Rundveehouderij

Nieuws 2720 x bekeken 9 reacties

Commissie onderzoekt steun melkveehouders

Brussel – De Europese Commissie bepaalt halverwege 2014 of melkveehouders in de EU extra steun verdienen vanwege de afschaffing van het melkquotum in april 2015. Dat meldt persbureau Agra Europe.

Frankrijk, Spanje, Polen, Portugal, Oostenrijk en Finland pleiten voor een extra "vangnet" voor boeren in kwetsbare productiegebieden.
Het Europees Parlement pleitte eerder ook voor steun voor melkveehouders in bijvoorbeeld economisch achtergebleven gebieden, afgelegen gebieden en bergen.
Landen die hun quotum vol melken of overschrijden, waaronder Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, zijn juist voor het toestaan van meer productie in de aanloopfase, zodat de markt straks niet plotseling overspoeld wordt met melk. Deze benadering wordt de "zachte landing" genoemd.
De Europese Commissie gaat er vanuit dat eerder afgesproken bepalingen in het GLB en het zogeheten "melkpakket" een vloeiende overgang voldoende waarborgen. De uitvoerende macht van de EU wil wel een systeem voor marktmonitoring instellen.

Laatste reacties

 • Wim Toornstra

  Steun bij deze melkprijs????????
  lache

 • ingrid123

  belachelijk met deze melkprijzen extra steun wat te denken van de rampzalige toestand van de varkens en legpluimveesector
  de europese commissie moet zich diep schamen

 • Ishtar

  Steun is goed voor achtergestelde gebieden in Europa, bv door hogere kosten qua infrastructuur/bergen.
  In NL moet men zeker geen steun geven.

 • info58

  we hebben hier extra kosten voor mestbewerking, gps systemen met automatische bemonstering, de hoogste quotumkosten in de EU, hoge grondprijzen, emissie arme huisvestingssystemen, kosten voor BEX,BEA etc,
  LTO of NMV lidmaatschap, geen compensatie voor blanke dieselolie, bijna hoogste financiering per kg melk en dan geen kwetsbaar gebied?

 • minasblunders1

  Info58, de meeste zaken die je noemt heb je jezelf aangedaan. Er is niemand die je heeft gedwongen om te overinvesteren.

 • Zuperboer

  De varkens- en legpluimveesector worden al jaren ondersteund middels goedkoop graan (lees:krachtvoer). Ook dit is een EU-activiteit. Subsidie werkt linksom, soms rechtsom ik kan er ook niets aan doen.

 • Bussemakers

  Volgens mij heeft zuperboer het afgelopen jaar onder een steen geleefd. Wat een onzin.

 • Mozes

  De ondersteuning door goedkoop voer voor de varkens- en pluimveesector is er geweest vanaf eind jaren vijftig tot begin jaren negentig. Dat was ook de reden waarom in die jaren enorme winsten werden gemaakt en deze sectoren explosief groeiden. Met het afschaffen van deze ondersteuning verdween het rendement in de varkenshouderij. Eerst werd nog geprobeerd dit op te vangen met het voeren van bijproducten. Maar dat is tegenwoordig ook al geen oplossing meer.

 • info58

  beste minasblunders1
  met de overinvesteringen valt het bij ons zelf best mee. Nu de koers van Dijksma duidelijk is moet je daar nu wel rekening mee houden en spelen individuele beslissingen in het verleden zeker een rol. Je kunt erop wachten dat binnen een maand de krant weer volstaat met artikelen van bedrijfsadviseurs hoe om te gaan met de nieuwe situatie die ze eigenlijk al wel wisten maar tot voor 2 weken terug niet hebben geadviseerd.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.