Rundveehouderij

Nieuws 19 reacties

Nieuwe dierrechten alleen voor melkvee

Den Haag - Als er nieuwe dierrechten moeten worden ingevoerd naast de bestaande varkens- en pluimveerechten, gelden deze alleen voor melkvee en niet voor vleesvee, kalveren, schapen of geiten.

Dat laat het ministerie van Economische Zaken desgevraagd weten. Het ministerie werkt aan een wetsvoorstel voor de invoering van dierrechten, dat als stok achter de deur dient wanneer er niet voldoende mestverwerking wordt gerealiseerd. Bij te weinig mestverwerking blijven de dierrechten voor varkens en pluimvee behouden en zullen bij de afschaffing van het melkquotum ook melkveerechten worden ingevoerd.
In februari van dit jaar zei staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw nog dat ze bij de afweging voor dierrechten alle diercategorieën in overweging zou nemen die een substantiële bijdrage leveren aan de mestproductie. “Dus in elk geval melkvee en overig rundvee”, zei Dijksma destijds.
In de Kamerbrieven over dit onderwerp spreekt Dijksma begint september voor het eerst over melkveerechten.  In eerdere correspondentie met de Kamer werd nog gesproken over dierrechten voor melk- en rundveehouderij.

LTO Nederland reageert dat zij er vanuit gaan dat dierrechten niet nodig zijn, omdat er voldoende mestverwerking is. Er is volgens LTO ook nog niet gesproken over voor welke sectoren er dan dierrechten zouden moeten komen. “Maar ik kan de link met de melkveehouderij in verband met het quotum wel volgen. De vleesvee- en kalverhouderij zijn relatief kleine sectoren”, aldus mineralenspecialist Peter Brouwers van LTO.

Dirk-Jan Schoonman van de melkveehoudersvakbond NMV vindt het vreemd dat er alleen aan dierrechten voor melkvee wordt gedacht. “Als we staarten gaan tellen, moeten we alle staarten tellen. Het is vreemd dat dan de sector die het meest grondgebonden is wel dierrechten krijgt en de sector die overal uit Europa dieren haalt om ze hier af te mesten niet.”

Kamerlid Helma Lodders van de VVD vindt het opmerkelijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen diersoorten. “Het is meten met twee maten. Mest is mest. Als er voor deze werkwijze wordt gekozen moet daar wel een goede onderbouwing onder liggen.” SP-Kamerlid Eric Smaling, voorstander van dierrechten, begrijpt dat er alleen voor melkvee wordt gekozen als vervanger van het afgeschafte melkquotum.

Dit najaar besluit staatssecretaris Dijksma of er voldoende mestverwerking is om de dierrechten te laten vervallen, of dat er een begrenzing aan de veehouderij nodig blijft.

Laatste reacties

 • poldes

  dus dierrechten en geen verplichte mestverwerking.
  als je voor mestverwerking gaat ;loop je risico om en dure mestfabrieken te bouwen en als de mest er niet komt alsnog dierrechten.

 • Stammie

  Nou ja als het dan toch dierrechten worden gaan wei wel vleesvee melken.

 • alco1

  Poldes. Voor boeren die wel eigen grond hebben en op grond daarvan nog wel kunnen uitbreiden, is te begrijpen dat die tegen dierrechten zijn.
  Boeren die nu al van veel afvoer afhankelijk zijn, zijn over het algemeen voor dierrechten, want ze zien de bui al hangen, met name door de verwachte toestroom uit de melkveehouderij.
  Boeren die dus part nog deel hebben aan het overschot aan mest, worden dus opgezadeld met extra kosten voor aanschaf van dierrechten.
  Kortom een extra kostenpost voor export.

 • verbi

  Al komen er dierrechten dat verandert niks aan de mestverwerking die moet er gewoon komen dan ben je van de hele discussie af. En dierrechten dat is pas een kostenpost dat geld kunnen we dan niet meer uitgeven aan dierwelzijn daar moet men in den haag maar eens goed over nadenken.Dus dierrechten NEE Mestverwerking JA. En ik ben overgens een afvoer bedrijf van mest.

 • jaapjo

  dierrechten hoeven helemaal geen geld te kosten,gewoon niet verhandelbaar maken net als melkquota in Frankrijk

 • info48

  Toch wel beschaafd die begripvolle en genuanceerde opstelling van de LTO mensen, ze kunnen er wel van uit gaan dat de dierrechten niet doorgaan omdat er voldoende mestverwerking is maar we worden WEL opgezadeld met de dierrechten want dat is het middel om het aantal dieren drastisch in te korten, milleudefensie (vriendjes van Sharon) geeft al een voorschot: Halvering veestapel!!
  Hebben we het nog niet begrepen? de boer moet plaats maken voor de 'natuur' en stapje bij stapje wordt de burger er van overtuigd dat dat het beste is.........laten we vooral redelijk en genuanceerd blijven en blijven geloven in het goede en vooral niet op een duidelijke wijze stelling nemen.

 • ...............

  Halvering melkveestapel is verdubbeling melkprijs.

 • Stammie

  Dus als de melkprijs verdubbeld dan komen ze in Brazilie, agentinie, Nieuw Zeeland en Amerika( om maar een paar landen te noemen) niet op het idee om meer de gaan melken mts. tenhove?

 • BO(skabout)ER

  @mts.tenhove1 Dit gaat alleen op als je met halvering bedoelt, de hele wereld.

