Rundveehouderij

Nieuws 4760 x bekeken 37 reacties

Kamer wil koeiendebat

Den Haag – De Tweede Kamer wil een debat voeren over de dreigende groei van de melkveestapel in verband met het afschaffen van het melkquotum in 2015.

SP-Kamerlid Eric Smaling kreeg voor zijn verzoek een meerderheid van PvdA, PVV, Groenlinks, PvdD en D66. PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers reageerde dat ze het loeiend met Smaling eens is. VVD, CDA, Christenunie en SGP steunden het verzoek om een debat niet, omdat ze dit willen bespreken nadat staatssecretaris Sharon Dijksma (Landbouw) haar visie heeft gegeven over dierrechten. Deze wordt deze maand verwacht.

Laatste reacties

 • alco1

  Hebben we een sector in handen waarmee we de crisis kunnen bestrijden door export, is het weer niet goed. Het is wel weer duidelijk aan welke partijen we onze teloorgang te danken hebben.

 • Achterland

  Stemmingmakerij en voor de muziek uit lopen !!!

 • Mozes

  Het debat dient geen enkel beleidsmatig doel. Het is puur stemmingmakerij.

 • schoenmakers1

  zouden ze niet beter een oplossing proberen te zoeken voor de vele salarissen die de staat uit moet betalen inclusief de uitkeringen

 • Annebel

  De discussie over de enorme uitbreiding die er aankomt kunnen we beter nu houden dan wachten tot het over enkele jaren fout gaat. Reguleren is ons de afgelopen 25 jaar niet slecht afgegaan. Onbeperkt produceren voor een markt is niet zonder risico, en doet ons imago alleen maar schade.
  Beter nog zou het zijn als onze sector zelf met voorstellen komt!

 • daan1908

  De sector is al volop bezig met mestverwerking . Plannen zijn al klaar of zitten in de eindfase . Helaas is het zo dat de te verlenen vergunningen voor de verwerking van de mest niet overal even snel tot resultaat leiden .Hopelijk worden de plannen snel uitgevoerd . Zo niet dan kon de 2 tot 3 miljard euro die dit en de komende jaren
  geinvesteerd gaan worden in de zuivel iedereen wel eens zwaar op de maag kunnen komen te liggen .

 • alco1

  We moeten produceren waar we goed in zijn en zo de enorme strop wat crisis heet, weerstand te bieden. Dit moet dan niet gepaard gaan met allerlei productie remmende maatregelen.

 • Zuperboer

  Als de terminologie 'loeiend' daadwerkelijk van Sjoera Dikkers afkomstig is geeft dit aan hoe 'serieus' we als drijvende kracht achter de nederlandse economie worden benaderd door politici van wie we enig niveau verwachten. Dit geeft meteen aan in welke context er over ons wordt gesproken, namelijk in een omgeving van tweetjes en one-liners. Mensen we staan op een historisch moment in de Zuivelgeschiedenis wat voor vele gezinnen heel veel onzekerheid over de toekomst met zich meebrengt en mevr. Dikkers maakt 'spitsvondige' grapjes als een tweede Thieme in de eeuwige wedren om als hip genoeg te worden beschouwd in de grachtengordel.

 • minasblunders1

  Dat spul dat daar zit is sowieso niet serieus te nemen. Geen enkele kennis van zaken en dat moet dan een controlerende taak uitvoeren. Om je te bescheuren.

 • agratax2

  schoenmakers1. De salarissen kunnen ze weinig aan doen. De kamerleden zouden zichzelf kunnen beperking in het stellen van vragen en alleen nog echte problemen aan de orde stellen. Kamerid dat zich op de borst klopte omdat hij >100 vragen per jaar stelt aan de ministers moet toch eens te rade gaan bij zichzelf of dit nodig is in en tijd van bezuiniging. Hij en zijn collega's kosten in totaal > 10 miljoen aan beantwoording van deels zinloze vragen, omdat als het antwoord binnen is, het antwoord al is gegeven door het verstrijken van de tijd.

 • smae1808-2

  Ik heb voorgesteld om dat debat te houden en wil een paar dingen met jullie delen:
  - De hele 2e kamer, inclusief de SP, is trots op onze koeien en onze landbouwsector
  - Helaas hebben we slechts 33,000 vierkante kilometer grond, waar ook nog moet worden gewoond, gereisd, gerecreeerd en natuur moet zijn
  - Onze naam in het buitenland is groot. Ik heb lang in Kenia gewoond, daar zijn veel boeren die op enige hoogte wonen en daardoor zonder ziekte-problemen cross-breds houden van Friese koeien en lokale zeboes, dat loopt goed
  - We lopen als de quotering afloopt en we zonder remmen afrennen op de internationale markt domweg tegen onze geografische grenzen aan
  - Zet dus in op efficiente, duurzame en diervriendelijke productie en richt je meer dan voorheen op kennisexport. Veel landen, binnen en buiten de EU zullen Nederlandse kennis met open armen ontvangen. De Friese Koe is wereldwijd bekend, maar de kansen liggen wat ons betreft meer in het uitnutten van die expertise dan de provincie volgooien met koeien.
  - En met alle respect: ik vind zuid-west Fryslan niet meer mooi. Lege weilanden, kantorenlinten langs de A6 en de A7. Een waanzinnig grote gemeente waar alles gericht is op Sneek en niet op de rest. Wees zuinig op jullie landschap. Wat de SP betreft wordt uit het GLB ook betaald voor het aantrekkelijk houden van het Friese landschap.

