Rundveehouderij

Nieuws 7667 x bekeken 66 reacties

NMV: Melkveerechten ‘onzinnig idee’

Den Haag - NMV voorzitter Dirk Jan Schoonman noemt de mogelijke invoering van melkveerechten een ‘onzinnig idee’. Schoonman reageert op de mestbrief die vandaag naar de Tweede kamer is gestuurd.

Schoonman ziet een soort van begrenzing van de melkproductie wel zitten maar absoluut niet op deze manier: “Hoe ga je dat invoeren en bovendien gaat iedereen dan hier weer op anticiperen. Op deze manier komen de kosten voor melkquotum op een andere manier terug.” Schoonman noemt het bijzonder jammer dat er geen vrijstelling komt voor bedrijven die hun mest binnen straal van 30 kilometer afzetten. Dat verzoek staat in een aangenomen Kamermotie ingediend door SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen.

NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg ziet in de mestbrief de lijn die het vorige kabinet heeft ingezet bevestigd. Voorbereidingen voor het invoeren van dierrechten voor melkvee noemt hij ‘een extra drukmiddel voor mestverwerking en geen verkeerde ontwikkeling’. Volgens Zwanenburg maakt de brief opnieuw duidelijk dat er mestverwerking moet komen: “Dit moet twijfelaars over de streep trekken.”

LTO Nederland kan zich ook vinden in de hoofdlijnen van de brief, maar betreurt dat er nog geen duidelijkheid is over de inwerkingtreding van die wet. “Ondernemers hebben daar juist behoefte aan. Daar komt bij dat de overheid wel zodanige randvoorwaarden moet scheppen, dat veehouders hun eigen verantwoordelijkheid waar kunnen maken”, aldus Hans Huijbers, portefeuillehouder Duurzaam Ondernemen. Hij constateert dat de tijd van vrijblijvendheid en praten voorbij is. "We moeten vol aan de bak. Als de veehouderij en de daarmee verweven ketenpartijen het vraagstuk niet tijdig oplossen, dan zal de overheid ingrijpen", concludeert Huijbers. Hij benadrukt dat de problematiek niet alleen door de veehouderij moet worden opgelost. "We zullen dat samen met alle partijen in de keten moeten doen. Voerleveranciers, slachterijen en zuivelverwerkers zijn met ons verantwoordelijk voor de oplossingen.”

Laatste reacties

 • vleesvarkenshouder

  Melkveehouders pak de handschoen op van mestverwerking... We moeten het samen doen als veehouderij!

 • agratax2

  Waarom willen de veehouders geen begrenzing van de productie door een dier / land combinatie te maken. Zoveel dieren als er op het bedrijf kunnen worden gevoerd met eigen voer en er mest afzet is op eigen land. Ik zou zeggen maak geen melkveehouderij zonder land waardoor de melkveehouders compleet afhankelijk worden van voer toelevering door derden. Dit gaat vroeg of laat geld kosten en het kost zeker de goodwill van de (burgers) politiek. We kennen allemaal de negatieve ervaringen uit Amerika, alleen we willen ze niet weten.

 • gerjan slingenbergh

  Kippen en varkens worden ook niet begrensd door dier/land combinatie, waarom
  zou je dat bij koeien wel doen. We moeten in deze zaak ook niet alleen aan Nederlandse produktie denken maar EU verband. Met quotering per bedrijf kan men de produktie goed regelen. Het foute aan het huidige systeem is dat er jaren vooruit wordt gedacht echter het systeem werkt. Men zou de produktie
  elke 3 maanden moeten aanpassen, dan kan het goed werken.

 • Demeter Griend

  Wie gaat dit controleren, de LTO ?

 • John Deere 6430

  De productie elke 3 maanden aanpassen?
  We hebben in de melkveehouderij niet te maken met rondes kippen of varkens voor de slacht. Maar met runderen die een kalf geeft na een lange dracht, waarna ze vervolgens lange tijd melk geven. Dat valt niet te regelen in een 3 maanden systeem.
  Ik zie de toekomst meer in beter benutten van onze mest, zodat kunstmest overbodig word en betere samenwerking met akkerbouwers.

