Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Herstel koesaldo in vierde kwartaal

Tilburg - Het koesaldo in het vierde kwartaal van 2012 is met € 3,70 per 100 kilo afgeleverde melk gestegen ten opzichte van het derde kwartaal. Dat blijkt uit de Abab Melkveemonitor 2012.

Met het koesaldo wil Abab beter inzichtelijk maken of en hoeveel verdiencapaciteit er per koe potentieel aanwezig is. De stijging is vooral veroorzaakt doordat de vet- en eiwitgehalten plus de melkprijs fors verbeterden in het vierde kwartaal. Hierdoor kwam de melkopbrengst € 5,39 per 100 kilo melk hoger uit dan in het derde kwartaal.

De krachtvoerkosten zijn in het vierde kwartaal met 14 procent gestegen naar 10,9 cent per kilo melk door een combinatie van een hoger voerverbruik en een hogere prijs. De gemiddelde krachtvoerkosten van de referentiebedrijven over 2012 komen daarmee op 9,25 cent per kilo melk. Het gerealiseerde koesaldo van € 27,22 per 100 kilo melk in het vierde kwartaal draagt positief bij aan het gemiddelde koesaldo van € 24,76 over 2012. Het gemiddelde koesaldo over 2012 ligt echter € 3,85 per 100 kilo lager dan in 2011.

Ondanks de hogere mengvoerprijs wordt er meer krachtvoer gevoerd om de melkproductie te stimuleren om zo het eigen quotum vol te melken en de gehalten te verbeteren. Desondanks laat de gemiddelde melkproductie bij de referentiebedrijven toch een daling zien van ruim 100 kilo per jaar. De ruwvoerkwaliteit in 2012 lijkt de belangrijkste oorzaak van de productiedaling en harder voeren heeft dit niet volledig kunnen compenseren.

De veekosten stegen in het vierde kwartaal vooral door een stijging van de veearts- en overige gezondheidskosten. De veekosten zijn in 2012 met 3 procent gestegen naar € 2,59 per 100 kilo melk ten opzichte van heel 2011.

Opvallend zijn de gemiddeld lagere uitgaven voor aankoop ruwvoer in het vierde kwartaal. Het lijkt er volgens Abab op dat ondernemers minder ruwvoer hebben aangekocht door hoge snijmaïsprijzen en een krapte aan liquide middelen in het vierde kwartaal.

Eén reactie

 • poldes

  Goede boekhouder,
  koesaldo van € 24,75 per kg melk.
  uitbetaalprijs boerderijmelk door zuivel is € 0,35
  kracfvoerkosten voor het gemak € 0,10
  saldo voor het gemak € 0,25
  De niets zeggend cijfers over kostprijs per liter worden achterwege gelaten.
  Het LEI rekende in 2007 voor ons € 0,54 kosten per liter.
  van 2007 tot en met 2013 is de kostprijs alleen maar gestegen.
  Deze huidige dienstverleners/boekhoudbureaux doen aan stemmingmakerij.
  En wij betalen er nog gretig voor.
  Hoe gek kun je worden?

Of registreer je om te kunnen reageren.