Rundveehouderij

Nieuws 39 reacties

CLM breekt lans voor grondgeboden melkveehouderij

Culemborg – Een blijvende koppeling van de melkveehouderij aan de grond biedt ruimte voor zo'n 10 procent melkproductiegroei, maar helpt ook de samenleving aan zich te blijven binden.

Dit stelt het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) op basis van eigen onderzoek. De organisatie wil hiermee dierrechten voorkomen en tegelijkertijd een voor iedereen acceptabel en bovendien ook goed controleerbaar systeem invoeren.

Koppeling aan grond heeft volgens de organisatie veel voordelen boven het systeem van dierrechten, dat staatssecretaris Dijksma overweegt.

Aanleiding voor het initiatief is de verwachting dat er na de afschaffing van de Europese melkquotering per 1 april 2015 een groeispurt zal optreden in de melkveehouderij, een spurt in melkproductie en aantallen koeien. Het CLM wil ongecontroleerde ontwikkelingen en heftige reacties daarop voorkomen. De vrees is vooral dat een kleine groep zeer sterk groeiende melkveebedrijven zich zal "losmaken" van de grond, het ruwvoer aankopen en de mest afvoeren naar elders. Deze bedrijven gaan lijken op varkens- en pluimveebedrijven en dreigen het imago van de hele sector aan te tasten. Dat moet naar de mening van het CLM worden voorkomen. "Veel mensen binnen en buiten de sector vinden dat een ongewenste ontwikkeling en pleiten voor een grondgebonden melkveehouderij," stelt ze.

Het CLM wil met de studie de discussie losmaken en definieert een grondgebonden bedrijf als een bedrijf dat zijn ruwvoer zelf produceert, alle mest afzet op het eigen bedrijf of in de nabije omgeving en zo mogelijk de koeien laat weiden.

Als goed meetbaar en controleerbaar ijkpunt voor de grondgebondenheid wil ze melkproductie per hectare nemen. Die is goed meetbaar en controleerbaar en zet minder druk op de koeien, stelt de organisatie. CLM stelt voor een maximum te stellen aan de melkproductie per hectare, afgeleid van de huidige fosfaatnormen.  Voor gras en maïs komen die in 2015 overeen met respectievelijk bijna 14.000 en ruim 9000 kilo melk per hectare. Binnen die normen kan de landelijke melkproductie nog met zo'n 10 procent groeien, en nog iets meer als veehouders maïs vervangen door gras. De overheid kan extra ruimte creëren door ook langlopende mestafzetcontracten met akkerbouwers binnen 5 kilometer mee te tellen.

Op termijn kan de norm per bedrijf worden gedifferentieerd om efficiëntere benutting van fosfaat te belonen. Maar dat vergt een robuust meetinstrument en dat zal volgens CLM nog jaren kosten.

Vergeleken met dierrechten het het systeem dat het CLM voorstelt als voordele dat het zorgt voor beter sluitende lokale kringlopen, geen extra ammoniakemissie in concentratiegebieden, minder wegtransport, beter dierenwelzijn en meer mogelijkheden voor koeien in de wei. En waar maïs wordt vervangen door gras ontstaat een groener landschap in de winter en een meer open landschap in de zomer. Voordelen voor de veehouder zijn: geen noodzaak om dure dierrechten aan te kopen, meer autonomie door minder afhankelijkheid van de grillige veevoer- en mestmarkten en een beter imago.

Laatste reacties

 • lepercheron 46

  Ik vind het maar niks, dan moeten heel veel bedrijven halveren bij wat ze nu hebben, laat staan uitbreiden.

 • Weerkundige

  er is wat van zeggen maar 14000 kg is wat krap voor veel bedrijven die nu met kringloop stuk hoger per ha hallen

 • simpel boerke

  Zet de grens eens op 18000 tot 20000 kg per Ha. Ook dan kun je nog zelfvoorzienend zijn en voorkom je uitwassen. Op deze manier blijft er voor voldoende bedrijven uitdaging genoeg.

 • wvdweijden1

  Voor alle duidelijkheid: in ons rapport staat dat die 14.000 hoger kan worden als de veehouder een meerjarig mestafzetcontract afsluit met een akkerbouwer in de buurt.

 • agratax2

  Dit systeem van melk of dieren per hectare zou wel eens kunnen leiden tot het uitbesteden van de kalver opfok net als in Amerika gebeurd. Het lijkt mij redelijk dat jongvee en drachtige vaarzen evenals droge koeien ingewisseld moeten kunnen worden door melkgevende koeien indien deze dieren elders worden gehouden bij specialisten.