 • poldes

  melkveehouders hebben de kans gehad om aan te tonen dat zij via de dierlijke meststoffenwet zuiniger omgingen met mest en nutrieenten.(bex geheten)
  zouden zij hiervoor beloont worden ,door het invoeren van melkveerechten?
  schoon = schoon.
  wet over wet.
  of wordt in dit artikel een melkkoeienquotum per arbeidskracht bedoeld?

 • poldes

  Mestverwerking in de nederlandsche vvehouderij is onrendabel.
  De uitbetaalprijs van boerderijmelk van 2012 is van die aard dat er geen extra kostprijsverhogingen (die onverantwoord hoog zijn )meer bij kunnen.
  Gaat men via wet verplichten melkveemest in fabrieken verwerken;dan zal vanzichzelf de veehouders de melkveestapel wel inkrimpen door de ontstane verliezen.
  Melkkoeien houden in Nederland om de mest in een fabriek te verwerken is TE DUUR .
  transport naaar de fabriek en verwerken kost tussen de € 30 en € 50,--euro.

 • bertes

  pvda is de partij met veel regels erbij maken

 • Peerke1

  De akkerbouwers moeten het probleem weer mede oplossen.
  Laat de akkerbouwers er dan ook van mee profiteren.
  We kunnen als akkerbouwer anex campingbeheerder er ook voor kiezen uitsluitend kunstmest te gebruiken.

 • agratax2

  gerjan. We weten hoeveel weerstand er is tegen de intensieve veehouderij, laten we nu niet deze weg gaan bewandelen bij de melkveehouderij. Willen we de landbouw nog verder vervreemden van de burger maatschappij dan moeten we met alle geweld de laatste 'romantische' bedrijfstak in grootte gebouwen onderbrengen en de mest het halve land over slepen om het daarna industrieel te vernietigen. Laten we als Nederlandse landbouw ons eens buigen over organische Landbouw en productie voor dicht bij huis. Waarom moeten we tegen dump prijzen produceren voor de Chinezen? Hebben wij Nederlandse boeren alleen maar bestaansrecht ter ere en meerdere glorie van de Handel? Deze moderne slavernij vind ik een duidelijke uitwas van de VOC mentaliteit. De VOC heeft ook nooit anders gedaan dan Handeldrijven ten koste van de mensen die de producten maakten. Kan iemand mij een boer uit de VOC tijd noemen die zich financieel kon meten met de Amsterdamse elite? Alle geschied schrijvers maken gewag van arme boeren en buitenlui, die door de elite, regenten genaamd werden ge(be)stuurd. Is het nu ondanks de democratisering veel anders?

 • alco1

  Als er nog voor gekozen wordt dat quotering moet blijven, dan moet de sector het in eigen hand nemen. niet de staat, want die heeft ook een groot belang bij een niet te duur voedselpakket.

 • jordi 1455

  allemaal controlfreaks daar in Den Haag.

 • ruben1979

  @agratax1, zelf ben ik pluimveehouder en lever mijn mest aan BMC Moerdijk, ik moet mensen om mij heen vaak uitleggen wat er met onze mest gebeurt. Als ik ze dan uitleg dat mijn mest naar een energiecentrale gaat waar het verbrand wordt, en de mineralen hergebruikt worden als grondstof voor kunstmest/kunstmestvervangers, krijg ik alleen positieve reactie's.

 • jordi 1455

  ruben1979

  wij moeten betalen om de mest af te voeren en dan ook nog betalen voor die kunstmest(vervangers), iets klopt niet.

 • daantje

  de nederlandse staat denkt het nog voor het zeggen te hebben maar de melkqoutering wordt in brussel bepaald door duitsland en frankrijk die willen het graag behouden
  wie duidelijk weet wat het wordt moet zijn mond open doen
  zorg ondertussen dat je je niet in de nesten werkt ook financieel alleen dan heb je bestaans recht dat is mijn mening

 • leo,s vriend

  ruben 1979,natuurlijk heb je gelijk maar eigenlijk is het toch zonde dat de waardevolle organische stof verloren gaat via verbranding.

