Rundveehouderij

Nieuws

Een derde grasland te zuur

Wageningen – Ongeveer 30 procent van alle graslandpercelen in Nederland een pH heeft die beneden de 5 ligt. Dat is in veel gevallen te laag en dat kost opbrengst, onder meer omdat een goede pH van belang is voor de stikstofbenutting en de beschikbaarheid van kali en fosfaat.

Dat stelt Wageningen Livestock Research. Een goede grasopbrengst van eigen land wordt steeds belangrijker nu de vraag naar ruwvoer verder stijgt. Maar een goede pH is ook van belang voor de bodemkwaliteit en het bodemleven.

Wageningen stelt dat regelmatig bekalken om de zuurgraad op peil te brengen zich snel terug verdient. Voor blijvend grasland is het najaar ideaal voor bekalking. De meeste kalkmeststoffen zijn langzaam werkend. Zolang de berijdbaarheid goed is kan aan het eind van het groeiseizoen en de laatste keer maaien of weiden de kalk er meteen op. Op blijvend grasland zijn giften tot 2.000 kilo neutraliserende waarde in één keer mogelijk.

Voor percelen op zand en lössgrond waar in het voorjaar graslandvernieuwing plaatsvindt, is het beter te wachten met bekalken. Dit vanwege het feit dat bekalken van de bouwvoor een veel sneller effect heeft dan bekalken op bestaand grasland. In het verleden heeft onderzoek van meststoffenleverancier Ankerpoort aangetoond dat bij bekalken van de bouwvoor 80 procent van de gewenst pH stijging al na vijf dagen wordt gerealiseerd.

Vanaf welke pH bekalking nodig is en welke hoeveelheid van de verschillende kalkmeststoffen is te vinden in de adviesbasisbemesting van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (www.bemestingsadvies.nl).

Ook op maisland heeft bekalken een opbrengst verhogend effect. Onderzoek van PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) toonde dat mais op zand 4 à 5 procent meer opbrengt als de pH in het optimale traject van 5,2 tot 5,7 ligt. De meeropbrengst is gevonden bij vergelijk van mais dat groeide op een percelen met een pH van 4,5 of lager.

Of registreer je om te kunnen reageren.