 • gvleemingh1

  wvdweijden, wat is er mis met maximale benutting op basis van de kringloopwijzer?

 • Melkveebedrijf Custers

  Beste wvdweijden1,

  Ons bedrijf is met 22.000-23.000 kg melk per ha zelfvoorzienend met ruwvoer. Het plan van de CLM maakt van de veehouder een werknemer zonder uitdaging en inkomen. Met 9.000-14.000 kg melk per ha benut je de dure productiefactor grond zo inefficiënt dat het niet rendabel is om hem nog voor de melkveehouderij te gebruiken.
  De kringloopwijzer is een veel betere methode. Je stimuleert ondernemerschap. Als je de grond veel opbrengt qua gewasopbrengsten moet je daar ook na kunnen bemesten. Dit noem ik efficiënte landbouw die nodig is om de wereld te kunnen blijven voeden. De nitraatnorm wordt volgens onderzoek van het RIVM al bijna overal gehaald (http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2013/10/Nitraat-onder-derogatiebedrijven-bijna-overal-onder-norm-1387028W/). In bossen onder een pak bladeren meet men de hoogste nitraatgehaltes.
  Concluderend kun je dus stellen dat de Nederlandse melkveehouderij op een efficiënte en duurzame wijze produceert. Het plan van de CLM haalt de complete economie uit de sector en is in mijn ogen totaal onrealistisch.

  Harold Custers

 • info58

  @wvdweijden1
  is toch een beetje lastig een akkerbouwer te vinden binnen 5 km van jou bedrijf. Er is een oplossing die geen oplossing is. Het is redelijk simpel, er schijnt in Nederland te veel mest te zijn en te weinig grond. Verlaag de stikstof en de fosfaat in de mest (zijn we al jaren mee bezig) en vergroot de oppervlakte dus regel de mestafvoer naar het buitenland en pacht of koop grond aldaar.

 • minasblunders1

  Grappig is dat toch. Van die lieden die menen enige kennis van zaken te hebben. Pleiten voor 9000-14000 kg. per ha.(op de foto is te zien wat voor opbrengsten we krijgen) en tegelijkertijd de kringloopwijzer omarmen. Hieraan kun je zien dat men werkelijk geen enkel benul heeft waar men over praat.

 • ed12345

  Als ik het goed lees zou het voor de akkerbouwer in de akkerbouw gebieden erg moeilijk worden om rundveemest aan te wenden dus weer meer op kunstmest aangewezen zijn ,zal ook de bedoeling niet zijn denk ik.

 • wvdweijden1

  Beste mensen, even wat misverstanden wegnemen:
  1. CLM is sterk voor de Kringloopwijzer als managementinstrument, maar als je er een regulerend instrument van maakt, moet het goed controleerbaar zijn. Dat is (nog) niet het geval. Laten we voorkomen dat de hele sector weer last krijgt van een handvol knoeiers.
  2. De foto is niet van ons.
  3. Akkerbouwers die geen melkveebedrijf in de buurt hebben worden niet teruggeworpen op kunstmest. Ze kunnen ook varkens- en pluimveemest gebruiken.
  4. Werknemer zonder uitdaging? Kom nou, dat riepen ze ook toen de melkquotering werd ingevoerd. Ben je dan al die tijd een werknemer geweest? De bedrijfsontwikkeling ging gewoon door. In ons systeem kan dat nog beter, want de melkproductie gaat niet op slot en je hoeft geen duur quotum te kopen. En er komen geen dierrechten. Mooi toch?

  Tenslotte: bestuurders roepen al jaren dat ze een grondgebonden melkveehouderij willen, maar ze vullen het nooit in. Wordt dat niet een keer tijd?

 • minasblunders1

  Beste Wouter,

  Ook met de kringloopwijzer zullen er weer 'knoeiers' zijn. Dit systeem klopt (evenals MINAS en BEX) van geen kanten. Waarom wordt er niet eerst eens uitgezocht waarom MINAS en BEX zo'n blunder zijn, al was het maar om uit te sluiten dat dezelfde blunder ook in de kringloopwijzer zit? Van een 'vooraanstaande kenniseconomie' mag je toch wel een klein beetje wetenschappelijk niveau verwachten?

 • Robert Bodde

  -1- In het rapport wordt uitgegaan van 8000 kg melk per koe per jaar. In de praktijk is dat meer. Dat zal leiden tot een 'quotum' minder dan de 13.740 kg melk op grasland en 9.160 kilo melk per ha die nu voorgesteld worden.

