RundveeNieuws

Besmetting Schmallenberg via dracht klein

Lelystad – Besmetting met het Schmallenberg-virus via inseminatie van koeien en van de door bevruchting ontstane foetus is erg klein. Dit stellen onderzoekers van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van de Wageningen UR.

Zij hebben onderzoek gedaan naar de overdraagbaarheid van het Schmallenberg-virus (SBV). In het sperma van met Schmallenberg-virus besmette stieren werden wel lage concentraties RNA van het virus gevonden, maar er werd geen levend virus aangetroffen.

Om uitscheiding van het Schmallenberg-virus in sperma te onderzoeken werden door CVI in samenwerking met de Universiteit Utrecht twee stieren geïnfecteerd met een infectieus SBV-isolaat. Beide stieren vertoonden kort na infectie ziekteverschijnselen als koorts en diarree. Het SBV-RNA kon in sperma van beide stieren worden aangetoond. De uitscheidingspieken werden gezien in de eerste week na infectie. Deze concentraties waren wel laag en het sperma bevatte geen infectieus virus. Het infectieuze virus was alleen uit bloedmonsters te geïsoleerd en niet uit sperma of de geslachtsorganen.

Als het al mogelijk is dat sperma met het virus besmet kan zijn, zal er nog verder onderzocht moet worden hoe het virus dan overgedragen kan worden op vatbare koeien. Een antwoord moet komen uit inseminatie met SBV-positief geteste spermarietjes.

Momenteel geldt het advies om sperma vrij te verklaren van SBV middels een erkende testen. Een test is niet nodig als het sperma voor juni 2011 is geproduceerd of wanneer er in het bloed van de stier minimaal 28 dagen na de spermaproductie geen antilichamen worden aangetroffen.

Beheer
WP Admin