Rundveehouderij

Nieuws

Zuivelbehoefte China neemt nog twee jaar toe

Peking – De vraag naar zuivel in China blijft nog minimaal twee jaar toenemen, terwijl de melkproductie in eigen land achter blijft. Dat meldt de Rabobank in hetrapport China’s Raw Milk Supply: Still Dreaming of a White River.

Komend decennium blijft China, nu al 's werelds grootste zuivelimporteur, naar verwachting één van de belangrijkste spelers in de groeiende markt voor zuivelproducten.

Het aantal grootschalige melkveebedrijven in China is sinds 2008, het jaar van het melamineschandaal, fors toegenomen. Tegelijkertijd zijn er vele kleinschalige melkveebedrijven, als gevolg van aangescherpte regels, verdwenen. Volgens Rabobankdirecteur Hayley Moynihan duurt het nog minimaal twee tot drie jaar voordat er voldoende grootschalige melkveebedrijven zijn gebouwd om de weggevallen productie van de kleine melkveebedrijven op te vangen. Pas dan neemt de zuivelimport mogelijk af.

China is door de gedaalde melkaanvoer steeds afhankelijker geworden van buitenlandse zuivel. De verwachting is dat China bijna 20 procent van haar zuivel moet importeren om aan de lokale vraag te kunnen voldoen. Relatief kleinschalige melkveebedrijven in China (minder dan 100 koeien) zijn nog steeds goed voor 60 procent van de melkproductie. 27 procent van de melk kwam in 2011 van bedrijven met meer dan 500 koeien.

Of registreer je om te kunnen reageren.