Rundveehouderij

Nieuws 34 reacties

Nederlandse leden Milcobel dreigen op te stappen

Kallo – Een groep van zo’n veertig melkveehouders in Noord-Brabant dreigt op te stappen als lid van het Belgische Milcobel.

De boeren zijn niet tevreden met de lage melkprijs die de zuivelonderneming met name in de tweede helft van 2012 heeft uitbetaald ten opzichte van andere zuivelbedrijven. Uit de melkprijsvergelijking van LTO blijkt dat het voortschrijdend gemiddelde van Milcobel tot en met oktober 2012, met €30,55 per 100 kilo, meer dan 3 euro onder het totaal voortschrijdend gemiddelde ligt.

Directeur coöperatiezaken Eddy Leloup bevestigt dat er vorige week, buiten de normale overlegstructuur, een gesprek is geweest met de Nederlandse leden uit de regio Noord-Brabant. Milcobel telt een kleine negentig Nederlandse leden. De ene helft bevindt zich in Limburg, de andere helft in Noord-Brabant. Het ging volgens Leloup om een informatieve bijeenkomst waar geen besluiten zijn genomen.

Milcobel heeft de afgelopen tijd regelmatig met haar leden gecommuniceerd over de lage melkprijs. Ondanks het slechte jaar is de coöperatie ervan overtuigd een aantrekkelijk potentieel te kunnen blijven bieden.

Toon van Hoof, voorzitter van de ZLTO-vakgroep rundveehouderij, laat weten te begrijpen dat leden die geen vertrouwen meer in hun coöperatie hebben, willen vertrekken. “Maar een coöperatie is natuurlijk geen duiventil. Een coöperatie betekent samen investeren. Het kan nou eenmaal een jaar minder gaan.”

Laatste reacties

 • wout1850

  ze zouden beter allemaal weg gaan

 • hervé

  en naar een andere cooperatie gaan
  waar ze dan ook genaaid worden
  boeren moeten zelf hun producten in de markt plaatsen, kijk maar eens naar www.delimel.be

 • Mozes

  Deze boeren zijn in het verleden weggegaan bij Campina. Hoeveel boeren die vaak met veel bombarde zijn vertrokken zijn later op de koffie gekomen?

 • yupo

  je kunt wel even kijken waar nu het gras het groenste is maar is dit gras volgend jaar ook nog groen of gaan ze weer kijken of het op een ander weer groener is

 • poldes

  mozes verdedigt met verve het campina beleid/politek/en de goede uitbetalingen.
  Ook als duidelijk is dat het eigendom/eigengrondbezit onder veel melkveehouders is verminderd de laatste jaren.
  En ook de stagnatie in de inkomens ontwikkeling in de melkveehouderij.
  Daarbij het vreemde vermogen het laatste decenia onder de melkveehouders enorm is gestegen.
  hieruit blijkt dat mozes de toekomst rooskleurig in ziet;maar ik denk meer voor de zuivelverwerkers als voor de melkveehouders.
  Misschien is die mozes wel een voorvechter van de huidige schatrijke zuivelverwekers.(die elkander goed kennen en weten dat dit voor hun een gouden tijd is)

 • Mozes

  Wat een onzin Poldes. FrieslandCampina is verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk verwaarden van onze melk. Niet voor grondbezit, vreemd vermogen of inkomen.

 • teppe

  is delimel koploper kwa melkprijs bij de boeren herve??

 • poldes

  Het is duidelijk, volgens ,,mozes ' is Friesland campina niet geintereseerd in het boereninkomen.

 • jordi 1455

  Poldes.
  je kan op de aandelen vergadering van FC daar kritische vragen over stellen.

 • Mozes

  Het inkomen van de melkveehouder is niet alleen afhankelijk van de melkprijs maar ook van de voerprijs, rentestand, energiekosten en vooral management van de boer zelf.
  De zuivelcooperatie is alleen verantwoordelijk voor de melkprijs en de continuïteit hierin.

 • denker123

  Friesland Campina haalt zijn winst volledig uit het buitenland,omdat zij in het buitenland als een particuliere b.v. werken.In Belgie betaalt Friesland Campina een beetje meer dan Milcobel waardoor hun leveranciers blijven,en Milcobel niet kan groeien tot een volwaardige cooperatie die op de nieuwe markten zoals China goed kan opereren, Waardoor hun melkprijs laag zal blijven.

