Rundveehouderij

Nieuws

DOC Kaas komt met duurzaamheidstoeslag

Hoogeveen – DOC-leden kunnen komend jaar 1 euro per 100 kilo geleverde melk aan duurzaamheidstoeslag verdienen. Dat is het gevolg van de introductie van duurzaamheidsmodel Melkkompas.

Het model sluit aan bij de doelen van de Duurzame Zuivelketen, het gezamenlijke initiatief van Nederlandse zuivelondernemingen en LTO om duurzaam en maatschappelijk verantwoord te werken. Bij de duurzaamheidstoeslag is de weidepremie van 50 cent, die al sinds begin dit jaar wordt uitgekeerd, inbegrepen.

Melkkompas is afgelopen jaar tot stand gekomen met inbreng van leden van DOC Kaas tijdens een serie van themabijeenkomsten. Het kompas bestaat uit vier hoofdelementen: Melk, Energie en klimaat, Landschap en milieu en Koe. Per hoofdelement zijn er punten te verdienen, waarbij aan het einde van het jaar het totaal aantal behaalde punten wordt bepaald. Deze punten corresponderen met een bepaalde duurzaamheidtoeslag die kan oplopen tot 1 euro per 100 kilo van de in dat jaar geleverde melk aan DOC Kaas.

Het element Melk heeft betrekking op de kwaliteit van de geleverde melk en de borging van deze kwaliteit. Bij Energie en klimaat moet gedacht worden aan energiebesparing en de productie van duurzame energie. Weidegang en mineralenbenutting (Kringloopwijzer) vallen onder het element Landschap en milieu. Voor element Koe is in 2012 het managementprogramma KoeKompas geïntroduceerd.

Steeds meer zuivelondernemingen betalen hun leden of leveranciers voor extra prestaties op het vlak van duurzaamheid. Cono Kaasmakers spant nog steeds de kroon met een weidetoeslag van 1 euro per 100 kilo, en een Caring Dairy-toeslag van maximaal 75 cent per 100 kilo.

Of registreer je om te kunnen reageren.