Rundveehouderij

Nieuws

Ledenraad FrieslandCampina keurt aanpassingen reglement goed

Amersfoort – De ledenraad van FrieslandCampina heeft ingestemd met de aanpassingen van de reglementen, waaronder het melkgeldreglement, van de coöperatie.

Ook is het reserveringsbeleid aangepast. De prestatietoeslag die leden-melkveehouders ontvangen bedraagt vanaf volgend jaar 35 procent van de netto winst van de onderneming. Dat was 30 procent. Afhankelijk van de hoogte van het halfjaarresultaat ontvangen de leden in het vervolg al in september 75 procent van de pro-forma prestatietoeslag over de eerste helft van het jaar. Het nieuwe melkgeldreglement geldt voor de periode 2014 tot en met 2016.

FrieslandCampina voegt in het vervolg 45 procent, in plaats van 50 procent, van de nettowinst toe aan haar reserves. De uitkering in Ledenobligaties blijft ongewijzigd en bedraagt 20 procent van de nettowinst.

Nieuw is ook dat de waarde van geleverde melk met ingang van volgend jaar ook wordt bepaald op basis van lactose. Gekeken wordt naar de verhouding van de melkcomponenten eiwit, vet en lactose (10:5:1). Het bestuur stelt jaarlijks de verhouding tussen deze componenten vast volgens een voortschrijdend systeem, waarbij telkens het derde jaar wordt vastgezet.

Of registreer je om te kunnen reageren.