 • hervé

  wel voor november is het bij delimel 33 cent basis + 75 cent kwaliteitspremie+ vet en eiwit - 480 € ophaalkosten/maand
  voor 19000 liter met 4.8 % vet en 3.5 % eiwit betekent dit 38.15 cent per liter btw inbegrepen (totaal melkgeld gedeeld door de liters)

 • Mozes

  Denker123, je hoeft op de Aziatische markt niet afhankelijk te zijn van de melk van de leden melkveehouders in Europa. De meeste producten die FrieslandCampina in Azië op de markt brengt worden gemaakt van melkpoeder die op de wereldmarkt ingekocht wordt. Alleen de kindervoeding in China wordt gemaakt van Nederlandse melk.
  Daar komt nog bij dat het aantal Belgische veehouders die aan FrieslandCampina leveren zeer klein is. Het aantal Nederlandse boeren die aan Milcobel leveren is waarschijnlijk veel groter.

 • denker123

  Mozes,de capaciteit van de Friesland Campina melkfabriek in Aalter [Belgie] is meer dan 400 miljoen ltr per jaar met 1200 werknemers.Daarnaast zijn er nog 4 melkfabrieken ,samen werken er zeker 2000 arbeiders voor Friesland Campina in Belgie.Samen zal het zeker 600 miljoen liter zijn dat is 20% van het Belgisch melkquota dat er verwerkt wordt.
  Deze Belgische boeren krijgen een fraktie boven de Milcobel melkprijs ,de extra winst gaat naar Friesland Campina in Nederland,zo werkt Friesland Campina overal in het buitenland.Cijfers zijn moeilijk te vinden op Coogle het beste gaat op vilt b.e. herve' delimel is maar voor enkele boeren interesant,zij verkopen ook niet rechtstreeks maar via speciaal winkels volgens hun website.

 • Mozes

  Denkert123, FrieslandCampina verwerkt in België hoofdzakelijk room die vanuit Nederland wordt aangevoerd. Ook de melk die FrieslandCampina in België verwerkt wordt vanuit Nederland aangevoerd. U maakt de fout te denken dat melk die in België verwerkt wordt ook in België geproduceerd zou zijn. Er zijn slechts een paar Belgische veehouders die melk leveren aan FrieslandCampina. Dat is de enigste Belgische melk die door FrieslandCampina verwerkt wordt. Er wordt meer Nederlandse melk door Milcobel verwerkt dan Belgische melk door FrieslandCampina.

 • marcpd

  Beste Mozes, u bent wel fout ingelicht. FC heeft in België een fabriek waar room verwerkt wordt, de room wordt minstens deels ingevoerd vanuit Nederland, daar hebt u gelijk in, maar er is ook nog een andere fabriek in Aalter: Campina België, van oorsprong een Belgische verwerker, opgekocht door FC, waar hoofdzakelijk Belgische boerderijmelk wordt verwerk. Eén verschil, deze boeren zijn niet lid van de cooperatie FC en krijgen daardoor een lagere melkprijs, die natuurlijk ten goede komt van de Nederlandse cooperant.

 • denker123

  Beste Mozes,de Blgische boeren die u bedoelt zijn de enkele boeren uit Weelde [Belgie] die zijn wel lid van F.C. Het is zo gek dat de Belgische melkleveranciers van het particuliere Campina N.V. in Aalter [B] 3 maanden geleden bij milcobel geweest zijn om een hogere melkprijs te eisen op het peil van F.C. Nederland.,inplaats bij hun eigen melkafnemer F.C. belgie Zij weten dat alleen MILCOBEL hun melkprijs kan verhogen omdat F.C.gewoon de milcobel melkprijs volgt.F.C. doet niets illegaals maar maakt gebruik van deze situatie om aan goedkope buitenlandse melk te komen om de melkprijs voor de leden op te krikken in Nederland. In Duitsland en in de rest van de Wereld werkt F.C.ook zo.Maar aan de Nederlandse boerenleden wordt dit blijbaar niet uitgelegd of geheim gehouden.

 • Mozes

  Als een andere afnemer meer wil betalen leveren ze toch aan een ander.

