100.000 liter
  gevolg 100.000 liter B melk Het lijkt pure winst wat deze melk opbrengt t.o.v. de quotering nu.

  Ons systeem de boer melkt nu 1.100.000 liter is marktprijs
  Maar nu komt het: door het B systeem of door verder te gaan zonder quotering is voor de kostprijs de zelfde last en de melkprijs zal er niet door veranderen.
  Waarom dan weer allerlei regelgeving waar alleen boeren buiten het systeem van profiteren

 • Mels

  Ja Alco,je zit op het goede spoor,anderen zien door het prijsverschil een voordeel maar dat is er niet. Het komt van dezelfde hoop en dat besef moet even komen. De fabriek wint er ook niets mee. Die verwerken die melk wel en vermarkten em tegen een en dezelfde prijs.Als het nou een andere kleur of smaak had......

 • Mozes

  Joannes, begrijp nu eens een keer dat de zuivelmarkt groter is dan Nederland. Wat wij in Nederland meer of minder produceren wordt de prijs geen cent anders van. Wij moeten onder ogen zien dat wij in Nederland de prijs niet kunnen sturen.
  Het werkelijke gevaar bij een forse uitbreiding van de melkproductie zit niet in een lagere melkprijs maar in een exploderende kostprijs.

 • joannes

  Over een paar jaar ervaren we het! We zullen zien hoe het zich ontwikkelt! En Mozes; NL melk productiekosten liggen ver boven de laagste op de wereldmarkt en zijn daarmee niet concurrerend. Extra te duur geproduceerde melk dus ook niet! Tel daarbij op dat de arbeids kosten, de grond kosten, de voerkosten, de huisvestingskosten, de dierenarts kosten, de (mest) regelingen, enz, enz, waar al die goedkope landen geen last van hebben en de circel is rond. De enigste kracht van de NL export zuivel is haar vermeende kwaliteit en de strengste controles voor gezondheid. Nu wanneer men dat in die ontwikkelingslanden ontdekt zijn die procedures snel gecopieerd. Als de Chinezen een Ipad kunnen maken, kunnen ze ook procedures voor een commodity als melkproductie ontwikkelen.

 • alco1

  Juist Joannes en nu een resumé van je eigen woorden.
  Bezint eer ge begint als melkveehouder in Nederland.

 • minasblunders1

  Wat maken jullie je toch allemaal druk. Er komt helemaal geen uitbreiding van de melkplas. Ik voorspel dat de melkproductie vóór 2015 is ingestort.

 • alco1

  Minasblunders. Als de melkproductie instort, komt dit door de te hoge kosten.Dan hebben wij ons werk dus niet goed gedaan, inzake de mestwet, wat ons als een molensteen om de nek hangt t.o.v. de concurrent in het buitenland.

 • minasblunders1

  Dat is één van de redenen Alco. Maar wat dacht je van het uitroken van de pachters, met als gevolg dat de grondprijs instort, met daar weer als gevolg van dat de eigenaarsbedrijven ook in de problemen komen? Tja, dat krijg je ervan als je de 'deskundigheid' van Wageningen inhuurt.

 • Mels

  Joannes. Wag ik me afvraag is het volgende. Heeft iemand gezegd dat je een nieuwe dure stal moest bouwen en daarmee je kostprijs verhoogde,heeft er iemand gezefd dat er meer dan 50000€ betaald moet worden voor land waarmee enz,heeft er iemand gezegd dat je meer mest moet produceren dan je kwijt kan op je dure land???? Nee nee nee is het antwoord. De sector doet dit allemaal zelf en rekenen met resultaten uit het verleden zonder garantie voor de toekomst. Kostprijs maak je eerder zelf dan dat de buitenwereld dat doet.

 • BO(skabout)ER

  ach als de melkproductie in 2015 is ingestort kunnen de boeren die over zijn mooi vrij melken tegen mooie prijzen..Maar dit gebeurt niet, zoals enkelen al zeggen onze liters zijn enkel witte druppels op een gloeiende plaat.

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.