Rundveehouderij

Nieuws 5546 x bekeken 26 reacties

Rabo voorzichtiger bij financiering

Deurne – De Rabobank gaat bij financieringsaanvragen de grond voorzichtiger waarderen. "Een ondernemer moet ook dan twee slechte jaren kunnen overleven". Dat stelde directeur Food & Agri Ruud Huirne tijdens het jaarcongres van Melkvee100plus.

Huirne ziet in alle regio's een stabiele grondprijs, in enkele regio's een licht stijgende. Ondanks die prijsstijging zal hij bij elke aanvraag een lagere grondwaarde als onderpand inrekenen. "Als dan de tegenwind twee jaar te weerstaan is, wordt er gefinancierd."

Melkveehouders moeten zich volgens Huirne niet blindstaren op de huidige, zeer hoge melkprijzen en daar hun bedrijfsvoering sterk op inrichten. Het uitbetaalniveau van nu kan niet worden gehandhaafd.

Reden is dat de tekorten van vorig jaar snel worden aangevuld en de productie in tekortgebieden van vorig jaar (zoals Nieuw-Zeeland en Australië) nu weer flink hoger ligt.

Ondanks de waarschuwing over de melkprijs is de Rabo-directeur niet somber over de melkprijzen. Deze zullen volgens hem niet in elkaar klappen, maar ook na een daling nog steeds op een 'redelijk niveau' blijven. De Europese en met name Nederlandse zuivel zal bovendien relatief goed in de markt blijven liggen, met name vanwege de goede kwaliteit en de hoge overige eisen aan het product.

Hij adviseert melkveebedrijven om hun bedrijf goed in te richten, zodat ze de kosten beperkt houden, en ook bij te dragen aan verduurzaming. Bedrijven doen er goed aan om te kiezen voor een stabiele, doordachte bedrijfsontwikkeling, die goed is te overzien.

Laatste reacties

 • minasblunders1

  Die Huirne toch. zit mooi in een spagaat. Enerzijds moet hij vol blijven houden dat de grondprijs niet gaat zakken, anderzijds moet hij verkopen dat de RABO desalniettemin uitgaat van een lagere grondprijs bij financiering. Je lacht je toch te barst'n.

 • bramegberts1

  Als je bijna 800 milj euro boete moet betalen omdat je flink hebt zitten knoeien met renteregels dan kun je nagaan dat dat geld ergens weg moet komen. Dit is trouwens ook geen reclame voor een stabiele en doordachte bedrijfsontwikkeling. Hoe kun je een dergelijk advies geven als jezelf flink op de bek bent gegaan. Wat een amateurs zeg.

 • simpel boerke

  Ik heb ook steeds meer de indruk dat de banken, ook de rabobank, steeds meer naar binnen gekeerd raken. De libor fraude heeft er ook geen goed aangedaan. Boete zal links of rechtsom toch terugverdiend moeten worden en dat kan alleen maar door de duimschroeven bij de klanten verder aan te draaien. Met de mond beleiden dat de klant centraler komt te staan, maar daarbij de eisen voor diezelfde klantverder op schroeven. Daarbij komt dat geen enkele veehouder investeringsplannen opstelt op basis van een melkprijs van €0,40 plus.

 • info104

  Het advies dat Huirne beschrijft is zo gek nog niet, die schaalvergroting die er in de varkenshouderij vaak plaatsvind kan volgens mij hier in Ned niet, als er een ondernemer Groots wil zal hij ook vanwege zijn kostprijs naar een ander gebied moeten verhuizen. Door al onze activisten zal hij/zij meer en meer worden tegengewerkt. Je ziet het nu in alle dierhouderij sectoren ,waar het maar even kan worden we als boer ,hoe netjes je het ook doet, de grond in getrapt. Ook de aankomende mestverwerking draagt hier aan bij , ook dit geeft weer een kostprijsverhoging van ons product wat niet gunstig is om geld over te houden, maar hoe het dan wel moet ,ik weet het ook niet meer.

 • wmeulemanjr1

  t' is net als dominees op de kansel, ze blijven prediken die rabo's, maar wel zo hun het weer uit komt, kijk maar naar hun libor schandaal.

 • agratax2

  Veel leuke reacties maar niemand geeft aan, wat hij met deze informatie gaat doen op bedrijfsniveau. Dat zou nl. erg interessant zijn te weten of iedere melkveehouder eenvoudig stallen gaat bouwen tot aan de horizon of dat hij gaat consolideren en kosten verlagend gaat werken zonder de kans op een overvoerde markt.

 • minasblunders1

  Ik zie dat mijn reactie is weggehaald. Nog maar een keer dan:

  Die Huirne toch. Zit mooi in een spagaat. Enerzijds moet hij vol blijven houden dat de grondprijs niet gaat zakken, anderzijds verkondigt hij dat de Rabo toch maar gaat financieren op lagere grondprijzen. Hoe geloofwaardig ben je dan nog?

 • Jaap39

  Wat kun je met deze info? Je moet je eigen visie ontwikkelen eventueel met deze info van Rabo. Mijn visie: banken richten zich nog meer op de blijvers. De lijst van afhakers is allang bepaald. Wie nu nog moet ontwikkelen(stallen bouwen) in melkvee heeft de boot al lang gemist. Er zijn genoeg melkveebedrijven in nederland. De grens van +-800.000 kg productie op een gemiddeld bedrijf blijkt voorlopig uit vergelijkingscijfers een acceptabele ondergrens te zijn.
  Nog een andere: Waarom zou een bank een kleine melkveehouder een nieuwe stal laten bouwen terwijl bij de 'buurman' al een door dezelfde bank gefinancierde stal staat? De bank zal zich richten op de grote blijver waar al een grote financiering op zit.

