Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Nitraatgehalte hoger onder mais dan onder gras

Wageningen - Het nitraatgehalte van grondwater onder permanent maisland is hoger dan het nitraatgehalte van grondwater onder grasland. Dit blijkt uit gegevens van het Landelijke Meetnet effecten Mestbeleid (LMM).

Op derogatiebedrijven wordt de norm van 50 milligram per liter niet overschreden, maar door de verschillen in kaart te brengen is het ook eenvoudiger om uitspoeling onder permanent maisland (meer dan drie jaar achtereen mais) te beteugelen.

Op zandgrond geldt voor de LMM-bedrijven dat het nitraatgehalte van het grondwater onder maisland tussen 2000 en 2005 rond 100 milligram per liter lag, terwijl de laatste vijf meetjaren (2007-2011) het nitraatgehalte daalde tot circa 75 milligram per liter. En dan is er al veel bereikt. Ter vergelijking: begin jaren 90 van de vorige eeuw was de concentratie nitraat in het grondwater nog ruwweg 275 milligram per liter.

De hogere uitspoeling ten opzichte van gras wordt verklaard uit diverse factoren, zoals een verschillend bemestingsniveau, gemiddeld iets drogere grond met een diepere grondwaterstand, tijdelijk onbedekte bodem en een geringere nitraatafbraak via nitrificatie dan op grasland.

Eén reactie

  • alco1

    Logisch. Door hogere bemestingsnormen op grasland blijft het humus gehalte hoger dan op permanent mais, waar juist door verschraling mineralen eerder doorsijpelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.