 • smae1808-2

  En wat ik nog vergat: de woordvoerder van FrieslandCampina zei in EenVandaag dat er veel vraag is naar onze mest. Kijk, je kunt mij veel wijs maken, maar je moet gewoon niet liegen. Het is onze taak als 2e kamer om te volgen wat er wordt beweerd.

 • jordi 1455

  @smae1808-2 een ding, Thieme liegt als het bast, zij doet alles om de veehouderij om zeep te helpen zodat haar man de vegetarische slager meer geld kan verdienen.

 • jordi 1455

  Overigens stront is leven en geen chemisch afval wat veel milieu gasten je wil doen geloven.

 • GerJoVi omgevingsadvies

  In Den Haag staat ook een stal met koeien, een stal met 150 koeien. En daar zitten hele grote koeien tussen. Mega koeien zijn het.

 • puinhoop

  smae1808-2: Als we nu eens 3 gve per hectare toelieten. Iedere gve die we meer willen houden, hiervoor moeten we de mest afzetten(export, verwerking of plaatsing bij ned. akkerbouwers/veehouders met minder dan 3 gve/ha. Iedere koe/pink ouder dan een jaar verplicht 100 dagen buiten(wanneer kan boer zelf kiezen). De markt doet de rest. Simpeler en milieuvriendelijker en duurzamer kan het NIET!!!!!

 • minasblunders1

  Smaling, het is jullie taak om te volgen wat er wordt beweerd? Dan heb je niet zo goed begrepen wat de taak van de 2e kamer is. De 2e kamer zit er om de regering te controleren. Wat had de 2e kamer dus moeten doen? Op de eerste plaats het controleren van de mestwet. Wat we nu al bijna 16 jaar meemaken is dat de kleine extensieve bedrijven en de akkerbouwers verplicht worden roofbouw op hun grond te plegen, terwijl de grote intensieve bedrijven hun grond ruim mogen bemesten. Dat is de eerste reden dat de gezinsbedrijven verdwijnen. Op de tweede plaats hebben de eigenaren onbeperkte mogelijkheden gehad om hun bedrijf flink uit te kunnen breiden door alle (fiscale) mogelijkheden die de grondprijsstijging hun gaf, dit terwijl de pachters (kleine bedrijven) steeds meer werden afgeknepen (door de adviezen van het LEI te volgen, die ook gebaseerd zijn op een enorme rekenkundige blunder) en velen uiteindelijk de pijp aan Maarten moesten geven. Dit is een ongekende vorm van concurrentievervalsing en bevoordeling. Ook dit had de 2e kamer moeten controleren. Gevolg van deze 2 enorme rekenkundige blunders: verdwijnen van de bedrijven met de menselijke maat (tevens de bedrijven die zorgen voor aankleding van het landschap). Ik heb de 2e kamer nergens over gehoord, ook de SP niet. Om dan nu te gaan staan janken lijkt me enigszins misplaatst. Het proces is al lang ingezet en is onomkeerbaar.

  Ik sluit me dan ook aan bij de woorden van reactie 15.

 • Bressele-hoeve

  Mooi dat je meedoet aan de discussie hier Smaling.
  Toch zie je de dingen gekleurd!!
  We werken als sector al efficient, duurzaam en diervriendelijk, maar dat is bij jullie in de 2de Kamer blijkbaar niet bekend. We merken aan niets dat jullie trots zijn op de landbouwsector. Er worden alleen maar onzinnig nieuwe regeltjes bedacht, die het alleen maar weer lastiger maken om duurzaam, diervriendelijk en efficient bezig te kunnen zijn. Denk aan een cursus geboorteverlossing, trekkerrijbewijs halen tegen onzinnige kosten, landbouwdiesel tegen hoog BTW tarief en zo kan ik nog wel ff doorgaan. Echte doordachte zaken die GOED zijn voor de agrarische sector komen er niet: iedere partij wil zijn eigen stokpaardje er doordrukken en dat is echt niet in het belang van de sector. alleen maar goed voor de eigenwaarde van de politici. En dan de opmerking over geen koeien in de wei! Ligt dat misschien aan al die onzinnige regeltjes die er allemaal zijn? Of is het misschien het efficienter kunnen werken? Heb je daar al eens aan gedacht.
  Advies: jaag niet je eigen idealen achterna, maar steun de sector in hun werk.

