Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Plan voor uitroeiing leptospirose

Zoetermeer - De Commissie Diergezondheid en Kwaliteit Runderen (DKR) bekijkt de mogelijkheden de rundveesector geheel vrij te maken van leptospirose. “We werken een plan uit om te bepalen wat de beste strategie is om het aantal besmette dieren met leptospirose op zoogkoeien- en stierenbedrijven te verlagen”, vertelt DKR-secretaris Jan Klaver, werkzaam bij het Productschap Vee en Vlees.

Als alle runderen in Nederland vrij zijn van leptospirose, bespaart dat de rundveesector veel geld door lagere diergezondheids- en monitoringskosten. Zuivelverwerkers eisen in hun leveringsvoorwaarden dat melkkoeien vrij zijn van leptospirose. Inmiddels heeft daardoor 99 procent van de melkveebedrijven de leptospirose-vrije status, blijkt uit cijfers van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Op zoogkoeien- en vleesstierenbedrijven komt leptospirose op twee procent van de bedrijven nog voor.

Een infectie bij zoogkoeien kan leiden tot melkproductiedaling en uierontsteking. Bij een chronische vorm van leptospirose komen verwerpen en slap geboren kalveren voor. De gemiddelde schade op een besmet zoogkoeienbedrijf is 2.900 euro per jaar, op grotere bedrijven loopt het op tot meer dan 10.000 euro.

Als mensen besmet raken met leptospirose via rundvee spreekt men van melkerskoorts. Er ontstaan griepachtige verschijnselen zoals hoge koorts, hoofdpijn en spierpijn en soms nier- en leverschade, waardoor herstel lang kan duren.

De DKR beslist op 8 maart over het plan van aanpak.

Eén reactie

  • koestal

    probeer het maar

Of registreer je om te kunnen reageren.