  -2- de 5 procent vrijstelling van fosfaataanvoer vervalt op 1/1/2014. Daar houdt het rapport ook geen rekening mee. Daardoor valt het quotum ook weer lager uit: 13.100 kilo melk per ha grasland, 8.400 per ha maisland. En voor derogatiebedrijven (30 procent mais, 70 procent gras) wordt dat dan 12.400 (getallen iets afgerond).
  Als je daar op koerst, kan tweederde van de bedrijven pas groeien na extensivering.

  Het gemiddelde melkveebedrijf heeft nu 87 koeien en zit op 14 ton melk per ha. Als dat wil groeien, moet het eerst 11 ha aankopen of bijpachten of huren om te extensiveren, daarna is elke ha goed voor 1,4 koeien.
  Wil die gemiddelde boer van 87 naar 100 koeien, dan moet hij dus 21 ha erbij regelen. Dat zal incidenteel lukken, maar lang niet op grote schaal.
  Ergo: tweederde van de bedrijven kan onder deze plannen niet groeien vanaf 2015. In Duitsland en Denemarken (daar zitten de concurrenten, niet in Nederland) kan de groei wel nagenoeg ongeremd doorgaan. Dat betekent dat daar de kostprijs gelijk blijft of daalt, en in Nederland met zo'n 2 procent per jaar (2/3e van de inflatie) stijgt. Dat houd je als sector geen 10 jaar vol....

 • Robert Bodde

  aanvulling: 9.160 is per ha maisland

 • Robert Bodde

  normen in rapport zijn op basis situatie 2012:
  13.740 kilo melk per ha grasland
  9.160 per ha maisland
  bij 30 procent maisland (derogatiebedrijf) is dat 12.366 kilo.

  na correctie voor de 5 % fosfaatvrijstelling die vervalt in 2014 wordt dat:
  13.100 kilo melk per ha grasland
  8.400 per ha maisland
  11.600 per ha op derogatiebedrijf

 • bennie

  beste wvdweijden 1 we hoeven geen quotum meer tekopen voor bedrijfs ontwikkeling maar wel grond van 55000 euro per ha. delen door 14000 liter is 3.93 euro per liter. dat zal niet meevallen. Of is dat de bedoeling.

 • Melkveebedrijf Custers

  De nederlandse melkveehouderij is al jaren grondgebonden. We voeren de koeien ruwvoer die we zelf telen of hij wordt geteeld door een akkerbouwer in de regio of buiten de regio. De mest wordt ook uitgereden op eigen grond of op die van akkerbouwers. In de toekomst zal een gedeelte verwerkt worden. Dus grondgebondenheid hoeft ook niet ingevuld te worden want die is er al.
  Verder bedoel ik met werknemer dat je met 9.000-12.000 kg melk per ha niet uitgedaagt wordt om de productiefactor grond goed te benutten. Ons bedrijf heeft altijd boven de 20.000 kg melk per ha gezeten waardoor we er altijd voor gezorgd hebben dat de toestand van de grond zoals bijv. pH goed in orde is.
  Je kunt wel lezen dat CLM totaal geen feeling heeft met de praktijk. De analyse van Robert sluit veel meer aan met de praktijk.

 • wvdweijden1

  @Robert, terechte correctie, maar je houdt geen rekening met mestafzetcontracten met akkerbouwers in de buurt. Die geven een hoop bedrijven meer groeiruimte. Ook houd je geen rekening met vervanging van maisland door grasland. Bovendien, als de fosfaatbenutting beter wordt, kunnen de normen in 2105 weer wat omhoog.
  Maar voordat we nou verder gaan steggelen over getallen: zijn we het eens over het principe dat de melkveehouderij grondgebonden moet blijven? Of zetten we deur open naar de intensieve melkveehouderij?
  Dan wens ik je veel succes met je imago en draagvlak.

  @bennie, die €3.93 per liter voor grond is eenmalig en verhoogt je vermogen. Dank zij de extra hectare hoeft een intensief bedrijf minder voer aan te kopen, minder mest af te zetten en krijgt het bij de bank eerder een lening. Geen weggegooid geld dus. Heb je gelezen dat ABN AMRO een stress test gaat doen bij grondloze groeiers? Ze zijn er dus niet gerust op.
  Maak je geen illusies, er hangen dierrechten in de lucht. CLM wil samen met de sector optrekken tegen dierrechten, maar dan moet er wel wat anders gebeuren om te zorgen dat de groei verantwoord verloopt. Als je moet kiezen tussen dierrechten en een grondgeboden melkveehouderij, wat kies je dan?