 • denker123

  Mozes,een andere afnemer zoeken die meer betaalt dat bestaat niet,ook Danone ,de Duites Cooperaties en de andere particuliere melkverwerkers werken in Belgie zoals Friesland Campina.
  Het is de melkprijs van de grootste Belgische melkverwerker Milcobel + een kleine plus en daar houdt het mee op.Trouwens alle Cooperaties hanteren nu een ledenstop,het zal voor deze Nederlandse melkleveranciers van Milcobel niet meevallen om een hogere melkprijs te krijgen. Alleen eigen verwerking en verkoop kan beter uitpakken maar dat is maar voor een enkeling weggelegd.,Trouwens in Duitsland.Engeland en Ierland gaat het ook zo als in Belgie daarom hebben deze landen een lagere melkprijs dan Nederland.

 • poldes

  de westeuropese zuivelverwerkers hebben de melkveehouderij als een vlieg in een spinnenweb gevangen.

 • politiek

  @Poldes,
  Dat klopt Zodadelijk dus de remmen los ! . Wie gaat er dan voor wie werken . ? De Nederlandse zuivel voor de buitenlandse collega,s. ?
  Zolang de geldstroom richting buitenland gaat zal men weinig weerstand hebben van uw buitenlandse collega,s.
  Echter als zij moeten bijbetalen voor de Nederlandse zuivelindustrie heb ik toch mijn twijfels of dat goed blijft gaan . !

 • Mozes

  Denkert123, uw redenering klopt niet. U suggereert dat FC iets meer betaald dan Milcobel om leveranciers vast te houden. Als FC zo graag leveranciers wil hebben waarom nemen ze dan de Nederlandse leden van Milcobel niet over.
  De melkprijs van iedere coöperatie wordt bepaald door de mate waarin ze de melk tot waarde weten te brengen.

 • poldes

  mozes vergeet de collegeale afspraak van leden melkveehouders die een boerderijmelkprijs ontvangen gelijk aan eenstukof wat omgevings zuivelverwerkers.
  Dit is juist de reden van hen(al zouden zij best meer willen betalen)het van wege omgevingzuivelverwerkers niet doen en omgekeerd.
  wij als melkleveranciers hebben dit goed gevonden.
  Maar de daaraan gekoppelde ledenstop is weer van de zuivelverwerkers .
  Dit houdt in als je niet tevreden bent over je eigen melkopbrengst;je niet meer kunt reclameren met resultaat.
  De omgevingzuivelophaler hebik gepolst ,en deze zegt wij doen ook zaken met jullie fabriek en het is niet onze bedoeling om daar leveranciers weg te halen.
  vrijheid blijheid.
  Een gecreeerde ideale situatie voor boerderijmelkinkopers.
  De melkfabriek eist een duurzame melkveehouderij.
  Maar er is niets meer duurzamer dan de door melkverwerkers vastgeketende leveranciers.
  De meeste leveranciers in nederland zitten zodoende gemiddeld al een periode van 20 jaren achtereen bij dezelfde melkophaler/verwerker/zuivelfabriek.

 • Mozes

  Poldes, u begrijpt er niets van. Een deel van de aangevoerde melk kan verwerkt worden in producten die aanzienlijk meer opbrengen dan de garantieprijs. Deze melk levert dus winst op. De rest van de aangevoerde melk moet verwerkt worden in producten die net de garantieprijs of zelfs nog minder opbrengen. Deze melk draagt niet bij aan de winst maar aan het eind van het jaar deelt deze melk wel mee in de winst. Alle melk die meer aangevoerd wordt moet verwerkt worden in producten die het minste opbrengen en dus niet bijdragen aan de winst. Doordat deze melk wel moet meedelen in de winst zal de winstuitkering voor de bestaande leden lager worden. Men heeft een ledenstop om het belang van de bestaande leden te beschermen.

 • poldes

  wij snappen het mozes.
  de chinezen kopen in Nieuw Zeeland (en waarschijnlijk hier ook) de melkpoeder voor een dusdanige prijs;waar zij in eigenland de melk nog niet eens voor op kunnen halen.
  ik ben het met uw reactie eens hierboven ;dat u het bezwaarlijk vindt dat de veehouders zoveel melk aanleveren waar u niets aan kunt verdienen.
  Het zou U en uw organisatie,s sieren ,alsdeze de melkveehouders adviseerde onderhet quotum te leveren.
  Neen nog erger heel goed weten dat er vodoende melk is en dan nog via de eu politiek lobbyen om iederjaar quotumverruiming;enkel en alleen om de melk bij een veel groter volume voor een lgere prijs uit te betalen.

