Rundveehouderij

Nieuws 2 reacties

Witte klaver moet ganzenoverlast tegengaan

Groningen – De Provincie Groningen start in Tetjehorn bij het Schildmeer een experiment met het inzaaien van witte klaver. Doel is om ganzenschade aan landbouw en natuur tegen te gaan zonder de vogels af te schieten. De ganzen moeten met de voor ganzen aantrekkelijke witte klaver gelokt worden naar speciale gebieden.

Het aantal ganzen neemt landelijk toe. Iedere zomer zijn er 400.000 Grauwe ganzen in Nederland. De gezamenlijke provincies kiezen voor het verhogen van het aantal af te schieten ganzen om zo terug te gaan naar de 100.000. Groningen geeft aan af te wijken van de landelijke lijn en te kiezen voor een natuurlijkere en diervriendelijkere aanpak. Volgens de provincie bevinden zich zomers zo’n 1.300 Grauwe ganzen binnen de provinciegrenzen en is de schade daarmee nog relatief gering.

Tegen schade van ganzen zijn in Groningen al veel maatregelen geprobeerd. Van afschieten tot verjagen met lichtflitsen. In het experiment worden meerdere instrumenten gecombineerd. Eieren worden doorgeprikt en door ruimte te geven aan natuurlijke vijanden worden minder eieren uitgebroed. De opgroeigebieden voor kuikens worden minder aantrekkelijk gemaakt en omliggende akkers worden slechter bereikbaar door bijvoorbeeld braamstruiken te planten.

Het experiment is bedoeld om kennis op te doen voor een grootschaliger plan. Het complete plan van aanpak, waarvoor de Provinciale Staten 150.000 euro beschikbaar stellen, wordt dit najaar gepresenteerd.

Natuurgebied Tetjehorn is een broed- en overwinteringsgebied voor veel vogelsoorten. Een deel van het natuurgebied is tien jaar geleden ingericht voor de opvang van ganzen en biedt zo'n 100 paar Grauwe ganzen een broedplaats en opgroeigebied voor kuikens. In de zomer komen er de laatste jaren steeds meer volwassen ganzen die niet broeden. Deze laatste groep groeit en geeft volgens de provincie veel overlast. In het experiment werkt de provincie onder meer samen met een aantal agrariërs, de Faunabeheereenheid en LTO.

Laatste reacties

  • zanden

    Een pluim voor het provinciaal bestuur van Groningen! En wanneer de vos, de enige natuurlijke vijand van de gans, ook mag blijven leven, dan komt er mogelijk in Groningen weer wat herstel van het natuurlijk evenwicht.

  • PetervanKempen

    We zijn nu een jaar verder en presto, het is met ganzen helemaal uit de hand gelopen. Groningen wakker worden!

Of registreer je om te kunnen reageren.