Rundveehouderij

Nieuws

TBC-vrije status discutabel

Lelystad - De runder-tbc-vrije status van Europese landen is niet waterdicht. Dat zegt Fred van Zijderveld van het Centraal Veterinair Instituut. Nederland importeert met enige regelmaat besmette vleeskalveren, afkomstig van landen die officieel vrij zijn van runder-tbc. In de afgelopen jaren werden besmettingen gevonden bij kalveren afkomstig uit Polen, Engeland, Ierland en Duitsland.

Tijdens een betoog op het symposium ter gelegenheid van zijn afscheid, zei Van Zijderveld dat de vleeskalveren over het algemeen geen groot probleem opleveren, omdat die dieren binnen korte tijd toch naar de slachterij gaan.

In Nederland wordt aan de slachtlijn gecontroleerd op runder-tbc, verder worden importdieren gecontroleerd en wordt een aantal bedrijven steekproefsgewijs op de aanwezigheid van de bacterieziekte gecontroleerd.

Van Zijderveld zou graag ook gegevens zien over besmettingen bij de mens. De gegevens daarover  worden om privacy-redenen niet vrijgegeven, terwijl er in sommige gevallen best een relatie zou kunnen zijn met een rundveebedrijf. Christianne Bruschke, chief veterinary officer van het ministerie van Economische Zaken heeft goede hoop dat daar in de toekomst verbetering in komt. "In de humane gezondheidszorg realiseert men zich onvoldoende dat het in dat soort gevallen van belang is om ook de veterinaire sector te informeren. Ik heb goede hoop dat dat verbetert nu er een nieuwe directeur is bij het Centrum voor Infectieziektenbestrijding", aldus Bruschke.

De bestrijding en de monitoring van Mycobaterium bovis, zoals runder-tbc in wetenschappelijke kring wordt genoemd, wordt niet overal even consciëntieus ter hand genomen. Van Zijderveld zegt dat van de 20 testvloeistoffen (tuberculine) die in Europa op de markt zijn er maar drie zijn die een betrouwbaar testresultaat geven; zes zijn redelijk, elf slecht. De CVI-onderzoeker verbaast zich erover dat er landen zijn die met dergelijke slechte tests toch nog besmettingen vinden.

Hij heeft zware kritiek op de aanpak van runder-tbc in het Verenigd Koninkrijk, waar het voorkomt dat bedrijven over een langere periode afwisselend dan weer vrij zijn, en dan weer besmet. "Dat wappert maar door. Het zou in Nederland niet kunnen dat een bedrijf zo vaak van status verandert."  Hij gelooft niet zo in het idee dat de besmetting in het Verenigd Koninkrijk vooral vanuit het wild (dassen) bij het vee komt.

Of registreer je om te kunnen reageren.