 • poldes

  wij snappen het mozes.
  de chinezen kopen in Nieuw Zeeland (en waarschijnlijk hier ook) de melkpoeder voor een dusdanige prijs;waar zij in eigenland de melk nog niet eens voor op kunnen halen.
  ik ben het met uw reactie eens hierboven ;dat u het bezwaarlijk vindt dat de veehouders zoveel melk aanleveren waar u niets aan kunt verdienen.
  Het zou U en uw organisatie,s sieren ,alsdeze de melkveehouders adviseerde onderhet quotum te leveren.
  Neen nog erger heel goed weten dat er vodoende melk is en dan nog via de eu politiek lobbyen om iederjaar quotumverruiming;enkel en alleen om de melk bij een veel groter volume voor een lgere prijs uit te betalen.

 • denker123

  Beste Mozes,U begrijpt er niets van,de Nederlandse boeren die bij Milcobel dreigen op te stappen willen alleen maar naar de Cooperatie Friesland Campina Nederland evenals veel Belgische boeren ook die van Friesland Campina n.v.Belgie.Maar de ledenstop staat dit in de weg,De melkprijs van Cooperatie F.C.Nederland is al vele jaren gemiddeld 2 cent per kg hoger dan de Milcobel melkprijs.Omdat de buitenlandse B.V.s van F.C.voor deze extra 2 euro cent winst zorgen voor de Nederlandse leden.Is dit wel in overeenstemming met de Europese regels van vrij verkeer van diensten en goederen,en de Europese N.M.A? ,In de ene staat als Cooperatie werken en in het Buitenland als Particuliere onderneming? Zo blijft de Melkmarkt in Europa op deelstaat nivou .Het gekke is dat de deelstaat die veruit de meeste melk moet exporteren op deze manier nog op de hoogste melkprijs komt van de omliggende landen.

 • denker123

  Wat wordt het na 2015 als alle melkremmen los zijn? Als nu elke melkcooperatie al probeert zijn eigen hagje te redden door geen nieuwe leden melkleveranciers meer aan te nemen. Of is het een voordeel als ook de eigen leden niet meer melk mogen leveren als er veel leden failliet dreigen te gaan.Of zijn er nog te veel melkverwerkers in Europa,dat ook dit niet lukt,het wordt spannend de toekomst in de melkveehouderij.

 • politiek

  @denkert123
  Inderdaad spannend als de (melk)remmen los gaan. Hopenlijk wordt de melkveehouderij geen copie van wat er nu gebeurd in de varkenshouderij, pluimvee, championteeld en glastuinbouw bij meedere teelten.

 • poldes

  politiek,het lijkt er toch echt op.

 • Mozes

  Denkert123, begrijpt u niet waarom FrieslandCampina maar ook Cono en Rouveen geen nieuwe leden toelaten?

 • denker123

  Mozes,deze zichzelf van nieuwe ledenmelk afschermende Cooperaties,zullen elkaar gaan tegenkomen op een overvoerde wereldmarkt.Als er dan melk Cooperaties sneuvelen moeten deze leden melkleveranciers dan stoppen met melken,of ergens gaan smeken om de melktank leeg te maken ?

 • Mozes

  Denker123, bij FrieslandFoods werd 60% van de winst gereserveerd in de dode hand. Bij FrieslandCampina de eerste jaren ook nog. Momenteel is dit terug gebracht naar 50%. De bestaande leden hebben zeker 20 tot 25 cent per liter in de coöperatie laten zitten. Dit geld in de dode hand biedt grote voordelen. Het geeft grote financiële zekerheid waardoor zeer goedkoop geld geleend kan worden. FrieslandCampina is één van de weinige coöperaties met een triple A rating. Doordat goedkoop geld geleend kan worden heeft men veel lagere rente lasten waardoor de winst aanzienlijk hoger is. Het is toch uitgesloten dat boeren die vroeger weggelopen zijn nu terug komen en meeprofiteren van het vele geld dat de bestaande leden in de coöperatie hebben laten zitten.

 • poldes

  Mozes,Campina heeft al 30jaren met haar leden van mijn niet uitbetaalde ledenkapitaal ,tot op de dag van vandaag geprofiteerd.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.