Rundveehouderij

Nieuws 2137 x bekeken

Derogatie voor klein deel Duitse melkveehouderij vervalt

Hannover - De derogatie voor de Duitse melkveehouderij komt volgend jaar te vervallen. Daarvoor waarschuwt de Landbouwkamer Nedersaksen.

Tot dusver kan op intensief gebruikt grasland nog 230 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare worden opgebracht, maar dat wordt dan 'gewoon' 170 kilo. De als tijdelijk bedoelde derogatie van de Europese nitraatlichtlijn werd van kracht in 2006 en is sindsdien al een keer verlengd onder de door Brussel gestelde voorwaarde dat uiterlijk in 2013 door de Duitsers de bemestingsverordening zou worden aangepast. Maar daar valt niet meer op te rekenen, denkt de Landbouwkamer. Dat betekent dat volgend jaar de richtlijn zal moeten worden aangehouden met als consequentie dat meerkosten kunnen ontstaan voor mestafzet en kunstmestaankoop.

Het Bauernverband (DBV) klopte al eind vorig jaar bij de Europese Commissie aan voor een vroegtijdige verlenging van de uitzonderingsregeling en deze niet afhankelijk te stellen van de aanpassing van de bemestingsverordening. Van de derogatie wordt maar op beperkte schaal gebruikgemaakt, en wel door zo’n 700 melkveehouders in niet alleen Nedersaksen, maar ook Noordrijn-Westfalen, Baden-Würrtemberg en Beieren. Deze melkveehouders moeten aan streng gecontroleerde eisen voldoen waardoor van milieuschade geen sprake is, aldus het Bauernverband.

Of registreer je om te kunnen reageren.