 • Robert Bodde

  @wouter:
  Ik ben het niet eens met CLM’s vorm van grondgebondenheid omdat je zo tweederde van de bedrijven nagenoeg volledig blokkeert in elke ontwikkeling.

  Vervanging van mais door grasland levert geen groeiruimte op als je al boven 13.100 kilo melk/ha zit. Daar zit de helft van de bedrijven al. (beetje ge-extrapoleerd uit het staatje pag 11 van je verslag).
  Het vinden van een akkerbouwer om mee samen te werken (=teelt ruwvoer, dus exit akkerbouw) zal een enkeling wel lukken. Maar je hebt heel veel grond nodig als iedereen wil groeien.

  De gemiddelde melkproductie is nu 14.000 kilo/ha. 'Iedereen' wil groeien. Dan moeten we eerst extensiveren naar een waarde ergens tussen die 11.600 kilo (derogatiebedrijven) en 13.100 kilo (puur gras). Ik neem het gemiddelde: 12.350 kilo melk/ha.
  14.000 kilo/ha zijn 1,75 koeien. 12.350 zijn er 1,54.

  We hebben 1,5 miljoen koeien in Nederland. Daarvoor is nu dus 1,5 mln/1,75 = 857.000 ha in gebruik. Dat moet naar 971.500 ha.
  114.500 ha akkerbouw moet dus in gebruik komen voor gras- en maisland. Die 114.500 ha is ongeveer een kwart van het Nederlandse akkerbouwareaal. Zie jij zo'n aardverschuiving in vijf jaar gebeuren, Wouter?

  Daarbovenop is het nog maar de vraag of dat qua afstanden praktisch uitvoerbaar is. De akkerbouw- en de veehouderijkerngebieden zitten veel verder dan 20 km van elkaar.

 • gvleemingh1

  Robert, 'iedereen' wordt ieder jaar 3 % minder, vergrijzing etc. Dus na 5 jaar zal het aantal koeien per bedrijf ca 108 zijn ipv 87. 21 koeien /1,54 is bijna 3 hectare te verwerven per blijvend bedrijf per jaar. Misschien moeten we iets realistischer gaan denken over groei. Groei kwa quotum leverde reserveringscapaciteit, groei kwa grond levert zekerheid.....

 • John*

  de term mestcontract zie ik weer vallen... het komt er uiteindelijk toch op neer dat de rechten om grond te bemesten met dierlijke mest bij de grondbezitters liggen en dat zij daarvoor geld ontvangen of betalen afhankelijk van de marktsituatie. Laat iedereen nu eens voldoende bemestingsrechten verwerven om mest op het land te brengen en laat de dierrechten vervallen. dierrechten zijn een milieuinstrument en geen marktinstrument. Alle bedrijven dienen dadelijk voldoende grond of mestverwerkingscapaciteit te hebben (al dan niet via een contract) om zijn mest verantwoord af te zetten. Er is toch niets mooiers dan dat er straks mest van hokdieren en graasdieren uitgewisseld kan worden om zo alle gewassen in nederland efficiënt te bemesten. Als de bemisting efficiënt gebeurd zijn er minder verliezen en mogen de gebruiksnormen mijn inziens omhoog..

 • CLM Culemborg

  Wat opvalt in deze discussie is dat vrijwel 'iedereen' tegen grongebondenheid is. Maar uit een recente enquete blijkt dat van alle 6 boeren, er 1 boer dierrechten wil, 2 boeren (Kringloopwijzer en) mestverwerking willen en 3 boeren willen grondgebondenheid. Misschien zouden we toch iets meer / beter kunnen luisteren naar Nedelandse melkveehouders!

 • Gerjo-Kompier1

  Stel simpel een groeiverbod op voor rundveebedrijven, die minder dan 75% van hun mestproductie op eigen grond kunnen plaatsen, als men een ongecontroleerde groei wilt voorkomen.
  - De rundveehouders behouden dan de mogelijkheid om hun grond optimaal te benutten voor de (ruw)voerproductie.
  - Er blijft rundveemest beschikbaar voor de akkerbouwer.
  - Wie verder wilt groeien: eerst grond werven, dan pas vee erbij.
  - De plannen voor 'verplichte mestverwerking' kunnen in de ijskast.
  - Plannen voor rundveerechten kunnen ook in de ijskast.
  - Er blijft flexibiliteit in handelen, wat voor de gehele agrarische sector beter is dan een stapel starre begrenzingen.