  Als de nederlandse melkveestapel halveert, dan krijg je juist een lagere melkprijs. Fabrieken hebben net geinvesteerd en kunnen dan niet efficiënt draaien.

  En als je nog steeds denkt dat de melkprijs verdubbelt..dan vraag ik me af waar je dat op baseert?

 • peter1939

  Dijksma kan van alles bedenken, er is gewoon geen meerderheid in de kamer voor melkveerechten, en ook niet voor afschaffen bestaande rechten, laten we blij zijn dat ze er mee dreigt, komen we tenminste van die varkensmest af , door afdwingen verwerking, net als in Belgie,die allemaal overschotsmest is, pluimvee en kalveren is al opgelost en koeienmest kan naar eiegen grond en akkerbouw.... dus het is vooral een varkensprobleem, die gaat het meeste betalen/verwerken......

 • joannes

  Zolang er boeren zijn die denken dat Nederland het centrum van de melkproductie is en geen idee hebben van marktwerking zal er met een beetje rugwind weer snel teveel geproduceerd worden voor die te lage melkprijs. En dat natuurlijk precies wanneer die Nieuwe vergrootte stallen volledig ingebruik genomen worden.

 • josrodenburg

  gewoon een paar kilo tjes fosfaat en stikstof meer per ha, goed voor de bodem voor het voer en minder energie slurpende kunstmest nodig. maar goed daar word niet naar gekeken. ze maken het probleem alleen maar groter met het aanscherpen van mest normen.

 • Gerjo-Kompier1

  Bij invoer van melkvee- of rundveerechten, gekoppeld aan het aantal dieren of melkproductie, kiest de overheid bewust voor verdere intensivering van de melkveehouderij. (ruw)voeraankoop + mestafvoer blijven dan goedkoper dan kosten grondwerving + bewerkings- en oogstkosten, dus is intensiveren voordeliger. Je ziet aan de varkens- en pluimveehouderij dat ondanks dierrechten een snelle schaalvergroting doorgaat. Dit is tegenstrijdig met de wens van politiek en vanuit de maatschappij naar een grondgebonden veehouderij.
  De overheid moet dus iets anders gaan bedenken. En als zij per se dierrechten in de rundveehouderij willen, kies dan voor een grondgebonden versie: bijvoorbeeld vrij dieren houden tot 2,5 gve per hecare en voor het deel daarboven rechten aanschaffen. Als een intensief bedrijf dan grond bij koopt of pacht, kan het ter financiering een deel van de rechten verkopen of verleasen. En vice versa.

 • mwhjanssen5

  Boeren willen wel mest gaan verwerken er liggen genoeg initiatieven, want wereldwijd is er een tekort aan meststoffen, mest moet een export produkt worden wat geld opleverd voor Nederland. Maar dan moet men niet overal tegenwerking krijgen als het gaat om het oprichten van een mestfabriek, als men daar nu eens aan meewerkt is het mestprobleem snel opgelost. Maar ja dat willen ze natuurlijk niet want volgens mij zijn ze bezig met een ontmoedigingsbeleid wat er voor moet zorgen dat de ondernemers hier vertrekken, en dat er straks geen enkele jonge opvolger is die zal denken go leuk ik wordt boer. Ben gewoon eerlijk en zeg dat je de sector koud wil saneren met allemaal boven europese regeltjes.

 • wmeulemanjr1

  Verwerkte dierlijke mest is maatschappelijk beter uit te leggen dan kunstmestpromotie t.b.v. de economie. schaf kunstmest af en geef de landbouwer meer ruimte om meer dierlijke mest als kunstmestvervanger te gebruiken, dan pas ben je als overheid bewogen met sector en keten, op deze manier zoals nu niet!!

 • alco1

  Juist meuleman. Zo moet het en dan de mestwet nog eens onder de loup leggen zodat ons land weer optimaal kan produceren, zonder allerlei fraude. De problemen verdwijnen dan als sneeuw voor de zon.

 • poldes

  onze landbouwhuisdieren kunnen beter goed mest maken als welk,,dierlijkmestfabriek ooit'.

 • agratax2

  Dierrechten ik vind dit een uitermate Vieswoord. Maak het aantal dieren afhankelijk van aanwezige hektares voor mest aanwending. Weet iedere boer waar hij aan toe is. Jammer voor makelaars geen dierrechten handel. Ook jammer voor de dierenvrienden van Nederland kunnen ze niet demonstreren tegen te grote stallen en te veel stallen per per bedrijf.
  Helaas ik kan geen medelijden hebben met de mensen 9boeren, zuivelfabrieken) die in hun enthousiasme maar raak hebben gebouwd in de veronderstelling dat de overheid na het quotum de veestappel ongecontroleerd zou laten groeien en / of dat er een kosten dekkende mestverwerking zou zijn in 2015. Als dit alles niet zo zou zijn, dan was er altijd nog de Boerenlobby in Den Haag die hen zou redden, jammer die lobby club in de Tweede Kamer is geslonken tot een niveu dat ze de dienst niet meer kunnen uitmaken op dit front.

 • alco1

  Een miskleun agratax. Als men op slecht beheerd land net zoveel mag bemesten als op goed beheerd, dan zul je zien dat bemonstering van het slecht beheerd land en ook het grondwater overbemesting laat zien. Met als gevolg voor alles nog weer lagere bemestingsnormen, of aantallen per ha.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.