 • ruben1979

  @jordi, natuurlijk is er iets mis, het is onzinnig om kunstmest te strooien ter vervanging van dierlijke mest, maar zo zit de regelgeving in elkaar.
  @ mts.menkhorst, ook jij hebt wel gelijk, heb zelf ook grond in gebruik en weet als geen ander dan pluimveemest beter is dan drijfmest, niet alleen om de organische stof, ook de gehaltes zijn goed in balans. Maar moet de sector dan maar blijfen aanschoppen tegen regelgeving, en niet het 'mestprobleem'oplossen om uiteindelijk verlost te worden van de pluimveerechten?
  De pluimveesector is toch echt al jaren van zijn 'mestprobleem' af.

 • alco1

  Niet tegenaan schoppen, maar de regel makers er wel van bewust maken dat de mest regelgeving niet klopt. Het is zelfs zo dat als we mogen bemesten wat de plant nodig heeft, er helemaal geen mestoverschot is. We zelfs heel duurzaam kunnen zijn door geen eiwit producten meer in te hoeven voeren. Wat we nu zien is steeds verder gaande verschraling van de gronden, met alle gevolgen van dien.

 • ruben1979

  Beste alco1, ik hoop met jou dat het mestprobleem wordt opgelost op de manier die jij voor ogen hebt, evenwichtbemesting, en niet door de grond nog verder uit te putten.
  Maar ik denk niet dat dat er van gaat komen, en tot die tijd hebben veel sectoren een 'mestprobleem'. En als we niet colectief opnieuw aan een rechten systeem willen, zal er toch echt iets moeten gebeuren.

 • BW

  Varkens en kippen mag je niet onbeperkt uitbreiden. Dit omdat dan de mestproductie toeneemt. Bij rundvee zou dit ook zo moeten zijn. Er word zo met twee maten gemeten. Met ammoniak is dit ook al zo. Het kan toch niet zo zijn dat de varkens- en kippenhouders de 'milieuproblemen' oplossen en de rundveetak onbeperkt mag uitbreiden?

 • jordi 1455

  Ruben1979 1 van onze percelen zit op een zandkop en ook nog vlakbij een pompstation daar kun je echt het verschil merken bij de hoogte van de mais op het perceel op die zandkop is de mais een halve meter lager. we hebben jaren daar mais op staan want als we gras op hebben staan dan kunnen we al na twee weken zonder regen al gaan beregenen.

 • gerjan slingenbergh

  @BW Helemaal juist, het zou goed zijn om varkens en kippen ook te koppelen aan lokale grond.

 • ruben1979

  @jordi, ik ken de problemen, ben de trotse bezitter van de schraalste grond in de omgeving, wij kunnen op deze percelen bijna geen mais verbouwen.
  @ gerjan slingenbergh, Waarom koppelen aan lokale grond als ik mijn complete mestproductie afzet naar BMC Moerdijk?

 • agratax2

  ruben1979. Ik kan me voorstellen dat het idee van gerjan sl. tot acceptatie van de veehouderij door de burger leidt en tevens zou kunnen leiden tot een evenwichtigere landbouw en bodemvruchtbaarheid. Jij verbrandt je mest en verdedigt dit met 'de elementen worden terug gewonnen en verwerkt tot kunstmest' prachtig. Helaas is het voor de bodemvruchtbaarheid beter om organische mest te gebruiken in plaats van elementen. De eerst is tevens voeding voor het brood nodige bodemleven en de kunstmest is niet meer dan de bouwstof voor de planten. Kunstmest zal nooit leiden tot een evenwichtig bodemleven, waarbij naast ziekte verwekkers ook hun natuurlijke vijanden in stand worden gehouden en wormen en andere leven hun werk (bodemstructuur verbeteren) kunnen doen.

 • ruben1979

  @agratax1 ik verdedig hier ook niet de idiote situatie dat er goede dierlijke mest moet worden afgevoerd, en extra kunstmest moet worden aangekocht, ik ben het volledig met jou eens dat dierlijke mest beter is voor de bodemvruchtbaarheid dan kunstmest, maar ik verdedig hier wel het feit dat de pluimveehouderij zijn 'mestprobleem' al een aantal jaren heeft opgelost.

