Rundveehouderij

Nieuws 1 reactie

Belgische zuivelsector werkt aan duurzaamheid

Merchtem - De landbouworganisaties en de zuivelindustrie van België hebben een eigen duurzaamheidsprogramma in de zuivelsector gelanceerd. Het programma is vrijwillig maar niet vrijblijvend, zo blijkt uit de woorden van Renaat Debergh, afgevaardigd-bestuurder van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ).

Eigen energievoorziening, hergebruik van water, veevoeder van eigen teelt, aandacht voor biodiversiteit zijn slechts enkele van de 35 duurzaamheidsinitiatieven die gepromoot worden. Het programma start op 1 januari 2014. De vooruitgang wordt jaarlijks gemeten. De zuivelsector rapporteert vervolgens de uitkomsten. Om de 3 jaar zullen alle Belgische melkveebedrijven, zo’n 8.500, bezocht worden. Het systeem is geborgd in het Belgische melkkwaliteitssysteem IKM. Hierdoor is het niet mogelijk dat er melkveebedrijven worden vergeten. Op deze manier krijgt de Belgische zuivel na drie jaar een goed beeld van de genomen, en nog te nemen, stappen op het vlak van duurzaamheid.

Voorlopig worden er geen cijfermatige doelen gesteld. “We willen boeren niet bij de hand nemen, maar overtuigen van het nut van duurzaamheidsmaatregelen”, zegt Debergh. Daarbij komt volgens hem dat de helft van de te nemen maatregelen zichzelf op termijn terugverdienen. Ook brengt de variatie in bedrijfsomstandigheden volgens Debergh met zich mee dat maatwerk is gewenst.

Hoewel Debergh aangeeft veel vertrouwen te hebben in de Belgische melkveehouders, “duurzaamheid zit in de genen van de boer”, moet uit de monitoringsresultaten wel blijken dat de melkveehouders op het goede spoor zitten. Anders is volgens hem bijsturing door de zuivelindustrie niet te voorkomen.

Eén reactie

  • koestal

    Belgie is al jaren duurzaam,manneke pis is ook niet mis

Of registreer je om te kunnen reageren.