 • crougoor

  Robert,
  Je beschrijft dat er een aardverschuiving op moet treden om als melkveehouderij te kunnen voldoen aan de voorstellen van CLM. Je gaat er dan vanuit dat alle geproduceerde melk aan de genoemde melkproductie/ha-eis moet voldoen. We richten ons als CLM echter alleen op de uitbreiders. Als bedrijven al intensief zijn (bijv 18.000 kg/ha) kunnen ze dat blijven, maar als ze willen uitbreiden, zullen ze moeten extensiveren. Daarnaast zijn er bedrijven die nu minder extensief zijn dan de door ons genoemde norm. Zij kunnen uitbreiden zonder grondaankoop. Zo komen we tot de berekening dat melkproductie nog 10% kan stijgen binnen het huidige oppervlak. Dus geen aardverschuiving, maar geen extra melkproductie zonder dat daar grond onder ligt.

 • Robert Bodde

  @crougoor: stilstand is achteruitgang (kostprijs stijgt ongeveer met inflatie als je niet groeit en opbrengstprijs is gemiddeld genomen stabiel). Dus iedereen die door wil, moet groeien. Daar volgt mijn berekening uit.

  Je alleen op uitbreiders richten wil zeggen: op termijn (5-10 jaar) zijn dat alle bedrijven, want wie geen groeistappen zet is eindig. De ondernemer wordt vaak echt wel 65 (vermogen zat) maar het bedrijf raakt achterop, te weinig schaal en is dan een stopper.

  CLM staat een kleine groep toe te groeien (ongeveer een derde van de bedrijven), maar het gros van de bedrijven zit in de andere groep. Dus moet er heel erg veel ge-extensiveerd worden voor je substantiële groei in NL krijgt. en dat is dan wel door te rekenen. Aangezien ik niet hier een spreadsheet heb met de exacte verdeling grond/bedrijstype gebruik ik CLM's cijfers (overigens betwist je mijn berekeningen niet).

 • wvdweijden1

  @Robert, je blijft grondgebonden veehouderij maar vergelijken met een situatie van onbelemmerde groei na 1 1 april 2015.
  Maar die situatie komt er niet. Er hangen dierrechten in de lucht. Stop die ook eens in je spreadsheet en maak de vergelijking dan nog eens.
  Trouwens, zitten imago en maatschappelijk draagvlak in je spreadsheet?

 • wvdweijden1

  @Robert, je blijft grondgebonden veehouderij maar vergelijken met een situatie van onbelemmerde groei na 1 april 2015.
  Maar die situatie komt er niet. Er hangen dierrechten in de lucht. Stop die ook eens in je spreadsheet en maak de vergelijking dan nog eens.
  Trouwens, zitten imago en maatschappelijk draagvlak in je spreadsheet?

 • peter1939

  melkveehouderij kan nooit zo intensief worden als varkens/kippenhouderij omdat een koe een herkauwer is en dus ruwvoer nodig heeft(minimaal 12 kg ds) Dit is een feit en zal nooit veranderen. We moeten de melk produceren waar de zuivelverwerkingcapaciteit is, in Nederland dus, zo dicht mogelijk bij de fabriek, en niet zoals in New Zeeland ver bij de bevolking vandaan, dat is niet duurzaam. Bovendien kunnen de consumenten bij de boeren komen kijken, prachtig!!! Verder laat er maar dierrechten komen, dan zakt de grondprijs tenminste en op rechten kun je afschrijven en op grond niet. Dus waar is CLM bang voor??? Voor meer werkgelegenheid in de nederlandse zuivel??? dat moeten we toejuichen...

 • Robert Bodde

  @wouter: ik denk ook dat er een vorm van begrenzing komt vanuit de mest- kant (fosfaat en stikstofbeleid). Dan moet de vraag zijn: HOE ga je begrenzen. Daarvoor zijn grofweg drie opties:
  1. grondgebondenheid zoals CLM wil
  2. invoeren van verhandelbare dierrechten (melkvee- of runderrechten)
  3. verplichte mestverwerking (als in een percentage van het bedrijfsoverschot of als verwerking van de extra productie door de uitbreiding).

  Aan alle drie de vormen kleven bezwaren.Bij grondgebondenheid sluit je feitelijk een grote groep uit van uitbreidingskansen (zie de voorgaande discussie). Bij 2 en 3 is er meer sprake van een level playing field, iedereen heeft kans tegen nagenoeg dezelfde kosten te groeien.