 • gerjan slingenbergh

  @ruben Als jij vindt dat het verbranden bodemverbeterende mest de oplossing van het mestprobleem is dan denk je niet erg duurzaam. De mineralen die uit verbrande mest teruggewonnen kunnen worden bedragen slechts 30 % van wat er in zat.

 • jordi 1455

  gewone organische mest uitrijden kan je bodemerosie voorkomen en uitputting.
  tegen de tijd dat je het gras gaat maaien kun je precies zien waar wel of geen mest komt, vooral bij de posten (afrastering) kun je zien dat het gras iets lager staat. Je kan ook zien waar de koeien hun mest hebben gelaten omdat het gras daar een stuk langer is.

 • bankivahoen

  Gaan boeren elkaar nu met woorden als 'duurzaam' om de oren slaan? Dat woordje is bezig de hele economie lam te leggen.Het creeert werkzaamheden die er niet hoeven te zijn en leidt alleen maar tot ónduurzaamheid ! Slechts enkelen prikken die luchtbel stuk en dat zijn diegene die nog wel een fatsoenlijke boterham verdienen en zich niet laten meeslepen door allerlei gladde praatjes van klankbordwerkgroepen en andere neporganisaties.
  Dep is het voorbeeld van hoe samenwerking ECHT iets opgeleverd heeft! Aan de vele jaloerse reacties hier is te lezen dat ook dt weer niet goed is.Er is overal wat van te zeggen maar dit project gaat hoe dan ook nog zeker 5 jaar succesvol verder en als men daar goed hun best doet kwa stroomverkoop en mineralenafzet plakt men er nog eens 10 jaar aan vast!Nu de andere sectoren nog,de rundvee voorop deze keer!

 • agratax2

  bankivahoen. Ik wil eerst een definitie uit Den Haag wat zij verstaan onder 'Duurzaam'. Voor mij is duurzaam de productie methode die de boeren een kans geven op een bedrijfsvoering, die hen een gelijkwaardig leven geeft met de rest van de Nederlandse bevolking. Den Haag heeft nog deze uitdaging opgepakt de laatste 50 jaar, laat staan dat ze bij 'duurzaam' denken aan economie. Ze geven mij althans het gevoel dat het alleen gaat over onze leefomgeving behouden zo als hij was ten tijde van onze verre voorouders. Maar wel met hun eigen luxe, auto, camper, weiden met koeien en bloemetjes en vooral geen mais, die hen het uitzicht ontneemt uit hun woonboerderij. Windmolens ja graag, maar niet voor hun terrasdeur. Hier zou ik graag een uitspraak over willen van de dames en heren regenten.

 • BW

  Gerjan slingenbergh, varkens en kippen zijn al ruim 20 jaar aan grond gekoppeld!!! En ammoniak reductie is al een kleine 20 jaar. Dus rundvee komt nu na 20 jaar achter de kippen/varkens aan gehuppeld. Volkomen terecht dat dat nu gebeurd. En @poldes, kippen/varkenshouders is ook nooit gevraagd of mestverwerking rendabel is, dat is/wordt gewoon opgelegd. Buigen of barsten.

 • bankivahoen

  Prima reactie agratax@, ik ben het er roerend mee eens!

 • gerjan slingenbergh

  @BW Je begrijpt het niet kennelijk niet, er wordt nogal wat voer geïmporteerd uit Azie en zuid Amerika voor varkens en kippen. En daar gaat geen mest naar toe.

 • joannes

  @Bankbavioen, @Agritax1: ¨duurzaam¨ is een woord wat voor misleiding gebruikt wordt door de regel klasse. Lees Animal Farm en je weet hoe het werkt: http://nl.wikipedia.org/wiki/Animal_Farm

 • bankivahoen

  johannes@,inderdaad de gelijkenis met de huidige tijdspanne is subliem geschreven door George Orwell en dat al in de dertiger jaren!

