Rundveehouderij

Nieuws 3388 x bekeken

FrieslandCampina neemt Koe-Kompas op in kwaliteitssysteem

Amersfoort - Leden van FrieslandCampina kunnen vanaf 1 januari 2014 binnen kwaliteitssysteem Foqus Planet gebruik maken van Koe-Kompas. De optie geldt voor leden in Nederland en België. Dit heeft de coöperatie bekend gemaakt.

De module wordt aangeboden als derde optie naast het Periodiek Bedrijfsbezoek (PBB) en de Continue Diergezondheidsmonitor (CDM). Een onderdeel van Koe-Kompas is het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) inclusief het bedrijfsbehandelplan (BBP). Wie deelneemt aan Koe-Kompas, stelt het BGP en BBP op binnen Koe-Kompas. Het is dan niet nodig om nog afzonderlijk dergelijke plannen op te stellen. Voor 2014 zal CDM verplicht blijven voor Excellent bedrijven. Dit zijn bedrijven die op alle monitoringscriteria binnen Foqus Planet ruim bovengemiddeld scoren en 5 jaar lang geen afwijkingen hebben gehad.

Koe-Kompas is een systeem dat de diergezondheids- en dierenwelzijnsrisico's in beeld brengt en ook meteen de verbeterpunten aangeeft. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan een betere diergezondheid en meer dierenwelzijn en zo ook aan de verduurzaming van de melkveehouderij.

Voor Koe-Kompas worden veehouders twee keer per jaar bezocht door de dierenarts. In het eerste bezoek wordt een risicoanalyse uitgevoerd, geeft de dierenarts advies en worden doelen gesteld. Bij het tweede bezoek een half jaar later wordt besproken welke verbeterpunten zijn opgepakt en wat het resultaat daarvan is.

Of registreer je om te kunnen reageren.