 • alco1

  Het maakt de bank niets uit of er een groot of klein bedrijf gefinancierd wordt, als er maar genoeg onderpand aanwezig is. Bij over financiering is er wel verschil. Dan ligt een groot bedrijf bij eventuele executie beter in de markt.

 • Jaap39

  Maar Alco1, kleine bedrijven hebben eenvoudigweg de slag gemist en zijn op een te grote achterstand gekomen. Niet alleen financieel gezien maar veelal ook qua management. Onderpand is wel van belang maar cashflow geeft de doorslag, iedere dag weer. Een bank heeft liever 1 grote klant dan drie kleine.
  Het maakt de bank dus wel degelijk wat uit of het een groot of klein bedrijf betreft.

 • alco1

  Waarom hebben kleine bedrijven een financieële achterstand?
  De solvabiliteit is het belangrijkste.
  Ik zie veel kleinere bedrijven die er financieel gezien beter voor staan dan veel grote.

 • Jaap39

  Als het areaal te klein is, stal is aan vervanging toe en er komt nog een overname aan oid. ga je de slag niet meer maken.
  solvabiliteit zonder omzet wat moet je daar mee....tevens kun je moeizaam de gewenste cijfers aan banken laten zien.

 • Mozes

  Jaap39, waarom zijn het in Denemarken juist de grote bedrijven die omvallen?

 • Mozes

  De laatste zin in het bovenstaand artikel kun je vertalen als dat boeren met beide benen op de grond moeten blijven staan en niet harder moeten groeien dan ze redelijkerwijs kunnen overzien.
  Laat je de kop niet gek maken. Dus niet zoals in Denemarken.

 • Jaap39

  In denemarken financièrde men tot het gaatje. Die situatie is over zijn geheel niet te vergelijken met ned. Ik stel niet voor om enorm te groeien. Ik stel dat het voor kleine bedrijven nog moeilijker wordt om mee te blijven doen, het gaat steeds sneller.

 • wmeulemanjr1

  als melkprijs zakt janken groten het hardst

 • minasblunders1

  Als de grondprijs zakt janken de groten het hardst.

 • Gerjo-Kompier1

  De hoogte van de grondprijs zal het probleem niet zijn voor de Rabo, maar met de schommelende melkprijzen zal rente en aflossing het ene jaar gemakkelijker binnenstromen als het andere. Ik kan mij voorstellen dat de bank dan voorzichtig wordt.
  Een geleidelijk groeiend evenwichtig melkveehouderijbedrijf ( ca 15.000 kg melk per ha, ruwvoer van en alle mest op eigen grond, niet zwaar gefinancierd ) hoeft voor groei na 1 april 2015 niet langer € 3000,- per hectare per jaar ( 15.000 kg/ha x gemiddeld ca € 0,20 per kg quotumlasten) aan melkquotum te investeren. Dit geld zou je bv kunnen stoppen in een hectare grond van 60.000,- tegen 5% rente+aflossing = 3.000,- per jaar.
  Bij melkquotum kan je ervoor kiezen om in een slecht jaar niet of minder te kopen en in een goed jaar wat meer. De lasten van een hypotheek blijven jaarlijks terugkomen. De hoogte hiervan is niet gekoppeld aan de melkprijs.

 • alco1

  @Gerjo. De hoogte van de grondprijs is niet het probleem voor de RABO, zolang de lasten maar betaald worden. Maar zodra hier niet meer aan voldaan kan worden is RABO in last. De Rabo zal dus ook wel degelijk rekening moeten houden met de verwachtingen voor de toekomst.

 • koestal

  steeds voorzichtiger,wat weten boeren van Libor ,heeft dat ook met leningen van boeren te maken ?

 • Mfb

  Het zou goed zijn als de grondprijs zakte. Onze kostprijs wordt veel te hoog bij deze prijzen.
  Grond kan je nog steeds niet op afschrijven...

 • Jaap39

  Over de prijs van grond kun makkelijk discussiëren. Uiteindelijk moet de omzet de rente betalen. Direct rendement op grond zal moeizaam blijven.

 • alco1

  Echt rendement op grond heb je pas als de grond minder kost dan €20.000,-. Ik kon bij ons in de buurt gras vanaf stam kopen voor 3euro per are. Dit driemaal en het laatse snit voor 1 euro. Dat maakt dus €1000.-
  Mestafzet 50 kub maal € 6,- voor loonwerker wat je bij eigen grond ook hebt en €2,- voor de andere boer. Dit maakt dus €1200,- en de eigenaar moet nog waterschapslasten kunstmest e.d. betalen.
  Hogere prijzen worden betaald door mensen die hun geld niet meer op een bank vertrouwen en ook geen geloof meer hebben in de beurs en zeggen dat land altijd een waarde blijft vertegenwoordigen.

 • Jaap39

  De run op grond van vragers buiten de landbouw neemt af. De reactie van Rabo is logisch.

 • minasblunders1

  Alco, en dan te bedenken dat die mestafzet ook nog flauwekul is. Je geeft immers vaak genoeg aan dat je eigen grond verschraalt!

 • minasblunders1

  Jaap 39: juist omdat de vraag van buiten de landbouw afneemt probeert men boeren te dwingen grond te kopen/pachten. Die mestwet zal dus, hoe dan ook, in stand gehouden worden. Ze zijn nl. als de dood dat de grondprijs in gaat storten. NIET INTRAPPEN DUS!!!

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.