 • alco1

  Johannes. En het is verschrikkelijk dat wij ons dat allemaal maar laten opdringen.

 • agratax2

  @BW. Mestverwerking schijnt rendabel te zijn, anders waren de intensieve veehouderijen al lang gesloten. Ik ben nog steeds van mening dat het verplaatsen van deze bedrijfstak naar landen met meer grond en dus de mogelijkheid van eigen voer productie en eigen mest gebruik de beste en meest rendabele oplossing is. De grote spelers op de wereld doen dit ook hebben we onlangs kunnen lezen in Boerderij. Wil Nederland de veehouderij houden omdat het geld in het laatje brengt zal ze de ondernemers de >ruimte< moeten geven en niet steeds weer nieuwe 'bongels' in het hoenderhok gooien.
  @joannes. ik wet net als jij wel dat >duurzaamheid< het nieuwe geloof is ter vervanging van ons getrouwe Christendom. Beide stromingen hebben gemeen dat ze je bang maken voor de toekomst behalve als doet wat de leiders je (aan)bevelen.

 • ruben1979

  @gerjan, nogmaals, de pluimveehouderij heeft zijn mestprobleem al jaren opgelost. Ik ben het wel met jou eens dat pluimveemest een erg goed meststof en bodemverbeteraar is, maar waarom werd dit dan niet gewaardeerd in de akkerbouw? we betaalden destijds 35 á 40 euro per ton mest en nu betaal ik rond de 10 euro bij BMC Moerdijk, mijn inziens moet er dan nu ook niet geklaagt worden dat we goede mest verbranden. Dit is volgens mij ook een duidelijk antwoord op de vraag of mestverwerking (voor de pluimveehouderij) rendabel is.

 • gerjan slingenbergh

  @ruben Pluimveemest heeft een verkeerde verhouding N,P,K voor de akkerbouwer. Ook omdat de regelgevers bang zijn voor een te hoog P gehalte in de grond is pluimveemest niet interessant voor akkerbouwers. Duurzaamheid is meer dan de oplossing van het mestprobleem.

 • ruben1979

  @gerjan, het begrip duurzaam ken ik op mijn bedrijf erg goed, maar wat is volgens jou dan de oplossing, de mestverbranding sluiten, en ook deze mest laten terug komen op de Nederlandse mestmarkt? En in een vorige reactie schrijf je dat pluimveemest een goede bodemverbeteraar is, en in je vorige reactie schrijf je dat het product niet interesant is voor de akkerbouw, waar moet ik nu met mijn mest heen volgens jou? verbranden en stroom van maken is niet goed, en nu schrijf je dat de akkerbouwer hem ook niet hebben wil. Nogmaals hoe moet het dan wel?

 • agratax2

  ruben1979. Als akkerbouwer heb ik jaren lang pluimveemest gebruikt, De verhouding mag dan niet kloppen bij andere soorten mest hebben dit probleem ook. Bij mesten om optimale verhoudingen te krijgen is altijd nodig. Verbranden van pluimveemest geeft minder problemen dan drijfmest verbranden. Drijfmest is meer water dan droge (brandbare) stof. Maar het blijft een feit, dat wij meer voer opvoeren, dan we in Nederland kunnen produceren, dus zullen we altijd meer mineralen in mest overhouden, dan de grond / gewassen aankunnen zonder de optimale mineralen verhouding in de bodem geweld aan te doen. Een ding weet ik wel iedere bewerking die aan mest worden toegevoegd koste geld en zal de kostprijs van vlees en melk verhogen en dus zal de boer met egien afzet in het voordeel zijn.

 • ruben1979

  @agratax, juist omdat we meer mineralen produceren dan de bodem aankan is het volgens mij toch een goede zaak dat er mest word geexporteert of verwerkt. Anders zou er niets anders opzitten dan de veestapel te laten krimpen, ik weet niet of we daar op zitten te wachten.
  Ben wel erg benieuwd of gerjan nog met een andere oplossing komt.