  De discussie moet politiek eerst gevoerd worden over de keuze tussen 1, 2 en 3. Daarna horen de details pas aan de orde te komen.

 • gvleemingh1

  Robert , de grote groep (tweederde) waar jij op doelt heeft al uitgebreid door intensivering. Intensivering die een groot deel van de samenleving schijnbaar niet wil. Jij wil deze groep uitbreidingskansen bieden door verdere intensivering en mestverwerking??

 • Robert Bodde

  @gvleeming
  60 koeien op 35 ha noem ik niet erg intensief. Toch mag deze pas uitbreiden (onder voorstel CLM) na aankoop/bijregelen van 5 ha. Wil deze boer naar 70 koeien dan moet hij er eerst 11 ha bijregelen. Wil jij die bedrijven remmen?

 • agratax2

  De oplossing is zo simpel 'Iedereen die veel, heel veel melk wil prodceren doet er goed aan of zijn mest afzet te regelen of hij verplaatst zijn bedrijf naar een land waar ruimte is om veel melkkoeien te houden. Nederland is nu eenmaal een klein landje met heel of te veel mensen en nog veel meer dieren. We moeten als boer eens gaan denken aan onze eigen behoeftes als ondernemer en minder aan de vrag naar voedsel en dan ook nog denken dat al dat voedsel in Nederland gemaakt moet worden. Als de Nederlandse kiezer door zijn stemgedrag aangeeft dat wij als Nederlandse boeren moeten inbinden. dan is de oplossing verkassen naar het buitenland en niet mer investeren in Nederland. Er is nu eenmaal geen betere leerschool dan ervaren wat je gevoelseisen financieel te weeg brengen. Wij boeren hebben als eerste verantwoording 'ons bedrijf en ons gezin veilig stellen' en wij moeten ons niet steeds opwerpen als de redder van de Nederlandse economie of van de wereld voedsel voorziening.

 • agratax2

  verv. Bij de voedsel voorziening komt nog he tmilieu dat we ook nog willen beschermen terwijl anderen he tverpesten met hun vakantie reizen en andere ondoordachte CO2 productie.

 • gvleemingh1

  @ Robert, 60 koeien 35 ha ??

 • Zents beheer

  #32 agratax1, reactie die aanzet tot nadenken. Ik kom net uit de kippenstallen en niet uit een melkput, maar je kunt deze visie doortrekken naar de gehele veehouderij. Of we het geheel eens zijn weet ik nog niet.
  Overigens jammer dat niet altijd alle reacties lijden tot een goede discussies als hier boven.
  Te vaak wordt het afdwalend, oeverloos gezwets.

 • wvdweijden1

  @Robert #29. Prima, je stelt het helder zo!
  Level playing field vind ik belangrijk, maar die geldt ook voor grondgebonden veehouderij. De groeikansen liggen daar bij de extensieve bedrijven, de intensieve moeten pas op de plaats maken of grond aankopen. Maar in de andere opties moet iedereen die wil groeien dure dierrechten aankopen of duur mest laten verwerken. Ook geen pretje.
  Voor de toekomst van de sector is overigens niet level playing fieId het belangrijkst. Belangrijker zijn Imago en maatschappelijk draagvlak. Als een kleien groep industriële bedrijven het imago van de HELE sector verpest (en dat is al aan het gebeuren), wat heb je dan aan je level playing field?

 • agratax2

  @Zentsbeheer. Ik durf de stelling aan dat er eenvoudig te veel mensen zijn als we daadwerkelijk het milieu, de dieren en de mensheid willen sparen. Ik hoor alle geleerden altijd over -broeikas gassen- als het over dierhouderij hebben, maar nooit over alle -uitstoot- die de mensen veroorzaken door alleen te leven (adem, scheten etc.) Niemand maakt zich druk over de uitstoot van de gote grazers in de OVP, die vreten en scheten laten om in de winter doelloos te sterven van honger. Hun enige natuurlijke doel zou zijn geweest, leven om als voedsel te dienen voor grote rovers (onbreken in de OVP).

 • hornblower

  Een ( goed ) uitgangspunt van CLM, tot die 14000 per ha zijn de vrije boeren, ( geen regels ). Daarboven ........... vul ze maar in. Een boer die dit leest begrijpt me wel.

 • alco1

  @agratax #32 Dit artikel gaat over het invullen van het mestbeleid. Het gaat dus om landelijke regelingen en daarbij is de economie van groot belang. Dus niet om wat we individueel het beste kunnen doen.

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.