Rundveehouderij

Nieuws

De Graafstroom MVO-gecertificeerd

Bleskensgraaf – Zuivelfabriek de Graafstroom is gecertificeerd voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit betekent dat de De Graafstroom aantoonbaar verantwoordelijkheid neemt voor de effecten die de activiteiten van de onderneming hebben op dierwelzijn, milieu en woonomgeving. Certificeringsinstantie Qlip meldt dat de zuivelonderneming voldoet aan de eisen voor Q-MVO certificering categorie 1.

De Graafstroom hanteert een meerjarig MVO-beleid waarin korte en lange termijndoelstellingen zijn vastgelegd. Volgens algemeen directeur Henk van Bochove moet worden gedacht aan uiteenlopende initiatieven. Zo staat naast de fabriek nog een oude boerderij die recent is opgeknapt en is er een zitbank geschonken aan een bejaardenhuis. Daarnaast word er gewerkt aan het verlagen van de co2 uitstoot, en het zelfvoorzienend worden qua waterhuishouding. Nu gebruikt de fabriek nog jaarlijks een paar miljoen liter water. Ook is de wei, die overblijft na de kaasproductie, geschikt gemaakt voor de productie van babyvoeding.

Los van de eigen initiatieven participeert Zuivelfabriek De Graafstroom samen met haar coöperatie DeltaMilk in diverse overlegorganen die binnen de Nederlandse Zuivelketen actief zijn. Naast Stichting Duurzame Zuivelketen, Stichting Weidegang en Koekompas, wordt tevens met Stichting Blauwzaam samengewerkt vanuit het afgesloten energieconvenant.

Of registreer je om te kunnen reageren.