Rundveehouderij

Nieuws

'Boer moet van BEX naar Kringloopwijzer'

Wageningen – Melkveehouders die al meedoen aan BEX (Bedrijfsspecifieke excretie) doen er verstandig aan om over te stappen op de Kringloopwijzer. Volgens Wageningse onderzoekers kost het invullen van de Kringloopwijzer ten opzichte van BEX maar een uur extra tijd. Daarvoor krijgt de veehouder wel veel nieuwe inzichten en kengetallen.

In 2012 heeft 66 procent van de melkveehouders de BEX ingevuld, of laten invullen. Aanvullend op de BEX is nog maar een beperkt aantal gegevens nodig om de kringloop compleet te maken voor een bedrijf met de KringloopWijzer. De meeste van die gegevens zijn eenvoudig uit het bemestingsplan en managementsysteem van het bedrijf te halen. Om de benodigde gegevens op te zoeken is er een 'Kringloopwijzer invullijst' op de site van verantwoorde veehouderij geplaatst als hulpmiddel om de benodigde gegevens op te zoeken.

De Kringloopwijzer is voor melkveehouders interessant omdat er ook een aantal nieuwe kengetallen in voorkomen die bijdragen in het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Voor de eerste gebruikers waren vooral de kengetallen over de ruwvoeropbrengst een stimulans om aan de slag te gaan met de Kringloopwijzer. Hier is zeker nog wat te winnen op een aantal bedrijven, want de variatie is groot.

Uit de resultaten van de eerste honderd ingevulde Kringloopwijzers door PPP-Agro Advies blijkt in graslandopbrengst tussen de hoogste en laagste waarde een verschil van 6 ton drogestof. Door invullen van de Kringloopwijzer weet de gebruiker precies waar hij staat en kan hij gericht actie ondernemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.