 • gerjan slingenbergh

  @ruben De oplossing is er wel; door gewassen samen te laten werken op hetzelfde veld.
  Ge moet dan twee gewassen door elkaar zaaien. B.v. mais met veldbonen, tarwe met lupine, zonnebloemen met wikke, er zijn nog veel meer combinaties te maken. Doordat de vlinderbloemigen de N uit de lucht halen zijn de verhoudigen NPK redelijk te noemen. K is wat krap, maar als je het stro verhakselt en op het land achterlaat is het voldoende en kun je goede opbrengsten halen. Wereldwijd wordt deze methode toegepast bij vnl biologische dynamische boeren.
  Echter in het kapitalistische denken past deze methode niet want dan kunnen kunstmest- en Bestrijdingsmiddelen fabrikanten hun deuren sluiten. Er zouden dan veel mensen ontslagen worden en in dat denken is dat niet sociaal.
  Althans zo verkoopt men deze chemische manier van boeren waar een heleboel mensen rijk (in geld) van worden, behalve de boeren dan.

 • ruben1979

  Beste Gerjan, ben het voor een groot gedeelte met jou eens, maar ik heb 'maar' 20 HA eigen grond, en het lijkt me niet verstandig om hier jaarlijks mijn 8á900 ton pluimveemest op te rijden. Komt nog bij dat er op mijn schraalste gronden (en die zijn SCHRAAL) miscanthus wordt verbouwd, dit gewas behoeft bijna geen bemesting doordat het zijn eigen mineralen in de kringloop houd, en veel organischstof terug leverd aan de grond. Conclusie, ik moet mijn mest afzetten, hoe doe ik dit nu het best volgens jou als ik het niet mag verbranden en er niet voldoende afzet mogelijkheden zijn naar BV bd bedrijfen die omgaan met de mest en gewassen zoals jij doet (denk ik). Mestmarkt in Nederland zit nu eenmaal vol, dus toch de gewone markt op met de pluimveemest?

 • Mozes

  Gerjan, je geeft alleen een oplossing voor het probleem met de verhoudingen tussen N,P en K. Je geeft geen oplossing voor het teveel aan totaal mineralen.

 • gerjan slingenbergh

  @mozes Het antwoord daarop is; minder vee

 • gerjan slingenbergh

  @ ruben Als ik op dit medium mijn visie geef is dat bedoeld voor alle boeren.
  Je zou kunnen overwegen om biologisch te gaan boeren maar niet alleen op basis van een mestoverschot op jouw bedrijf.

 • ruben1979

  @gerjan, ik geloof dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden, onderandere biologisch, bd, 1ster, ook gangbaar behoort volgens mij tot die wegen. De manier waarop ik mijn bedrijf heb ingericht leent zich niet erg makkelijk voor biologisch productie. Neemt niet weg dat ik veel respect heb als gangbaar vleeskuikenhouder voor de manier van werken in de biologische of bd sector. nog een vraag tot besluit, ben jij echt voorstander van minder vee of niet meer produceren in Nederland dan er mest geplaatst kan worden in de Nederlandse landbouw? Dus eigelijk tegenstander van mestbewerking?

 • gerjan slingenbergh

  @ruben De nederlandse landbouw importeert jaarlijks honderdduizenden tonnen grondstoffen voor veevoer. Van dat voer produceren we, boeren, enorme hoeveelheden vlees, eieren en zuivel. Vervolgens exporteren we 70% van die produktie. Dat is niet logisch en boeren profiteren daar nauwelijks van. Veel beter is het om de produktie daar te laten plaatsvinden waar het ook verkocht kan worden. Prominenten als Rabbinge, Dijkhuizen en Fresco gedragen zich als slaven van het groot kapitaal door te wijzen op het belang van de landbouw export. Bier en alcohol vallen ook onder landbouw. Heel veel produkten als bloemen en groente worden geimporteerd uit Israel en Noord Afrikaanse landen en vinden zonder enige bewerking hun bestemming in andere landen. Van de agrarische export komt maar een klein gedeelte bij de nederlandse boeren terecht. Produceren voor lokale markten is veel duurzamer en daarom zie ik in het verbranden van mest niet de de oplossing van het mestprobleem.

