Rundveehouderij

Nieuws 980 x bekeken

Rantsoen aanpassen op 'sneller' voer

Apeldoorn - Een goede kuiluitslag op papier, maar bij het voeren van die kuil valt de melkproductie tegen. Dat komt steeds vaker voor. Volgens productmanager Toine Heijmans van Agrifirm loopt 85 procent van de berekende rantsoenen in een keer goed. Als het niet loopt zoals voorspeld, is dat vaak een gevolg van een te geringe bufferende waarde van het totale rantsoen.

Oorzaak is de wijziging in de ruwvoeders. De snijmais van nu is heel anders dan die van 15 jaar geleden. Ze is energierijker (+70 VEM) en bevat meer snelverteerbare koolhydraten. Ook de graskuilen zijn ‘sneller’ dan voorheen. Met name de natte kuilen met veel zuur blijken in de praktijk ‘sneller’ dan verwacht. Droge graskuilen met veel suikers zijn juist minder ‘snel’ dan verwacht.

Tegengaan van die subklinische pensverzuring, en daarmee verkleinen van rantsoenfouten, start met een juiste inschatting van de voeders. Bepalend zijn zowel de hoeveelheid zuur geleverd door de gebruikte ruwvoeders, vochtige voeders zoals tarwegistconcentraat en grondstoffen alsmede de buffercapaciteit ervan. Agrifirm introduceert daarvoor de termen zuurwaarde, bufferwaarde en bufferzuurbalans. De zuurwaarde is het totaal van zuren in het voer plus de hoeveelheid zuren die in de pens gevormd worden bij de afbraak van snel verteerbaar ruw eiwit en snel verteerbare koolhydraten. De kuilzuren (boterzuur, azijnzuur, propionzuur en melkzuur) worden door ruwvoerlaboratoria zoals BLGG gemeten. De penszuren worden op basis van voerkenmerken als ruw eiwit, droge stof en ruwe celstof alsmede de maaidatum en haksellengte berekend.

Het voeren van een product met heel hoge zuurwaarde hoeft geen problemen op te leveren als het totale rantsoen maar een voldoende hoge buffercapaciteit heeft. De zuren en de buffercapaciteit moeten dus in balans zijn. Voor die bufferzuurbalans heeft Agrifirm minimale normen vastgesteld per lactatiestadium. Via aangepaste rantsoenen is erop te sturen. In de praktijk komt het er op dit moment vooral op neer dat er meer structuur in het rantsoen moet en minder tarwe en meer pulp in de brok.

Of registreer je om te kunnen reageren.