Rundveehouderij

Nieuws 505 x bekeken

Britse slachthuizen overtreden BSE-regels

Londen – Een aantal Britse slachthuizen heeft BSE-gevoelig materiaal (ruggenmerg) niet of niet voldoende verwijderd uit karkassen van runderen. Ook zijn bij dat verwijderen de nodige procedurele fouten gemaakt. Een deel van het daarbij betrokken vlees is geleverd aan een beperkt aantal slagers en aan een afnemer in Spanje. Dat stelt de Britse voedselveiligheidsdienst Food Standards Agency in een rapportage voor de komende bestuursvergadering.

Britse slachthuizen zijn nog altijd verplicht het ruggenmerg te verwijderen uit karkassen om het risico op besmetting met BSE te voorkomen. Volgens de dienst zijn het afgelopen half jaar in zeven van de in totaal 171 gecertificeerde slachthuizen overtredingen van de op dit gebied geldende regels geconstateerd. Daarbij ging het onder meer om verwerken van dieren zonder de inspectie van te voren in te lichten of het niet op de juiste manier verwerken van het afvalmateriaal. ''Dit soort overtredingen kan er in potentie toe leiden dat consumenten aan BSE-gevoelig materiaal worden blootgesteld of dat dat illegaal wordt verwerkt tot bijvoorbeeld hondenvoer.'' Bij één slachthuis is het vlees gedurende een periode van bijna twee jaar inderdaad aan de vleeshandel geleverd, aldus het rapport.

Verder moesten de inspecteurs in 153 gevallen in 14 slachthuizen ingrijpen omdat het ruggenmerg niet of niet voldoende was verwijderd. ''Om dat in perspectief te plaatsen, in de betrokken periode werden in 213 bedrijven meer dan 1.065 miljoen runderen geslacht'', tekent de FSA daarbij wel aan. De dienst signaleert verder dat het betrokken vlees in deze gevallen niet in de voedselketen terecht is gekomen. De FSA heeft de controles op de betrokken slachthuizen scherp opgevoerd en de hele sector weer eens over de voorschriften geïnformeerd. De dienst tekent bij dat alles aan dat het risico op besmetting van mensen met BSE gezien de recente ontwikkelingen rond de menselijke variant vCJD uiterst gering moet worden geacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.