Rundveehouderij

Nieuws laatste update:6 sep 2012

Strenge quotumcontrole beperkt tot onregelmatigheden

Brussel – De controle op de naleving van de superheffingsregels wordt versoepeld.

De controledruk wordt gehalveerd. Alleen melkveehouders en kopers waarbij aanmerkelijke onregelmatigheden en afwijkingen worden gesignaleerd, krijgen nog te maken met intensieve controles. Dit blijkt uit een onlangs aangenomen EU-Verordening.

 

In oude verordening was bepaald dat in lidstaten waar in drie opeenvolgende jaren minder dan 95 procent van het quotum is volgemolken, de intensiteit van de controle mocht worden gehalveerd. De controledruk kon daar 2 naar 1 procent van de melkproducenten en van 40 naar 20 procent van de opgegeven melkplas. Met terugwerkende kracht vanaf 1 april is dit verder versoepeld en wordt alleen nog intensief gecontroleerd in die regio’s of delen van gebieden waarin duidelijke onregelmatigheden of afwijkingen in de melkaanvoer zijn waar te nemen. Die extra controles duren in principe twee jaar (het lopende quotumjaar en de volgende periode van 12 maanden). De maatregel is een aanzienlijke verlichting van de lastendruk, omdat de superheffingcontrole een ingewikkeld administratief proces is. Daarbij durft de commissie de teugels ook iets meer te vieren, omdat er bij de meeste lidstaten inmiddels veel ervaring is opgebouwd met de quotumcontrole en men die controle gerichter kan inzetten.

Of registreer je om te kunnen reageren.