 • Mozes

  Gerjan, dat zie je helemaal verkeert. Het meest duurzame is niet produceren waar het verkocht wordt, maar produceren waar het met de minste hulpmiddelen geproduceerd kan worden. De sinasappels die in Nederland geconsumeerd worden kunnen beter in Spanje geproduceerd worden dan in Nederlandse kassen. Omgekeerd kan de melkproductie waar veel zoet water voor nodig is beter in Nederland plaatsvinden dan in het droge Spanje.
  Daar produceren waar de omstandigheden het beste zijn geven tegelijk zowel economisch als ecologisch voordeel.

 • aarthamstra1

  Mozes het is leuk je te volgen. zoet woater?? das een goeie Je bedoeld woar ze de stront goed kunnen gebruuken, woar genog gres is , genog krachtvoer. genog ruumte. En de melk zorgt boerenbedrog ZLTO veur. blieven melken mien jong.

 • ruben1979

  Ok Gerjan, bedankt voor je mening en goede discusie, ik ben het op veel punten met jou eens, niet op elk punt.
  Dat er weer eens een discusie plaats vind hier waarbij mensen het niet volledig eens zijn met elkaar maar elkaar wel in hun waarde laten en de discusie niet laten eindigen in gescheld gevloek en getier naar elkaar toe vind ik de grootste winst van vanaag. Dank daarvoor.

 • alco1

  #Gerjan, als we op de toer gaan zoals die voorspiegelt zijn we binnen de kortste keren een land als Griekenland. Over economie wordt altijd heel moeilijk gedaan, maar het is simpelweg het rondgaan van het geld. Bezuinigen op zorg heeft b.v. totaal geen effect, omdat er dan ook weer minder uitgegeven wordt. In de economie gaat er ook veel geld de grens over, als er net zoveel weer terug komt, dan zou je a.h.w. in Nederland in een paradijs kunnen wonen. De handelsbalans is nog wel positief, echter de geldstroom zeer negatief. P.S. Wat is het toch heerlijk deze reacties te lezen zonder het geknor van politiek er tussendoor.

 • gerjan slingenbergh

  @ruben Ook bedankt, In een discussie gaat het er niet om, om gelijk te krijgen maar om het uitwisselen van standpunten.

 • agratax2

  Melkveerechten onzinnig idee volgens NMV. Hebben we jaren geleden niet dezelfde kreten gehoord ten tijde van de invoering van het melkquotum? Waren de boeren toen ze eenmaal wisten hoe dit instrument te bespelen niet gods blij met deze melkproductie regulerende regelgeving, die tegelijk de melkprijs in positieve zin beïnvloede? Nu zal deze misschien worden vervangen door een andere regelgeving en alle boeren lopen te hoop, omdat ze denken dat ongeremde vrijheid hen rijk zal maken door (veel) meer melk en een kostende dekkende prijs. Terwijl ze allemaal weten dat een ongeremde melkproductie onherroepelijk leidt tot een prijsverlaging tot (ver) onder de kosten.

 • agratax2

  Waarom willen we als intensieve veehouderij produceren tegen de klippen op. We kunnen het vreten voor deze dieren niet zelf produceren, we kunnen de overtollige mineralen (mest) niet plaatsen in Nederland, we kunnen de eieren, het vlees en de melk niet plaatsen in Nederland. We kunnen het alleen maar exporteren op een wereld markt die een prijs niveau kent, dat doorgaans onder onze productiekosten niveau ligt? Welke ondernemer blijft produceren tegen een verliesgevende opbrengst prijs? Boeren doen dit omdat ze genoegen nemen met een rendement op eigen kapitaal van niets en daarnaast bereid zijn langdurig voor een hongerloon te werken en een onevenredig risico te nemen zonder enige vergoeding. Al deze zaken zijn niet des ondernemers.

