Rundveehouderij

Nieuws

COKZ stuit op tekorten bij melkinzameling

Leusden - Bij het toezicht op boerderijmelk heeft zuiveltoezichthouder COKZ vorig jaar in ongeveer 8 procent van de gevallen afwijkingen vastgesteld. Dit betreft afwijkingen op onder meer de manier van monsterneming en –bewaring van boerderijmelk en op zaken als de kwaliteit en werkwijze op losplaatsen van de melk, bewaarplaatsen van de monsters, weegcontroles en dergelijke.

Het COKZ toetst de praktijk aan de regelgeving die het Productschap Zuivel heeft opgesteld. Het toezicht wordt uitgevoerd in opdracht van de voedsel- en warenautoriteit NVWA, die weer wordt gecontroleerd door de Europese Unie.

Als overtredingen van de regels door het COKZ wordt vastgesteld, moeten de tekortkomingen worden gecorrigeerd en vinden hercontroles plaats op kosten van de zuivelondernemingen. Melkmonsters die niet op de juiste wijze worden bewaard, worden afgekeurd voor onderzoek. Dit laatste is in 2012 gebeurd in ongeveer 0,7 procent van de gevallen.

De zuivelindustrie is ondertussen bezig de puntjes weer op de i te zetten. Binnenkort wordt een nieuw praktijkhandboek voor RMO-chauffeurs gepresenteerd en worden nieuwe cursussen gestart.

Ook bij het toezicht op de hygiëneverordeningen worden inspecties uitgevoerd. Vorig jaar werden daarbij in 5 procent van de gevallen bij herhaling tekortkomingen geconstateerd. De betreffende bedrijven moeten dit herstellen. Het COKZ kijkt of dit ook echt is gebeurd via hercontroles op kosten van het betreffende bedrijf.

Vanaf de publicatie van de productdossiers Gouda Holland en Edam Holland is het COKZ ook opgetreden tegen eventueel misleidende aanduidingen op Goudse kaas en/of Gouda of Edam Holland kaas met een beschermde geografische aanduiding (BGA). Dit heeft ertoe geleid dat labels zijn aangepast. In een aantal gevallen is opgetreden tegen het gebruik van de aanduiding 'Gouda Holland', omdat niet aan daarvoor geldende eisen werd voldaan. Het ging meestal om correcties op label die al werden gebruikt voor de invoering van de BGA-regelgeving. Er zijn geen overtredingen geconstateerd met buitenlandse kaas die als 'Gouda Holland' werd aangeduid.

Tuchtmaatregelen heeft het COKZ genomen in zestien zaken, waarbij niet aan de producteisen was voldaan. Dat waren er zes meer dan in 2011. Van de genoemde zaken hadden er twaalf betrekking op boerenkaas en vier op fabriekskaas. Die gingen over BGA Gouda Holland. Alle vastgestelde overtredingen hadden te maken met afwijkingen in de samenstelling (vocht- of vetgehalte in de drogestof).

Of registreer je om te kunnen reageren.