Rundveehouderij

Nieuws

Europese rechter steunt I&R schapen en geiten

Luxemburg - De Europese regels voor identificatie en registratie van geiten en schapen staat het vrije ondernemerschap niet in de weg.

Bovendien is er geen sprake van ongelijke behandeling van schapen- en geitenhouders door de verplichting om dieren te voorzien van een elektronisch (oor)merk.

Dat zegt het Europese Hof van Justitie in Luxemburg in een zaak van schapenhouder Herbert Schaible uit Aidlingen Dachtel in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Schaible houdt 450 ooien. Hij vindt de identificatie- en registratieregels voor schapen en geiten onnodig belastend, te duur en ook nog discriminerend. Daarbij wijst hij er onder meer op dat de I&R-regels voor houders van varkens of runderen andere regels moeten volgen dan de schapen- en geitenhouders.

Over dat laatste argument zegt de Europese rechter dat het gaat om verschillende soorten dieren, die rechtvaardigen dat er verschillende regels voor gelden.

De regels voor de identificatie en registratie van schapen en geiten is aangescherpt naar aanleiding van de grote mond- en klauwzeeruitbraak in 2001. Tot dan toe hoefden schapen en geiten niet individueel geregistreerd te worden. Boeren moesten een administratie bijhouden van het aantal dieren. Daarmee was het echter onmogelijk om dierbewegingen na te gaan en bij een ziekte-uitbraak een traceringsonderzoek te doen. Europese maatregelen waren nodig om de export naar buiten de EU te waarborgen.

Schaible heeft zijn zaak aangekaart bij het Verwaltungsgericht in Stuttgart. De rechters in Stuttgart hebben de zaak voorgelegd bij het Europese hof. Het hof zegt nu dat de identificatie- en registratieregels voor schapen en geiten niet een te zware last leggen op de ondernemer.

Of registreer je om te kunnen reageren.