Rundveehouderij

Nieuws 3 reacties

Standaardadvies liefst snel vervangen door onttrekking

Nijkerk - Wie veel gras oogst en dus veel van zijn grond onttrekt zou ook meer moeten mogen bemesten. Dat stelt Frans Aarts, onderzoeker bij Wageningen-UR tijdens de themamiddag 'Haal meer uit P-bemestingsadvies' in Nijkerk. Aarts pleit voor een gedifferentieerde bemesting op basis van onttrekking. In project koeien & Kansen wordt daar al mee gewerkt.

Aarts adviseert boeren om vooral nu al mee te draaien in BEP (bedrijfsspecifieke excretie fosfaat). Want veehouders zullen over een periode van drie jaar moeten aantonen want hun gemiddelde gewasonttrekking is. "Als de BEP in de toekomst wordt toegestaan, moet je nu mee doen, om straks mee te mogen doen", zo redeneert Aarts.

Volgens Wim Bussink van NMI (Nutriënten Management Instituut) liggen de bemestingsadviezen op onttrekking al klaar. Tot die tijd geldt het vorig jaar vernieuwde fosfaatbemestingsadvies voor gras en maisland. Met de nieuwe P-PAE is de beschikbare hoeveelheid fosfaat voor de plant ook in beeld en is er beter te sturen op het gewenst P-gehalte in het gras. Voor grasland zijn er twee adviestabellen. Die leiden tot 3,5 of 3,7 gram fosfor (P) per kilo drogestof vers gras. "Dat is voldoende om koeien veilig en op de norm te voeren. Ook als er een flink deel mais in het rantsoen zit", rekende Roselinde Goselink, voedingsdeskundige bij Wageningen-UR voor.

Voor de maisteelt zijn alle pijlen gericht op rijenmesting met organische mest. Dat geeft een veel hogere benutting van de elementen en dat geeft extra ruimte om de bodemtoestand op peil te houden. Dat laatste heeft direct invloed op de gewasopbrengst. Bussink staaft dat aan gewasopbrengsten van bodems van verschillende fosfaattoestanden. "Want ook bij maximale bemesting van een bodem met een lage fosfaattoestand haal je nooit de opbrengst die je van een bodem haalt met een hoge fosfaattoestand."

Laatste reacties

  • joannes

    Maar leg dan ook een uit hoe dit beheerst kan worden. Het doel is duidelijk, maar hoe zoiets, en met welke kosten gemanaged moet worden is voor alle partijen minstens zo interessant. De tegen stemmers zullen hun argumenten zien wegvallen en de voorstanders krijgen meer inzicht in hoe dit dan gaat functioneren.

  • Mozes

    Ik denk dat dit in belangrijke mate kan samenvallen met de BEX. Bij de BEX moet de hoeveelheid van het gewonnen voer bepaalt worden en tevens de samenstelling onderzocht worden. Nu worden deze gegevens alleen gebruikt om te bepalen hoeveel het vee heeft opgenomen. Het lijkt mij dat deze gegevens tegelijk gebruikt kunnen worden om te bepalen hoeveel er van het land is gekomen.

  • frankverhoeven

    Er ligt al een jaar of 10 een kringloopcertificaat op de plank wat prima deze risico's kan beheersen. Strenge normen voor zij die niks willen, en de boeren die wel wat willen kunnen prima een mineralenkringloop overleggen als ze op basis daarvan ook meer ruimte krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.