Rundveehouderij

Nieuws

Europese norm voor stalschermen in de maak

Delft – In navolging van de Nederlandse veiligheidsnorm voor stalschermen wordt nu gewerkt aan een Europese norm om de kans op ongelukken te verkleinen.

Dat meldt Bart van Cleef, consultant bij het NEN,  het Nederlands Normalisatie-instituut.

Na ongelukken met automatische stalschermen in 2010 waarbij zowel in als buiten Nederland een aantal kinderen om het leven is gekomen, vroeg de Arbeidsinspectie het NEN een veiligheidsnorm voor stalschermen te ontwikkelen. Ook werden duizenden stalschermsystemen op last van de Arbeidsinspectie aangepast.

De opgestelde norm, de Nederlands Technische Afspraak 8344,  is samen met diverse producenten van stalgordijnen opgesteld en in juni 2012 gepubliceerd. Hoewel een NTA in principe vrijblijvend is kan hij wel dringend door de Arbeidsinspectie worden geadviseerd. De norm bevat onder meer een stappenplan voor risicobeoordeling. Ook is er een checklist om risico’s te verminderen en ongelukken te voorkomen.

Het NEN heeft  voor de ontwikkeling van een Europese norm een voorstel ingediend bij CEN, de European Committee for Standardization, in Brussel.  Ook in andere landen, zoals Duitsland, België en Denemarken, hebben ongelukken met stalschermen plaatsgevonden. Het voorstel  is aangenomen  en inmiddels is er een werkgroep opgericht waarvan het NEN het secretariaat voert. De eerste vergadering staat eind februari 2013 gepland.

In 2013 gaat de NEN van start met de Nederlandse normcommissie die de ontwikkelingen van de nieuwe Europese norm volgt en hier ook invloed op kan uitoefenen. Geïnteresseerden kunnen zich voor deelname aan de commissie melden bij het NEN in Delft.

Of registreer je om te kunnen reageren.