 • probe14

  Het gezinsbedrijf moet leidend zijn,:dus is een vorm van productieregulering onmisbaar. De agrarische bedrijven hebben nu echt een keer voordeel van de linkse partijen. Rechts laat zich leiden door de ongekende lobby van de agribusiness die baat hebben bij overproductie. Lto doet hier schandelijk aan mee. Veel boeren in de achterban zijn het totaal oneens met afschaffing maar willen gezond en beheerst ondernemen. Met betere opbrengstprijzen. Als er quotering komt zal het gevecht voor agrarische producten losbarsten.
  Vandaar dat er NU duidelijkheid moet komen over dierrechten.. Deze maand staat er in artikel. Het is 22/11!
  Laat stas terug komen uit verre landen en hier regeren. Of doen ambtenaren dat?

 • landboer

  Weidegang! Anders gaan we de varkens achterna en dat moet echt niet!Alle verhalen over hoe goed de koeien het op stal hebben ten spijt
  Daar gaat het niet over.Het hele landschap verandert als de koeien binnen blijven. Dan worden honderden hectares tegelijk gemaaid, bemest e.d.(iedereen heeft hetzelfde weer) er blijft geen weidevogel over het is uiterst efficient maar alle diversiteit is weg en dat is wat de samenleving niet wil

 • alco1

  We moeten alles duidelijk voor onwetende mensen op een rijtje zetten. Het hele mestbeleid is ten eerste gebaseerd op vaste waardes. Dit kan niet. Voor elk stukje grond is een balans bemesting nodig. Dit geeft betere opbrengsten, maar ook de achteruitgang van vochtvasthoudend vermogen wordt ingedampt, waardoor ook mineralen e.d. beter vastgehouden worden.
  Weidegang werk slecht in de mestwet. De verspreiding van mest is lang niet optimaal. Door hogere normen kan plaatselijk misschien wel wat in een sloot terecht komen, maar is dit een milieu delict. Zeer zeker niet. Sloten raken begroeider en de vistand groeit welig. Het is geen riool met allerlei luxe chemische middeltjes.
  Bij productie regulering moeten we ook niet denken dat alles ophoudt bij de grens. Er moet geruisloos overgeschakeld kunnen worden naar producten die winst geven. Zijn de aardappelprijzen goed, dan doen we daar meer van. Nu is melk goed, dan probeer je daar je winst uit te halen. Kortom is productiebeperking binnen de grenzen een niets beduidend prijsbehoudt maatregel.

 • jhp

  Geachte heer Smaling, zolang u mest ziet als stinkende schadelijke massa begrijpt u er niet veel van en staat u een duurzame en succesvolle
  oplossing van het door u en uw collega's op papier gecreeerde mestprobleem in de weg.
  De melkveehouderij staat voor de grootste en meest ingrijpende verandering in 30 jaar en wordt door de politiek niet de tijd gegund om een nieuwe balans te vinden, gezien het economische belang van melkveehouderij vind ik dat uiterst vreemd, zeker in deze tijd.

 • jaap69

  Jammer dat ze in de 2e kamer niet de discussie aangaan over overbevolking van nederland door de MENS .We weten allemaal wat volkert van der graaf met de persoon heeft gedaan die deze discussie wel aanging.

 • Elevage

  Smaling als je echt iets nuttigs wil doen voor de landbouw, dan hou je geen debat in de 2e kamer, maar een debat met boeren!
  Dan weet je ook wat er wel en niet nodig is in deze sector en krijg je gegevens van mensen die in de praktijk weten waar het om gaat.
  En met dat verhaal kun je dan een debat aangaan, waar jij maar wilt om punten te scoren. Maar zoals het er nu voorstaat gaan er weer heel veel mensen (lees tijd en geld) aan de slag met iets waarvan het antwoord nu al bekend is: bull-shit!

 • minasblunders1

  Elvage, maar dan is ook nu al bekend welke boeren voor dat debat worden uitgenodigd. De LTO- 300+ boeren. Zinloos dus.

 • Mozes

  Geachte heer Smaling, ten eerste wil ik mijn waardering uitspreken dat u hier reageerd. Ik weet dat op internetfora moeilijk inhoudelijk gediscussieerd kan worden, velen komen niet verder dan het uitspreken van emoties, sommigen op een bedenkelijk niveau.
  Kamerleden spreken vele bestuurders van allerlei organisaties maar de gewone burger ziet dat niet. Voor hun zijn kamerleden mensen van ver weg in een ivoren toren. Door ondanks de inhoudelijk moeizame discussies op internetfora daar toch aanwezig te zijn wordt de afstand tussen politiek en burger kleiner. Ik hoop dat landbouwwoordvoerders van andere partijen hier ook van zich laten horen.

