Rundveehouderij

Nieuws 1296 x bekeken 1 reactie

Kalversector werkt aan eigen transportsysteem

Zoetermeer/Apeldoorn - De vleeskalversector stapt uit het kwaliteitssysteem voor het veetransport QLL. Een werkgroep is ingeschakeld om een eigen transportmodule op te zetten, specifiek voor de kalversector.

Hennie Swinkels, directeur corporate affairs van de VanDrie-Group, bevestigt eerdere uitlatingen van Ger Koopmans, voorzitter van de LTO vakgroep Vleeskalverhouderij. Beide geven aan dat de vleeskalverhouderij niet uit de voeten kan met de regelgeving en de toepassing daarvan op de kalverhouderij door QLL.

Het is volgens Swinkels nog te vroeg om iets te zeggen over de concrete uitwerking van de nieuwe tramsportmodule. Hij wil wel kwijt dat het terugtrekken van de kalversector uit QLL niet betekent dat de branche voortaan maar gaat doen wat ze zelf wil. "Er komt een nieuw systeem dat moet voldoen aan alle eisen die ook maatschappelijke organisaties, zoals Dierenbescherming, aan ons stellen," vertelt hij. Er zijn in eerste instantie echter geen medewerkers van Dierenbecherming betrokken bij de opzet van de transportmodule.

De stap van de kalversector volgt op de maatregel van QLL, waarbij per 16 september het lossen van kalveren op meer dan één adres per vervoerseenheid niet meer mag. Vanuit de kalversector is daar met onbegrip op gereageerd, omdat deze maatregel weinig tot niets met een hogere diergezondheid en een beter dierenwelzijn van doen zou hebben. QLL ging over tot de maatregel na kritiek van onder meer Dierenbscherming op het functioneren van de organisatie. QLL-voorzitter Geart Benedictus was nog niet bereikbaar voor een reactie.

Eén reactie

  • info460

    Slechte zaak! Als iedere diersoort zelf kwaliteitssystemen gaat opzetten, krijg je een brij van systemen en administraties. Dat moet je niet willen. Bovendien gaan dan de verschillende diersectoren tegen elkaar uitgespeeld worden. De overheid zal steeds wijzen naar het beste systeem in hun ogen, en dat wordt dan leidend voor de rest. De kalversector DENKT nu de rest te slim af te zijn. Straks BETAALT ze zelf de prijs. Helaas worden de andere sectoren hier dan in mee getrokken. Heer Swinkels, je kunt nog terug..... SAMEN STAAN WE STERK.

Of registreer je om te kunnen reageren.