 • alco1

  #agratax, vindt jij dat we veel baat gehad hebben van de quotum regulering? Ik zie dat er ontzettend veel geld richting de bejaarden tehuizen is gegaan, zonder dat de prijs ons kapitaal onafhankelijk heeft gemaakt. Destijds was ik ook fel tegen de invoering, maar alleen maar om het feit dat de staat de regie in handen kreeg en die heeft ook in een belang in een niet te duur voedselpakket. Ik wilde het zelf als boeren in handen nemen en dan echt onder de behoefte produceren. Dat zou nog eens resultaat opgeleverd hebben. Dat kon toen, echter met de vrijere wereldhandel van nu een utopie.

 • denker123

  aarthamstra 1,als de Nederlandse melkveehouders inplaats van de melkprijs van Friesland Campina de Amerikaanse melkprijs kregen,konden de Ned.boeren wel stoppen.De grote V.S.krijgen daarnaast maar een heel lage melkpremie.Als de Nederlandse boeren geen goed draaiende Cooperaties hadden stonden ze nergens.De particuliere handel volgt alleen maar,zelfs de omliggende landen kunnen niet met Friesland Campina mee wat betreft de melkprijs.Ook met de varkens en pluimvee prijzen is het zo heb ik de indruk.

 • drientje

  Agratax, dit is wel het hele verhaal van het Nederlandse gezinsbedrijf. Je kunt het wel niet des ondernemers vinden, maar jij hebt de gezinsbedrijven ook niet aan het touw. Grote drijfveren voor de huidige situatie zijn 'de nieuwe stal', 'grond erbij gekocht', 'nieuwe trekker'. Overigens denk ik wel dat dit ook wel de langste tijd gehad heeft en opvolging van bedrijven is onderhand ook geen belangstelling meer voor

 • Bison

  Het is tipisch agraries denken,..Iedere keer weer doen wat voorheen niet(of maar tijdelijk)werkte en iedere keer weer een beter resultaat verwachten dat zelden kwam/komt grenst eigenlijk aan insanity.
  Het is niet zo moeilijk te begrijpen dat minder produceren dan de vraag de prijs opdrijft en meer produceren dan de vraag drijft de prijs down.

  Men kan beter naar het casino gaan of in de loterij spelen,..heb je mischien meer geluk.lol

  Boeren zijn hun eigen ergste vijanden

  DeBeers heeft het beter voor elkaar met z'n diamanten.
  De olie magnaten ook.

 • denker123

  sorry ,tussen V.S. en krijgen moet staan [melkveehouders] in mijn vorige reactie.Dus met voer van over de hele wereld naar Nederland halen ,en daarna de mineralen en de organischestof uit de mest grotendeels verbranden daar zit niet veel toekomst in.

 • aarthamstra1

  Denkert123 Zie #49 . Mozes moet dus verhuizen met zijn koeien naar Amerika
  In Ermelo zijn nog 10 melk bedrijven van de honderden over, boerderijen staan jaren leeg / te koop . Als dit als ik jou moet geloven het beste land is om boer te zijn Mag je je boerenbedrog organisatie wel waarschuwen met hun ondernemings drift in de goed kopen lonen landen. • minasblunders1

  Nou, dan kunnen we de overheid toch feliciteren? Ze hebben jarenlang hun stinkende best gedaan om de landbouw kapot te maken. Is nog niet helemaal gelukt, nog een paar trappen en dan kan de kurk van de fles.

 • poldes

  denkert123,
  als de nederlandse melkveehouders de canadeese melkprijs ontvangen werden wij allemaal schatrijk.
  jij omarmt friesland campina alsof het een lot uit de loterij is.
  Al moet je het met de ondergang bekopen.
  niet slim bezig.

 • Mozes

  Poldes, waarom wil jij zo graag naar FrieslandCampina?

 • jordi 1455

  ik weet al een mooi dumpadres voor onze mest.
  gewoon in de parkeergarage van de tweede kamer dumpen.
  1 ding dit soort regelingen is toch vragen om fraude.

 • poldes

  mozes,
  55 jaren geleden stelden een paar ex america ondernemers mij de vraag:
  Wie was de vader van Mo zes,
  ik wist het niet,De een zij Mo vijf.
  volgens mijn toenmalige wijsheid ,waren het allebeide roepende in de woestijn.

Laad alle reacties (62)

Of registreer je om te kunnen reageren.