  Nu over de inhoud van uw reactie: ik lees in het bovenstaand artikel dat mevrouw Dijksma nog deze maand komt met haar visie op invoering van dierrechten. Welke urgentie is er om op dit moment een debat te voeren over groei van de veestapel terwijl dit toch ook kan zodra staatssecretaris Dijksma met haar visie op dierrechten komt?

  Wordt vervogt.......

 • Mozes

  Vervolg:
  U schrijft dat de hele Tweede Kamer trots is op de landbouwsector. Dit is voor mij als boer onherkenbaar. Een voorbeeld: als Zembla met een zeer beschadigend verhaal komt waarvan iedereen op zijn klompen kan aanvoelen dat het in scène is gezet zie ik verschillende kamerleden zich verdringen voor de camera waarbij het Zembla verhaal klakkeloos voor waar wordt aangenomen. Als later uit onderzoek blijkt dat het inderdaad een verzonnen verhaal was blijft het oorverdovend stil.

  U gebruikt de veehouderij in Kenia als voorbeeld. Ik neem aan dat dit een zeer kleinschalige veehouderij is.
  In eerdere discussies heb ik al eens uitgelegd dat er een verband is tussen het percentage van de bevolking die nodig is om voedsel te produceren en het percentage van het gemiddelde inkomen wat nodig is om voedsel te betalen. Als bv 70% van de bevolking nodig is om voedsel te produceren is ook 70% van het inkomen nodig om voedsel te betalen. Je hebt dan een laag welvaartsniveau. In Westerse landen waar maar een paar procent van de bevolking nodig is om voedsel te produceren kan men meer dan 95% van het inkomen uitgeven aan andere zaken dan voedsel. Je kunt dan een groot deel van het inkomen uitgeven aan premies en belastingen waar oa sociale voorzieningen van betaald kunnen worden.
  Met andere woorden: Efficiënte voedselproductie is het fundament van de welvaartsmaatschappij.

  Wordt vervolgt.....

 • Mozes

  Vervolg:
  Vaak zie ik linkse partijen waaronder uw eigen partij op het gebied van landbouw standpunten innemen die aansturen op een kleinschalige landbouw. Tegelijk zie ik diezelfde partijen veel belang hechten aan koopkracht en is men ook nog eens tegen bezuiniging. Ziet men niet dat dit tegenstrijdig is?

  Ik ben het met u eens dat zodra de quotering is verdwenen de Nederlandse melkveehouderij tegen geografische grenzen aanloopt. Maar wat is de beste manier om ons te binden aan deze grenzen? Ik ben van mening dat de beperkte beschikbaarheid van ruwvoer en mestplaatsingsruimte voldoende begrenzing zal geven.

  U levert kritiek op een uitspraak van een woordvoerder van FC. Ik weet niet in welke contex dit gezegd is maar ik weet wel dat de beschikbaarheid van fosfaat in de toekomst een probleem is waardoor onze mest een grote potentiële waarde heeft.

 • melkveehouder .

  Beste heer Smaling. Ook ik waardeer het zeer dat u reageert op dit forum. Wij hebben als sector niets te verbergen, en liegen doen we al helemaal niet. Ook de woordvoerder van FC niet. Ik kom hier nog op terug. Doch, voordat ik me in de discussie meng, wacht ik eerst op uw reactie ten aanzien van de vragen en opmerkingen van Mozes.

 • alco1

  Goed neergezet @Mozes. Chapo.

 • polsbroek

  De politiek denkt veel aan de volgende verkiezingen net als de bank aan zn bonnessen

 • melkveehouder .

  Beste heer Smaling. Ik heb er geen moeite mee dat u de knuppel in het hoenderhok gooit, maar wel met het feit dat u een debat met boeren op dit forum kennelijk niet wilt aangaan.

 • melkveehouder .

  Nou snap ik 'm. SP staat voor Struisvogel Politiek. Slappe hap!

 • Elevage

  hallo meneer Smaling.....bent u er nog...............

 • alco1

  Elevage. Je weet toch wel hoe politicus omhoog komen. Het partij program prediken en als ze eenmaal bovenaan staan niets zeggen anders vallen ze door de mand.

 • T@deler

  'Aan registreren zijn geen kosten verbonden, maar met uw registratie kunt u alleen tijdelijk kennismaken met de website boerderij.nl. U heeft echter geen onbeperkte toegang.'

  Waarschijnlijk kan de heer Smaling na 21 november geen reacties meer lezen.

  Wanneer ik het mis heb dan ben ik het melkveehouder # 33 eens 'Struisvogel Politiek' :-)

 • koestal

  Mansholt was altijd al een voorstander van grote bedrijven

Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.