Rundveehouderij

Nieuws

Gemiddelde fijnstofuitstoot geitenhouderij lager

Wageningen – In vergelijking met andere veehouderijsectoren is de gemiddelde jaarlijkse fijnstofuitstoot van de geitenhouderij veel lager.

Wel kan het fijnstofemissieniveau tussen bedrijven per diercategorie sterk variëren. Dat meldt het praktijknetwerk Ontwerp Duurzame Geitenstallen, onderdeel van het netwerk Verantwoorde Veehouderij van Wageningen UR.

In vergelijking met de melkveehouderij is de uitstoot van fijnstof in geitenstallen zes maal lager, vergeleken met de leghennenhouderij vier maal en met de vleesvarkenshouderij acht maal.

Het inademen van fijnstof heeft verschillende gezondheidsrisico’s voor de mens. Fijnstof kan dienen als drager voor ziekteverwekkers die schadelijk zijn voor de mens zoals de Q-koortsbacterie.

Stro en mest zijn verantwoordelijk voor het gros van fijnstof in een geitenstal. Een manier om fijnstof te verminderen is het huisvesten van de dieren op een andere vloer, zoals de High Welfare Floor, waar urine en mest gescheiden worden. Het praktijknetwerk Ontwerp Duurzame Geitenstallen gaat onderzoek doen of deze vloer geschikt is voor een geitenstal.

Een andere manier om fijnstof te verminderen is het bedekken van stro met een laagje olie, wat bij de pluimveehouderij toegepast wordt. Het is echter nog niet bekend of dit schadelijk is voor de geit.

De verspreiding van fijnstof terugdringen kan door een afgesloten aflammerruimte met mechanische ventilatie en een luchtwasser. Een luchtwasser kan 50 tot 70 procent van de vooral grotere deeltjes afvangen. Hoeveel pathogenen luchtwassers kunnen afvangen nog onbekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.